กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์

Performance History30/09/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
Fund35.65.714.8-3.65.5
+/-Cat-7.110.2-2.92.9-7.2
+/-Idx-0.212.4-0.510.4-9.7
 
Key Stats
NAV
21/10/2016
 THB 11.62
Day Change 1.12%
Morningstar Category™ Equity Small/Mid-Cap
Fund Size (Mil)
21/10/2016
 THB 3416.31
Share Class Size (Mil)
21/10/2016
 THB 3416.31
Front End Load  0.25%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
เน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
Returns
Trailing Returns21/10/2016
YTD7.06
3 Years Annualised2.11
5 Years Annualised13.33
10 Years Annualised13.37
12 Month Yield 6.55
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์30/06/2016
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks96.950.0096.95
Bonds0.000.000.00
Cash6.750.006.75
Other7.8611.56-3.70
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical21.85
Basic Materials19.98
Industrials19.47
Consumer Defensive16.34
Real Estate10.23
Top 5 HoldingsSector%
Eastern Polymer Group PCLConsumer CyclicalConsumer Cyclical7.08
SCI ELECTRIC PCL.6.70
Better World Green Public Compan... 6.12
Ladprao General Hospital PLC.5.99
Ananda Development PCLReal EstateReal Estate4.67
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์