กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล | TMB50DV

Growth Of 1000 (THB) 31/05/2017
Fund:  กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล | TMB50DV
Category:  Equity Large-Cap
Index:  SET 50 PR THB
Growth of 1,000 THB
Annual Returns31/05/2017
 201020112012201320142015201631/05
Total Return43.813.7535.33-2.9316.29-15.8222.274.09
+/- Category3.374.61-2.980.300.58-6.484.411.78
+/- Index5.504.003.733.622.972.903.681.89
% Rank in Category3321634833871617
Trailing Returns29/06/2017
   Total Returns   +/- Category   +/- Index
1 Day-0.21   0.04-0.64
1 Week0.03   -0.33-0.64
1 Month0.31   -0.89-0.67
3 Months0.89   -1.140.49
6 Months5.37   0.151.25
YTD5.03   0.931.22
1 Year12.74   0.722.54
3 Years Annualised3.22   -1.083.09
5 Years Annualised7.46   -0.793.24
10 Years Annualised9.80   -0.333.62
 
Quarterly Returns31/05/2017
 Quarter 1Quarter 2Quarter 3Quarter 4
20173.98---
201612.261.634.732.34
20150.840.02-11.00-6.23
20146.527.566.91-5.06
20139.17-3.15-2.79-5.56
201217.88-2.269.926.85
 
 
 
Advertisement