กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์

Performance History31/07/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
Fund5.714.8-3.612.30.6
+/-Cat10.2-2.92.9-8.3-0.2
+/-Idx12.4-0.510.4-7.5-1.5
 
Key Stats
NAV
18/08/2017
 THB 11.03
Day Change -0.48%
Morningstar Category™ Equity Small/Mid-Cap
Fund Size (Mil)
17/08/2017
 THB 3627.67
Share Class Size (Mil)
17/08/2017
 THB 3627.67
Front End Load  0.25%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
เน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
Returns
Trailing Returns18/08/2017
YTD-1.64
3 Years Annualised1.65
5 Years Annualised8.24
10 Years Annualised12.47
12 Month Yield 8.86
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์31/03/2017
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks95.160.0095.16
Bonds0.000.000.00
Cash4.300.004.30
Other4.143.590.54
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Financial Services21.15
Consumer Cyclical20.90
Industrials16.54
Basic Materials10.62
Energy10.26
Top 5 HoldingsSector%
The Siam Commercial Bank PCLFinancial ServicesFinancial Services6.12
Advanced Info Service PCLCommunication ServicesCommunication Services5.90
Banpu PCLBasic MaterialsBasic Materials5.47
Muangthai Leasing PCLFinancial ServicesFinancial Services5.05
Kasikornbank Public Co LtdFinancial ServicesFinancial Services4.75
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์