กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

Growth Of 1000 (THB) 30/09/2015
Fund:  กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล
Category:  Equity Large-Cap
Index:  SET 50 PR THB
Growth of 1,000 THB
Annual Returns30/09/2015
 200820092010201120122013201430/09
Total Return-47.6370.4543.813.7535.33-2.9316.29-10.24
+/- Category-7.0712.393.374.61-2.980.300.58-2.23
+/- Index2.205.915.504.003.733.622.972.98
% Rank in Category9518332163483374
Trailing Returns09/10/2015
   Total Returns   +/- Category   +/- Index
1 Day1.53   1.68-0.02
1 Week6.02   2.62-0.06
1 Month1.47   0.650.22
3 Months-3.58   0.361.20
6 Months-8.00   0.162.01
YTD-4.86   0.263.11
1 Year-8.39   -1.393.18
3 Years Annualised5.11   0.633.36
5 Years Annualised10.34   1.133.64
10 Years Annualised10.32   -0.023.99
 
Quarterly Returns30/09/2015
 Quarter 1Quarter 2Quarter 3Quarter 4
20150.840.02-11.00-
20146.527.566.91-5.06
20139.17-3.15-2.79-5.56
201217.88-2.269.926.85
20112.910.28-11.5413.66
20107.99-0.0524.387.12
 
 
 
Advertisement