กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์

Performance History31/10/2015
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
Fund4.735.65.714.83.5
+/-Cat-0.1-7.110.2-2.95.3
+/-Idx5.4-0.212.4-0.510.3
 
Key Stats
NAV
25/11/2015
 THB 12.29
Day Change 0.01%
Morningstar Category™ Equity Small/Mid-Cap
Fund Size (Mil)
24/11/2015
 THB 2994.43
Share Class Size (Mil)
24/11/2015
 THB 2994.43
Front End Load  0.25%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
เน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
Returns
Trailing Returns25/11/2015
YTD2.07
3 Years Annualised9.63
5 Years Annualised13.05
10 Years Annualised14.08
12 Month Yield 6.02
Dividend Paying Frequency None
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET PR THBSET PR THB
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์30/06/2015
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks93.860.0093.86
Bonds0.000.000.00
Cash4.400.004.40
Other3.882.141.74
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Japan0.00
Australasia0.00
Asia - Developed0.00
Top 5 Sectors%
Industrials24.96
Communication Services16.65
Real Estate13.99
Financial Services12.03
Consumer Cyclical10.85
Top 5 HoldingsSector%
Advanced Info Service PLCCommunication ServicesCommunication Services6.17
Unique Engineering And Construct... IndustrialsIndustrials5.12
Samart Corp PLCCommunication ServicesCommunication Services4.85
Tpi Polene PLCBasic MaterialsBasic Materials4.63
True Corp PLCCommunication ServicesCommunication Services4.61
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์