กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์

Performance History31/01/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
Fund35.65.714.8-3.6-4.8
+/-Cat-7.110.2-2.92.9-4.1
+/-Idx-0.212.4-0.510.4-5.8
 
Key Stats
NAV
08/02/2016
 THB 11.25
Day Change 0.57%
Morningstar Category™ Equity Small/Mid-Cap
Fund Size (Mil)
08/02/2016
 THB 3173.13
Share Class Size (Mil)
08/02/2016
 THB 3173.13
Front End Load  0.25%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
เน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
Returns
Trailing Returns08/02/2016
YTD-3.12
3 Years Annualised-0.79
5 Years Annualised11.23
10 Years Annualised12.24
12 Month Yield 6.79
Dividend Paying Frequency None
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์30/09/2015
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks92.350.0092.35
Bonds0.000.000.00
Cash3.940.003.94
Other10.406.693.71
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Industrials32.49
Real Estate14.31
Consumer Cyclical13.91
Financial Services9.75
Basic Materials8.33
Top 5 HoldingsSector%
TRUE6.79
Siam Cement PLCBasic MaterialsBasic Materials6.33
JAS5.07
Unique Engineering And Construct... IndustrialsIndustrials4.97
Sino-Thai Engineering And Constr... IndustrialsIndustrials4.73
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์