กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

Performance History31/10/2014
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
Fund46.7-3.447.44.717.7
+/-Cat6.3-2.59.18.0-3.3
+/-Idx8.4-3.115.811.3-1.5
 
Key Stats
NAV
21/11/2014
 THB 23.91
Day Change 1.77%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
21/11/2014
 THB 1795.83
Share Class Size (Mil)
21/11/2014
 THB 1795.83
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
กองทุนจะเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะคัดเลือกบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเติบโตที่สม่ำเสมอ และมีเสถียรภาพทางการเงิน โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
Returns
Trailing Returns21/11/2014
YTD18.67
3 Years Annualised25.17
5 Years Annualised22.62
10 Years Annualised-
12 Month Yield 2.11
Dividend Paying Frequency Annually
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว31/03/2014
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks96.690.0096.69
Bonds0.000.000.00
Cash3.020.003.02
Other6.876.580.29
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Industrials21.65
Communication Services19.00
Real Estate10.52
Financial Services10.29
Technology10.04
Top 5 HoldingsSector%
Thaicom PLCTechnologyTechnology9.71
Shin Corporation Public Co LtdCommunication ServicesCommunication Services8.14
Bts Grp HldgsIndustrialsIndustrials5.80
Advanced Info Service PLCCommunication ServicesCommunication Services5.65
Airports Of Thailand PLCIndustrialsIndustrials5.32
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว