กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

Performance History31/10/2015
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
Fund-3.447.44.714.8-5.0
+/-Cat-2.59.18.0-0.90.2
+/-Idx-3.115.811.31.55.2
 
Key Stats
NAV
01/12/2015
 THB 21.05
Day Change 0.00%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
30/11/2015
 THB 2385.96
Share Class Size (Mil)
30/11/2015
 THB 2385.96
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
กองทุนจะเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะคัดเลือกบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเติบโตที่สม่ำเสมอ และมีเสถียรภาพทางการเงิน โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
Returns
Trailing Returns01/12/2015
YTD-5.79
3 Years Annualised5.83
5 Years Annualised10.03
10 Years Annualised-
12 Month Yield 3.80
Dividend Paying Frequency Annually
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว30/06/2015
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks92.290.0092.29
Bonds0.000.000.00
Cash8.140.008.14
Other0.040.47-0.43
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Basic Materials18.31
Energy15.61
Industrials14.89
Communication Services13.12
Financial Services11.93
Top 5 HoldingsSector%
Siam Cement PLCBasic MaterialsBasic Materials7.85
Ptt PLCEnergyEnergy7.82
Cp All PLCConsumer DefensiveConsumer Defensive6.57
PTT Global Chemical PLCBasic MaterialsBasic Materials6.21
Ch Karnchang PLCIndustrialsIndustrials5.63
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว