กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

Performance History30/09/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
Fund4.714.8-6.716.79.8
+/-Cat8.0-0.92.7-1.1-1.4
+/-Idx11.31.512.1-1.9-1.0
 
Key Stats
NAV
19/10/2017
 THB 26.18
Day Change -0.61%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
18/10/2017
 THB 4891.00
Share Class Size (Mil)
18/10/2017
 THB 4891.00
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
กองทุนจะเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะคัดเลือกบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเติบโตที่สม่ำเสมอ และมีเสถียรภาพทางการเงิน โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
Returns
Trailing Returns19/10/2017
YTD12.36
3 Years Annualised7.27
5 Years Annualised9.73
10 Years Annualised12.15
12 Month Yield 2.27
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET TR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว30/06/2017
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks98.370.0098.37
Bonds0.000.000.00
Cash2.691.011.68
Other0.310.37-0.05
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Canada0.00
Latin America0.00
United Kingdom0.00
Top 5 Sectors%
Energy21.93
Financial Services17.25
Real Estate16.84
Basic Materials15.14
Industrials9.24
Top 5 HoldingsSector%
Ptt PLCEnergyEnergy12.02
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services6.30
Kasikornbank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services5.81
Banpu PCLBasic MaterialsBasic Materials5.71
PTT Exploration & Production PCLEnergyEnergy5.46
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว