กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์

Performance History31/07/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
Fund35.65.714.8-3.613.1
+/-Cat-7.110.2-2.92.9-4.1
+/-Idx-0.212.4-0.510.4-5.3
 
Key Stats
NAV
26/08/2016
 THB 12.46
Day Change 1.11%
Morningstar Category™ Equity Small/Mid-Cap
Fund Size (Mil)
26/08/2016
 THB 3357.68
Share Class Size (Mil)
26/08/2016
 THB 3357.68
Front End Load  0.25%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
เน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
Returns
Trailing Returns26/08/2016
YTD14.79
3 Years Annualised8.83
5 Years Annualised12.33
10 Years Annualised14.78
12 Month Yield 6.11
Dividend Paying Frequency None
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์31/03/2016
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks91.730.0091.73
Bonds0.000.000.00
Cash6.730.006.73
Other10.418.871.54
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Industrials28.15
Consumer Cyclical25.35
Financial Services13.89
Basic Materials10.19
Consumer Defensive8.73
Top 5 HoldingsSector%
Eastern Polymer Group PCLConsumer CyclicalConsumer Cyclical7.69
Muangthai Leasing PCLFinancial ServicesFinancial Services6.26
SCI ELECTRIC PCL.5.78
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL.5.20
Ladprao General Hospital PLC.5.00
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์