กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

Growth Of 1000 (THB) 31/12/2016
Fund:  กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล
Category:  Equity Large-Cap
Index:  SET 50 PR THB
Growth of 1,000 THB
Annual Returns31/12/2016
 200920102011201220132014201531/12
Total Return70.4543.813.7535.33-2.9316.29-15.8222.27
+/- Category12.393.374.61-2.980.300.58-6.484.41
+/- Index5.915.504.003.733.622.972.903.68
% Rank in Category1933216348338716
Trailing Returns17/01/2017
   Total Returns   +/- Category   +/- Index
1 Day-0.30   0.05-0.43
1 Week-0.71   0.07-0.32
1 Month3.09   0.70-0.23
3 Months4.09   -0.35-0.22
6 Months4.83   0.371.10
YTD1.21   0.44-0.16
1 Year30.08   6.913.33
3 Years Annualised6.60   -1.083.17
5 Years Annualised9.10   -0.993.23
10 Years Annualised11.69   -0.363.84
 
Quarterly Returns31/12/2016
 Quarter 1Quarter 2Quarter 3Quarter 4
201612.261.634.732.34
20150.840.02-11.00-6.23
20146.527.566.91-5.06
20139.17-3.15-2.79-5.56
201217.88-2.269.926.85
20112.910.28-11.5413.66
 
 
 
Advertisement