กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

Performance History30/11/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
Fund4.714.8-6.716.716.9
+/-Cat8.0-0.92.7-1.11.9
+/-Idx11.31.512.1-1.94.3
 
Key Stats
NAV
18/12/2017
 THB 28.05
Day Change 0.41%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
15/12/2017
 THB 5496.40
Share Class Size (Mil)
15/12/2017
 THB 5496.40
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
กองทุนจะเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะคัดเลือกบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเติบโตที่สม่ำเสมอ และมีเสถียรภาพทางการเงิน โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
Returns
Trailing Returns18/12/2017
YTD20.37
3 Years Annualised8.85
5 Years Annualised10.20
10 Years Annualised13.68
12 Month Yield 2.13
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET TR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว30/09/2017
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks97.960.0097.96
Bonds0.000.000.00
Cash1.920.001.92
Other0.470.350.12
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Canada0.00
Latin America0.00
United Kingdom0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services19.18
Communication Services15.81
Industrials13.61
Real Estate13.50
Energy10.47
Top 5 HoldingsSector%
Airports Of Thailand PLCIndustrialsIndustrials7.49
Advanced Info Service PCLCommunication ServicesCommunication Services7.19
TISCO Financial Group PCLFinancial ServicesFinancial Services6.12
Kiatnakin Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services5.42
Ptt PLCEnergyEnergy5.28
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว