กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์

Performance History30/09/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
Fund5.714.8-3.612.36.0
+/-Cat10.2-2.92.9-8.3-2.8
+/-Idx12.4-0.510.4-7.5-2.4
 
Key Stats
NAV
19/10/2017
 THB 11.54
Day Change -1.81%
Morningstar Category™ Equity Small/Mid-Cap
Fund Size (Mil)
19/10/2017
 THB 3538.60
Share Class Size (Mil)
19/10/2017
 THB 3538.60
Front End Load  0.25%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
เน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
Returns
Trailing Returns19/10/2017
YTD7.29
3 Years Annualised4.18
5 Years Annualised7.82
10 Years Annualised11.44
12 Month Yield 8.41
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET TR THBSET PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์30/06/2017
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks97.100.0097.10
Bonds0.000.000.00
Cash2.280.002.28
Other4.253.640.62
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Canada0.00
Latin America0.00
United Kingdom0.00
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical26.34
Industrials19.53
Communication Services16.23
Financial Services15.08
Real Estate7.67
Top 5 HoldingsSector%
Advanced Info Service PCLCommunication ServicesCommunication Services7.44
Muangthai Leasing PCLFinancial ServicesFinancial Services5.55
Indorama Ventures PCLBasic MaterialsBasic Materials4.50
Workpoint Entertainment PCLConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.28
Kasikornbank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services4.25
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์