กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

Growth Of 1000 (THB) 30/11/2014
Fund:  กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล
Category:  Equity Large-Cap
Index:  SET 50 PR THB
Growth of 1,000 THB
Annual Returns30/11/2014
 200720082009201020112012201330/11
Total Return37.67-47.6370.4543.813.7535.33-2.9324.15
+/- Category0.08-7.0712.393.374.61-2.980.301.43
+/- Index4.402.205.915.504.003.733.623.10
% Rank in Category5195183321634830
Trailing Returns22/12/2014
   Total Returns   +/- Category   +/- Index
1 Day1.65   1.960.71
1 Week3.84   3.700.69
1 Month-2.60   0.450.74
3 Months-2.87   0.660.96
6 Months5.48   0.801.85
YTD19.41   2.373.88
1 Year15.41   2.584.10
3 Years Annualised15.69   -0.154.02
5 Years Annualised18.96   1.554.14
10 Years Annualised12.15   0.204.17
 
Quarterly Returns30/11/2014
 Quarter 1Quarter 2Quarter 3Quarter 4
20146.527.566.91-
20139.17-3.15-2.79-5.56
201217.88-2.269.926.85
20112.910.28-11.5413.66
20107.99-0.0524.387.12
2009-3.9945.4719.991.71
 
 
 
Advertisement