กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์

Performance History30/11/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
Fund5.714.8-3.612.36.4
+/-Cat10.2-2.92.9-8.3-5.9
+/-Idx12.4-0.510.4-7.5-3.6
 
Key Stats
NAV
18/12/2017
 THB 11.56
Day Change 0.67%
Morningstar Category™ Equity Small/Mid-Cap
Fund Size (Mil)
18/12/2017
 THB 4457.42
Share Class Size (Mil)
18/12/2017
 THB 4457.42
Front End Load  0.25%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
เน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
Returns
Trailing Returns18/12/2017
YTD7.45
3 Years Annualised4.14
5 Years Annualised7.47
10 Years Annualised12.15
12 Month Yield 13.10
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET TR THBSET PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์30/09/2017
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks97.820.0097.82
Bonds0.000.000.00
Cash4.790.004.79
Other0.773.38-2.61
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Canada0.00
Latin America0.00
United Kingdom0.00
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical29.23
Industrials27.12
Financial Services17.13
Real Estate8.06
Basic Materials5.45
Top 5 HoldingsSector%
The Siam Commercial Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services6.36
Kasikornbank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services6.01
Bangkok Expressway and Metro PCLIndustrialsIndustrials5.36
Siam Cement PCLBasic MaterialsBasic Materials5.23
Energy Absolute PCLEnergyEnergy5.12
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์