กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

Growth Of 1000 (THB) 31/12/2014
Fund:  กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล
Category:  Equity Large-Cap
Index:  SET 50 PR THB
Growth of 1,000 THB
Annual Returns31/12/2014
 200720082009201020112012201331/12
Total Return37.67-47.6370.4543.813.7535.33-2.9316.29
+/- Category0.08-7.0712.393.374.61-2.980.300.58
+/- Index4.402.205.915.504.003.733.622.97
% Rank in Category5195183321634833
Trailing Returns30/01/2015
   Total Returns   +/- Category   +/- Index
1 Day-0.49   -0.210.07
1 Week-0.68   -0.471.44
1 Month3.12   -1.20-1.80
3 Months-0.28   -1.230.00
6 Months2.91   -1.44-1.39
YTD3.12   -1.20-1.80
1 Year23.63   -0.852.40
3 Years Annualised14.67   -1.023.16
5 Years Annualised20.05   1.063.62
10 Years Annualised11.77   0.003.88
 
Quarterly Returns31/12/2014
 Quarter 1Quarter 2Quarter 3Quarter 4
20146.527.566.91-5.06
20139.17-3.15-2.79-5.56
201217.88-2.269.926.85
20112.910.28-11.5413.66
20107.99-0.0524.387.12
2009-3.9945.4719.991.71
 
 
 
Advertisement