กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล | TMB50DV

Growth Of 1000 (THB) 30/11/2017
Fund:  กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล | TMB50DV
Category:  Equity Large-Cap
Index:  SET 50 PR THB
Growth of 1,000 THB
Annual Returns30/11/2017
 201020112012201320142015201630/11
Total Return43.813.7535.33-2.9316.29-15.8222.2715.53
+/- Category3.374.61-2.980.300.58-6.484.410.61
+/- Index5.504.003.733.622.972.903.682.98
% Rank in Category3321634833871642
Trailing Returns18/12/2017
   Total Returns   +/- Category   +/- Index
1 Day0.40   0.31-0.01
1 Week1.64   0.740.08
1 Month2.68   0.780.06
3 Months4.07   -1.940.01
6 Months13.66   1.100.98
YTD19.00   2.333.15
1 Year21.22   2.433.13
3 Years Annualised6.56   -1.283.23
5 Years Annualised7.11   -0.123.29
10 Years Annualised10.19   0.163.69
 
Quarterly Returns30/11/2017
 Quarter 1Quarter 2Quarter 3Quarter 4
20173.980.888.47-
201612.261.634.732.34
20150.840.02-11.00-6.23
20146.527.566.91-5.06
20139.17-3.15-2.79-5.56
201217.88-2.269.926.85
 
 
 
Advertisement