กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

Growth Of 1000 (THB) 31/10/2014
Fund:  กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล
Category:  Equity Large-Cap
Index:  SET 50 PR THB
Growth of 1,000 THB
Annual Returns31/10/2014
 200720082009201020112012201331/10
Total Return37.67-47.6370.4543.813.7535.33-2.9322.04
+/- Category0.08-7.0712.393.374.61-2.980.301.01
+/- Index4.402.205.915.504.003.733.622.81
% Rank in Category5195183321634833
Trailing Returns28/11/2014
   Total Returns   +/- Category   +/- Index
1 Day-0.49   -1.320.02
1 Week1.27   -1.42-0.01
1 Month3.76   0.202.23
3 Months3.03   -0.080.63
6 Months14.12   -0.081.82
YTD24.15   0.823.10
1 Year18.99   2.484.65
3 Years Annualised19.58   -0.954.27
5 Years Annualised21.60   1.654.40
10 Years Annualised13.01   0.094.23
 
Quarterly Returns31/10/2014
 Quarter 1Quarter 2Quarter 3Quarter 4
20146.527.566.91-
20139.17-3.15-2.79-5.56
201217.88-2.269.926.85
20112.910.28-11.5413.66
20107.99-0.0524.387.12
2009-3.9945.4719.991.71
 
 
 
Advertisement