กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

Growth Of 1000 (THB) 28/02/2015
Fund:  กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล
Category:  Equity Large-Cap
Index:  SET 50 PR THB
Growth of 1,000 THB
Annual Returns28/02/2015
 200820092010201120122013201428/02
Total Return-47.6370.4543.813.7535.33-2.9316.292.89
+/- Category-7.0712.393.374.61-2.980.300.58-1.86
+/- Index2.205.915.504.003.733.622.97-1.29
% Rank in Category9518332163483372
Trailing Returns27/03/2015
   Total Returns   +/- Category   +/- Index
1 Day0.04   1.220.54
1 Week-1.29   0.840.97
1 Month-2.75   1.752.52
3 Months-0.86   -0.431.39
6 Months-6.01   -0.601.59
YTD0.05   -0.161.37
1 Year11.32   0.924.07
3 Years Annualised8.64   -1.023.60
5 Years Annualised16.46   1.354.05
10 Years Annualised11.61   0.084.06
 
Quarterly Returns28/02/2015
 Quarter 1Quarter 2Quarter 3Quarter 4
20146.527.566.91-5.06
20139.17-3.15-2.79-5.56
201217.88-2.269.926.85
20112.910.28-11.5413.66
20107.99-0.0524.387.12
 
 
 
Advertisement