กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

Growth Of 1000 (THB) 31/07/2014
Fund:  กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล
Category:  Equity Large Cap
Index:  SET 50 PR THB
Growth of 1,000 THB
Annual Returns31/07/2014
 200720082009201020112012201331/07
Total Return37.67-47.6370.4543.813.7535.33-2.9315.17
+/- Category0.08-7.0712.393.374.61-2.980.301.69
+/- Index4.402.205.915.504.003.733.621.18
% Rank in Category5195183321634830
Trailing Returns20/08/2014
   Total Returns   +/- Category   +/- Index
1 Day0.67   0.560.06
1 Week0.29   -1.41-0.04
1 Month1.43   0.670.28
3 Months10.00   2.66-0.09
6 Months19.93   4.331.95
YTD19.88   2.581.92
1 Year15.21   6.263.33
3 Years Annualised15.67   0.783.72
5 Years Annualised21.80   1.514.04
10 Years Annualised13.79   0.464.08
 
Quarterly Returns31/07/2014
 Quarter 1Quarter 2Quarter 3Quarter 4
20146.527.56--
20139.17-3.15-2.79-5.56
201217.88-2.269.926.85
20112.910.28-11.5413.66
20107.99-0.0524.387.12
2009-3.9945.4719.991.71
 
 
 
Advertisement