กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

Performance History31/03/2014
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
Fund46.7-3.447.44.7-1.2
+/-Cat6.3-2.59.18.0-7.2
+/-Idx8.4-3.115.811.3-7.1
 
Key Stats
NAV
16/04/2014
 THB 20.73
Day Change 1.15%
Morningstar Category™ Equity Large Cap
Fund Size (Mil)
16/04/2014
 THB 1432.30
Share Class Size (Mil)
16/04/2014
 THB 1432.30
Front End Load  -
Total Expense Ratio
31/03/2013
  2.36%
Investment Objective: กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
กองทุนจะเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะคัดเลือกบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเติบโตที่สม่ำเสมอ และมีเสถียรภาพทางการเงิน โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
Returns
Trailing Returns16/04/2014
YTD0.52
3 Years Annualised13.65
5 Years Annualised30.94
10 Years Annualised-
12 Month Yield 12.27
Dividend Paying Frequency Annually
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว30/09/2013
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks99.270.0099.27
Bonds0.000.000.00
Cash1.040.001.04
Other3.333.65-0.31
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Europe - ex Euro0.00
Europe - Emerging0.00
Africa0.00
Top 5 Sectors%
No Data Available
Top 5 HoldingsSector%
Jasmine International Public Com... Communication ServicesCommunication Services7.86
Thaicom Public Company LimitedTechnologyTechnology7.54
BTS Group Holdings Public Compan... IndustrialsIndustrials7.44
Advanced Info Service Public Com... Communication ServicesCommunication Services6.83
Airports Of Thailand Public Comp... IndustrialsIndustrials6.34
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว