กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

Performance History31/05/2015
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
Fund-3.447.44.714.82.4
+/-Cat----2.1
+/-Idx-3.115.811.31.54.0
 
Key Stats
NAV
30/06/2015
 THB 23.05
Day Change -0.26%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
30/06/2015
 THB 2197.29
Share Class Size (Mil)
30/06/2015
 THB 2197.29
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
กองทุนจะเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะคัดเลือกบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเติบโตที่สม่ำเสมอ และมีเสถียรภาพทางการเงิน โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
Returns
Trailing Returns30/06/2015
YTD3.15
3 Years Annualised15.00
5 Years Annualised18.61
10 Years Annualised-
12 Month Yield 3.47
Dividend Paying Frequency Annually
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว30/09/2014
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks94.960.0094.96
Bonds0.000.000.00
Cash2.180.002.18
Other4.271.412.86
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Industrials27.03
Financial Services26.26
Real Estate16.36
Communication Services10.83
Consumer Cyclical9.63
Top 5 HoldingsSector%
Ch Karnchang PLCIndustrialsIndustrials6.40
TMB Bank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services6.37
Kasikornbank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services6.14
Krung Thai Bank PLCFinancial ServicesFinancial Services5.97
Airports Of Thailand PLCIndustrialsIndustrials5.86
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว