กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

Growth Of 1000 (THB) 31/01/2015
Fund:  กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล
Category:  Equity Large-Cap
Index:  SET 50 PR THB
Growth of 1,000 THB
Annual Returns31/01/2015
 200820092010201120122013201431/01
Total Return-47.6370.4543.813.7535.33-2.9316.293.12
+/- Category-7.0712.393.374.61-2.980.300.58-1.20
+/- Index2.205.915.504.003.733.622.97-1.80
% Rank in Category9518332163483382
Trailing Returns27/02/2015
   Total Returns   +/- Category   +/- Index
1 Day-0.57   -0.370.22
1 Week-1.21   -0.790.30
1 Month-1.07   -0.47-0.35
3 Months-4.10   -2.36-1.62
6 Months-1.17   -2.49-1.03
YTD2.89   -1.85-1.29
1 Year18.25   -1.202.32
3 Years Annualised12.16   -1.373.77
5 Years Annualised19.15   0.913.67
10 Years Annualised11.14   -0.133.99
 
Quarterly Returns31/01/2015
 Quarter 1Quarter 2Quarter 3Quarter 4
20146.527.566.91-5.06
20139.17-3.15-2.79-5.56
201217.88-2.269.926.85
20112.910.28-11.5413.66
20107.99-0.0524.387.12
 
 
 
Advertisement