กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์

Performance History31/07/2015
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
Fund4.735.65.714.81.7
+/-Cat----4.1
+/-Idx5.04.012.21.56.7
 
Key Stats
NAV
28/08/2015
 THB 11.67
Day Change -1.12%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
28/08/2015
 THB 2955.55
Share Class Size (Mil)
28/08/2015
 THB 2955.55
Front End Load  0.25%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
เน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
Returns
Trailing Returns28/08/2015
YTD-3.12
3 Years Annualised9.78
5 Years Annualised13.82
10 Years Annualised12.74
12 Month Yield 14.29
Dividend Paying Frequency None
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์31/12/2014
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks93.960.0093.96
Bonds0.000.000.00
Cash7.900.007.90
Other2.784.64-1.85
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Industrials33.34
Financial Services17.10
Consumer Cyclical15.73
Communication Services14.60
Real Estate13.42
Top 5 HoldingsSector%
Siam Commercial Bank PLCFinancial ServicesFinancial Services7.01
Gunkul Engineering Public Co LtdIndustrialsIndustrials5.25
True Corp PLCCommunication ServicesCommunication Services5.04
Krung Thai Bank PLCFinancial ServicesFinancial Services4.95
Unique Engineering And Construct... IndustrialsIndustrials4.87
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์