กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

Performance History31/07/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
Fund47.44.714.8-6.716.8
+/-Cat9.18.0-0.92.70.5
+/-Idx15.811.31.512.1-1.7
 
Key Stats
NAV
23/08/2016
 THB 24.01
Day Change 0.29%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
23/08/2016
 THB 3533.15
Share Class Size (Mil)
23/08/2016
 THB 3533.15
Front End Load  -
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
กองทุนจะเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะคัดเลือกบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเติบโตที่สม่ำเสมอ และมีเสถียรภาพทางการเงิน โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
Returns
Trailing Returns23/08/2016
YTD17.41
3 Years Annualised8.55
5 Years Annualised13.98
10 Years Annualised-
12 Month Yield 1.88
Dividend Paying Frequency Annually
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว31/03/2016
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks89.760.0089.76
Bonds0.000.000.00
Cash10.640.0010.64
Other0.000.40-0.40
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Industrials18.51
Financial Services16.79
Energy12.58
Consumer Defensive9.38
Communication Services8.88
Top 5 HoldingsSector%
Bangkok Dusit Medical Services PCLHealthcareHealthcare7.47
IRPC PCLEnergyEnergy6.10
Airports Of Thailand PLCIndustrialsIndustrials5.54
Central Pattana PCLReal EstateReal Estate5.50
Siam Cement PCLBasic MaterialsBasic Materials5.48
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว