กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

Performance History31/07/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
Fund4.714.8-6.716.71.1
+/-Cat8.0-0.92.7-1.1-2.5
+/-Idx11.31.512.1-1.9-3.0
 
Key Stats
NAV
18/08/2017
 THB 23.21
Day Change -0.48%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
17/08/2017
 THB 4354.87
Share Class Size (Mil)
17/08/2017
 THB 4354.87
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
กองทุนจะเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะคัดเลือกบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเติบโตที่สม่ำเสมอ และมีเสถียรภาพทางการเงิน โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
Returns
Trailing Returns18/08/2017
YTD-0.40
3 Years Annualised3.04
5 Years Annualised8.67
10 Years Annualised12.97
12 Month Yield 2.46
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว31/03/2017
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks90.030.0090.03
Bonds0.000.000.00
Cash10.010.039.98
Other0.320.320.00
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Energy27.34
Financial Services17.05
Basic Materials15.07
Consumer Defensive9.03
Real Estate8.98
Top 5 HoldingsSector%
Ptt PLCEnergyEnergy12.30
CP All PCLConsumer DefensiveConsumer Defensive7.16
Kasikornbank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services6.94
Banpu PCLBasic MaterialsBasic Materials6.66
PTT Exploration & Production PCLEnergyEnergy6.58
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว