กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์

Performance History31/07/2015
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
Fund4.735.65.714.81.7
+/-Cat----4.2
+/-Idx5.04.012.21.56.7
 
Key Stats
NAV
31/07/2015
 THB 12.24
Day Change 1.79%
Morningstar Category™ Equity Large-Cap
Fund Size (Mil)
31/07/2015
 THB 2946.51
Share Class Size (Mil)
31/07/2015
 THB 2946.51
Front End Load  0.25%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
เน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
Returns
Trailing Returns31/07/2015
YTD1.67
3 Years Annualised12.84
5 Years Annualised16.44
10 Years Annualised13.71
12 Month Yield 14.29
Dividend Paying Frequency None
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET 50 PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์30/06/2014
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks94.330.0094.33
Bonds0.000.000.00
Cash5.850.005.85
Other9.179.35-0.18
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical19.61
Industrials16.93
Communication Services16.66
Financial Services13.74
Real Estate12.83
Top 5 HoldingsSector%
Siam Commercial Bank PLCFinancial ServicesFinancial Services6.96
Jasmine International PLCCommunication ServicesCommunication Services6.02
True Corp PLCCommunication ServicesCommunication Services6.01
PTT Exploration & Production PCLEnergyEnergy5.18
Ptt PLCEnergyEnergy4.78
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์