กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ (THB)

Performance History31/03/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ (THB)
Fund5.714.8-3.612.32.8
+/-Cat10.2-2.92.9-8.31.3
+/-Idx12.4-0.510.4-7.50.8
 
Key Stats
NAV
26/04/2017
 THB 11.63
Day Change 0.56%
Morningstar Category™ Equity Small/Mid-Cap
Fund Size (Mil)
26/04/2017
 THB 3394.19
Share Class Size (Mil)
26/04/2017
 THB 3394.19
Front End Load  0.25%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ (THB)
เน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
Returns
Trailing Returns26/04/2017
YTD1.43
3 Years Annualised6.59
5 Years Annualised8.94
10 Years Annualised14.32
12 Month Yield 12.73
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ (THB)31/12/2016
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks98.020.0098.02
Bonds0.000.000.00
Cash2.020.002.02
Other1.761.80-0.04
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical20.97
Financial Services17.54
Industrials16.51
Energy13.06
Real Estate9.82
Top 5 HoldingsSector%
Kasikornbank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services7.12
Ptt PLCEnergyEnergy6.21
The Siam Commercial Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services6.12
SCI Electric PCLIndustrialsIndustrials5.60
Siam Cement PCLBasic MaterialsBasic Materials5.41
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ (THB)