กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์

Performance History31/08/2014
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
Fund43.64.735.65.720.5
+/-Cat3.15.6-2.78.91.0
+/-Idx5.35.04.012.22.3
 
Key Stats
NAV
15/09/2014
 THB 13.58
Day Change 0.28%
Morningstar Category™ Equity Large Cap
Fund Size (Mil)
15/09/2014
 THB 1987.37
Share Class Size (Mil)
15/09/2014
 THB 1987.37
Front End Load  0.25%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
เน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
Returns
Trailing Returns15/09/2014
YTD22.81
3 Years Annualised20.04
5 Years Annualised23.08
10 Years Annualised14.77
12 Month Yield 0.00
Dividend Paying Frequency None
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์31/12/2013
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks98.100.0098.10
Bonds0.000.000.00
Cash3.920.003.92
Other0.782.80-2.01
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
Japan0.00
United Kingdom0.00
Europe - Emerging0.00
Australasia0.00
Top 5 Sectors%
No Data Available
Top 5 HoldingsSector%
Advanced Info Service Public Com... Communication ServicesCommunication Services8.74
Charoen Pokphand Foods PCLConsumer DefensiveConsumer Defensive8.64
Jasmine International Public Com... Communication ServicesCommunication Services7.09
BTS Group Holdings Public Compan... IndustrialsIndustrials6.45
Thai Union Frozen Products Publi... Consumer DefensiveConsumer Defensive5.63
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์