กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

Performance History28/02/2018
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
Fund14.8-6.716.722.13.4
+/-Cat-0.92.7-1.12.9-0.7
+/-Idx1.512.1-1.94.4-2.9
 
Key Stats
NAV
16/03/2018
 THB 28.69
Day Change -0.12%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
16/03/2018
 THB 6113.68
Share Class Size (Mil)
16/03/2018
 THB 6113.68
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
กองทุนจะเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะคัดเลือกบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเติบโตที่สม่ำเสมอ และมีเสถียรภาพทางการเงิน โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
Returns
Trailing Returns16/03/2018
YTD0.85
3 Years Annualised9.77
5 Years Annualised4.48
10 Years Annualised14.07
12 Month Yield 1.97
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET TR THBSET 50 PR THB
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / Coreไม่เจาะจง
ตัวแทนไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Primary Objective
การเก็บรักษาไม่เจาะจง
Growthไม่เจาะจง
เงินได้ไม่เจาะจง
ป้องกันความเสี่ยงไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Portfolio Profile for  กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว31/12/2017
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks90.760.0090.76
Bonds0.000.000.00
Cash14.224.429.80
Other0.190.75-0.56
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Canada0.00
Latin America0.00
United Kingdom0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services19.55
Energy19.47
Industrials14.15
Communication Services13.91
Basic Materials8.21
Top 5 HoldingsSector%
Ptt PLCEnergyEnergy10.48
Airports Of Thailand PLCIndustrialsIndustrials7.48
Advanced Info Service PCLCommunication ServicesCommunication Services7.23
CP All PCLConsumer DefensiveConsumer Defensive5.92
Bangkok Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services5.74
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว