กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล (THB) | TMB50DV

Growth Of 1000 (THB) 31/03/2017
Fund:  กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล (THB) | TMB50DV
Category:  Equity Large-Cap
Index:  SET 50 PR THB
Growth of 1,000 THB
Annual Returns31/03/2017
 201020112012201320142015201631/03
Total Return43.813.7535.33-2.9316.29-15.8222.273.98
+/- Category3.374.61-2.980.300.58-6.484.411.98
+/- Index5.504.003.733.622.972.903.680.70
% Rank in Category3321634833871615
Trailing Returns26/04/2017
   Total Returns   +/- Category   +/- Index
1 Day0.35   0.54-0.01
1 Week0.61   1.240.21
1 Month0.86   1.130.99
3 Months1.28   1.651.43
6 Months7.90   4.212.47
YTD4.76   3.141.44
1 Year13.58   1.643.18
3 Years Annualised4.67   -0.173.17
5 Years Annualised6.64   -0.463.36
10 Years Annualised11.17   0.023.70
 
Quarterly Returns31/03/2017
 Quarter 1Quarter 2Quarter 3Quarter 4
20173.98---
201612.261.634.732.34
20150.840.02-11.00-6.23
20146.527.566.91-5.06
20139.17-3.15-2.79-5.56
201217.88-2.269.926.85
 
 
 
Advertisement