กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

Performance History30/09/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
Fund47.44.714.8-6.713.3
+/-Cat9.18.0-0.92.7-1.1
+/-Idx15.811.31.512.1-2.8
 
Key Stats
NAV
21/10/2016
 THB 23.27
Day Change 0.13%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
21/10/2016
 THB 3607.46
Share Class Size (Mil)
21/10/2016
 THB 3607.46
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
กองทุนจะเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะคัดเลือกบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเติบโตที่สม่ำเสมอ และมีเสถียรภาพทางการเงิน โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
Returns
Trailing Returns21/10/2016
YTD13.82
3 Years Annualised3.98
5 Years Annualised16.44
10 Years Annualised-
12 Month Yield 1.94
Dividend Paying Frequency Annually
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว30/06/2016
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks92.070.0092.07
Bonds0.000.000.00
Cash8.670.408.26
Other0.000.34-0.33
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Industrials20.97
Energy13.54
Basic Materials12.61
Consumer Defensive12.13
Real Estate9.49
Top 5 HoldingsSector%
Charoen Pokphand Foods PCLConsumer DefensiveConsumer Defensive7.63
Bangkok Dusit Medical Services PCLHealthcareHealthcare7.35
Central Pattana PCLReal EstateReal Estate7.30
Bangkok Expressway and Metro PCLIndustrialsIndustrials6.44
CH. Karnchang PCLIndustrialsIndustrials5.71
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว