กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

Performance History31/01/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
Fund4.714.8-6.716.71.6
+/-Cat8.0-0.92.7-1.10.4
+/-Idx11.31.512.1-1.9-0.4
 
Key Stats
NAV
24/02/2017
 THB 23.94
Day Change -0.13%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
23/02/2017
 THB 4415.03
Share Class Size (Mil)
23/02/2017
 THB 4415.03
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
กองทุนจะเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะคัดเลือกบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเติบโตที่สม่ำเสมอ และมีเสถียรภาพทางการเงิน โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
Returns
Trailing Returns24/02/2017
YTD0.30
3 Years Annualised10.01
5 Years Annualised11.70
10 Years Annualised-
12 Month Yield 1.86
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว30/09/2016
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks89.560.0089.56
Bonds0.000.000.00
Cash13.132.4110.71
Other0.010.28-0.28
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Industrials19.09
Energy14.32
Consumer Cyclical12.87
Basic Materials11.16
Consumer Defensive10.76
Top 5 HoldingsSector%
Ptt PLCEnergyEnergy7.14
Airports Of Thailand PLCIndustrialsIndustrials6.99
CH. Karnchang PCLIndustrialsIndustrials5.57
Berli Jucker PCLConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.63
Charoen Pokphand Foods PCLConsumer DefensiveConsumer Defensive4.60
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว