กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

Growth Of 1000 (THB) 30/06/2014
Fund:  กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล
Category:  Equity Large Cap
Index:  SET 50 PR THB
Growth of 1,000 THB
Annual Returns30/06/2014
 200720082009201020112012201330/06
Total Return37.67-47.6370.4543.813.7535.33-2.9314.57
+/- Category0.08-7.0712.393.374.61-2.980.301.65
+/- Index4.402.205.915.504.003.733.621.41
% Rank in Category5195183321634830
Trailing Returns28/07/2014
   Total Returns   +/- Category   +/- Index
1 Day-0.61   -0.24-0.07
1 Week-0.51   -0.18-0.18
1 Month2.98   -0.09-0.09
3 Months7.35   0.18-0.18
6 Months20.29   1.111.44
YTD17.71   1.301.31
1 Year5.91   2.393.39
3 Years Annualised12.60   0.153.66
5 Years Annualised22.40   2.074.36
10 Years Annualised13.04   0.284.03
 
Quarterly Returns30/06/2014
 Quarter 1Quarter 2Quarter 3Quarter 4
20146.527.56--
20139.17-3.15-2.79-5.56
201217.88-2.269.926.85
20112.910.28-11.5413.66
20107.99-0.0524.387.12
2009-3.9945.4719.991.71
 
 
 
Advertisement