กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

Growth Of 1000 (THB) 30/09/2014
Fund:  กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล
Category:  Equity Large Cap
Index:  SET 50 PR THB
Growth of 1,000 THB
Annual Returns30/09/2014
 200720082009201020112012201330/09
Total Return37.67-47.6370.4543.813.7535.33-2.9322.49
+/- Category0.08-7.0712.393.374.61-2.980.300.99
+/- Index4.402.205.915.504.003.733.622.81
% Rank in Category5195183321634835
Trailing Returns31/10/2014
   Total Returns   +/- Category   +/- Index
1 Day1.48   1.740.75
1 Week2.88   1.220.66
1 Month-0.37   1.250.79
3 Months5.96   2.612.19
6 Months10.58   1.321.67
YTD22.04   2.503.75
1 Year9.96   2.684.09
3 Years Annualised18.74   0.414.01
5 Years Annualised20.81   1.824.15
10 Years Annualised13.22   0.214.16
 
Quarterly Returns30/09/2014
 Quarter 1Quarter 2Quarter 3Quarter 4
20146.527.566.91-
20139.17-3.15-2.79-5.56
201217.88-2.269.926.85
20112.910.28-11.5413.66
20107.99-0.0524.387.12
2009-3.9945.4719.991.71
 
 
 
Advertisement