กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

Performance History31/01/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
Fund47.44.714.8-6.7-0.4
+/-Cat9.18.0-0.92.70.0
+/-Idx15.811.31.512.1-1.9
 
Key Stats
NAV
05/02/2016
 THB 20.89
Day Change 1.31%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
05/02/2016
 THB 3042.34
Share Class Size (Mil)
05/02/2016
 THB 3042.34
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
กองทุนจะเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะคัดเลือกบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเติบโตที่สม่ำเสมอ และมีเสถียรภาพทางการเงิน โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
Returns
Trailing Returns05/02/2016
YTD0.14
3 Years Annualised0.26
5 Years Annualised11.52
10 Years Annualised-
12 Month Yield 3.85
Dividend Paying Frequency Annually
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว30/09/2015
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks86.210.0086.21
Bonds0.000.000.00
Cash14.060.0014.06
Other0.030.29-0.27
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Energy16.50
Basic Materials16.49
Industrials15.41
Financial Services12.34
Consumer Defensive11.11
Top 5 HoldingsSector%
Siam Cement PLCBasic MaterialsBasic Materials9.67
Cp All PLCConsumer DefensiveConsumer Defensive7.78
Kasikornbank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services7.16
Advanced Info Service PLCCommunication ServicesCommunication Services6.51
Ch Karnchang PLCIndustrialsIndustrials6.31
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว