กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

Performance History30/04/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
Fund47.44.714.8-6.76.6
+/-Cat9.18.0-0.92.7-0.1
+/-Idx15.811.31.512.1-3.0
 
Key Stats
NAV
27/05/2016
 THB 22.85
Day Change 0.80%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
27/05/2016
 THB 3339.68
Share Class Size (Mil)
27/05/2016
 THB 3339.68
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
กองทุนจะเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะคัดเลือกบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเติบโตที่สม่ำเสมอ และมีเสถียรภาพทางการเงิน โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
Returns
Trailing Returns27/05/2016
YTD9.55
3 Years Annualised-2.42
5 Years Annualised11.59
10 Years Annualised-
12 Month Yield 3.60
Dividend Paying Frequency Annually
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว31/12/2015
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks95.330.0095.33
Bonds0.000.000.00
Cash12.407.375.03
Other0.380.74-0.36
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Industrials22.24
Financial Services18.95
Energy14.22
Consumer Cyclical12.41
Real Estate9.67
Top 5 HoldingsSector%
Kasikornbank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services6.42
Ch Karnchang PLCIndustrialsIndustrials6.22
Siam Cement PLCBasic MaterialsBasic Materials5.94
Irpc PLCEnergyEnergy5.71
Ptt PLCEnergyEnergy5.40
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว