กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

Performance History31/07/2015
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
Fund-3.447.44.714.8-0.5
+/-Cat----2.0
+/-Idx-3.115.811.31.54.6
 
Key Stats
NAV
28/08/2015
 THB 20.96
Day Change 0.18%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
28/08/2015
 THB 2210.92
Share Class Size (Mil)
28/08/2015
 THB 2210.92
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
กองทุนจะเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะคัดเลือกบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเติบโตที่สม่ำเสมอ และมีเสถียรภาพทางการเงิน โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
Returns
Trailing Returns28/08/2015
YTD-6.21
3 Years Annualised9.30
5 Years Annualised12.43
10 Years Annualised-
12 Month Yield 3.60
Dividend Paying Frequency Annually
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว31/12/2014
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks90.690.0090.69
Bonds0.000.000.00
Cash8.520.008.52
Other1.610.820.79
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services21.72
Communication Services19.75
Real Estate15.68
Industrials15.10
Energy8.38
Top 5 HoldingsSector%
Advanced Info Service PLCCommunication ServicesCommunication Services8.49
Kasikornbank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services6.00
Siam Cement PLCBasic MaterialsBasic Materials4.82
Krung Thai Bank PLCFinancial ServicesFinancial Services4.56
Ch Karnchang PLCIndustrialsIndustrials4.33
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว