กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

Growth Of 1000 (THB) 30/06/2014
Fund:  กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล
Category:  Equity Large Cap
Index:  SET 50 PR THB
Growth of 1,000 THB
Annual Returns30/06/2014
 200720082009201020112012201330/06
Total Return37.67-47.6370.4543.813.7535.33-2.9314.57
+/- Category0.08-7.0712.393.374.61-2.980.301.65
+/- Index4.402.205.915.504.003.733.621.41
% Rank in Category5195183321634830
Trailing Returns23/07/2014
   Total Returns   +/- Category   +/- Index
1 Day1.31   -0.27-0.08
1 Week0.30   -0.52-0.12
1 Month4.63   0.28-0.25
3 Months6.77   0.15-0.20
6 Months16.94   0.101.31
YTD18.46   1.291.42
1 Year4.05   2.563.42
3 Years Annualised13.23   0.153.71
5 Years Annualised22.64   1.824.04
10 Years Annualised12.91   0.264.03
 
Quarterly Returns30/06/2014
 Quarter 1Quarter 2Quarter 3Quarter 4
20146.527.56--
20139.17-3.15-2.79-5.56
201217.88-2.269.926.85
20112.910.28-11.5413.66
20107.99-0.0524.387.12
2009-3.9945.4719.991.71
 
 
 
Advertisement