กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์

Performance History30/04/2018
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
Fund14.8-3.612.39.3-9.1
+/-Cat-2.92.9-8.3-5.4-6.1
+/-Idx-0.510.4-7.5-4.3-10.6
 
Key Stats
NAV
24/05/2018
 THB 10.00
Day Change -1.49%
Morningstar Category™ Equity Small/Mid-Cap
Fund Size (Mil)
24/05/2018
 THB 4175.20
Share Class Size (Mil)
24/05/2018
 THB 4175.20
Front End Load  0.25%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
เน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
Returns
Trailing Returns24/05/2018
YTD-13.15
3 Years Annualised-1.16
5 Years Annualised-0.82
10 Years Annualised9.52
12 Month Yield 9.56
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
SET TR THBSET PR THB
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / Coreไม่เจาะจง
ตัวแทนไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Primary Objective
การเก็บรักษาไม่เจาะจง
Growthไม่เจาะจง
เงินได้ไม่เจาะจง
ป้องกันความเสี่ยงไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์31/12/2017
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks97.450.0097.45
Bonds0.000.000.00
Cash2.510.002.51
Other7.197.150.04
Top 5 Regions%
Asia - Emerging100.00
United States0.00
Canada0.00
Latin America0.00
United Kingdom0.00
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical24.81
Energy18.26
Industrials14.01
Financial Services13.32
Real Estate12.57
Top 5 HoldingsSector%
Energy Absolute PCLEnergyEnergy5.94
IRPC PCLEnergyEnergy5.01
Workpoint Entertainment PCLConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.78
JWD InfoLogistics PCLIndustrialsIndustrials4.66
Indorama Ventures PCLBasic MaterialsBasic Materials4.56
กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์