กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว (THB)

Performance History31/03/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว (THB)
Fund4.714.8-6.716.71.8
+/-Cat8.0-0.92.7-1.1-0.2
+/-Idx11.31.512.1-1.9-1.5
 
Key Stats
NAV
26/04/2017
 THB 24.34
Day Change -0.02%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
26/04/2017
 THB 4487.10
Share Class Size (Mil)
26/04/2017
 THB 4487.10
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว (THB)
กองทุนจะเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะคัดเลือกบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเติบโตที่สม่ำเสมอ และมีเสถียรภาพทางการเงิน โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
Returns
Trailing Returns26/04/2017
YTD1.97
3 Years Annualised7.99
5 Years Annualised9.95
10 Years Annualised-
12 Month Yield 1.85
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว (THB)31/12/2016
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks94.650.0094.65
Bonds0.000.000.00
Cash10.024.395.63
Other0.300.58-0.28
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services23.77
Energy15.40
Basic Materials11.74
Industrials10.99
Consumer Cyclical10.79
Top 5 HoldingsSector%
Ptt PLCEnergyEnergy10.88
Kasikornbank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services6.54
Banpu PCLBasic MaterialsBasic Materials6.08
The Siam Commercial Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services6.03
Berli Jucker PCLConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.16
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว (THB)