กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

Growth Of 1000 (THB) 31/10/2015
Fund:  กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล
Category:  Equity Large-Cap
Index:  SET 50 PR THB
Growth of 1,000 THB
Annual Returns31/10/2015
 200820092010201120122013201431/10
Total Return-47.6370.4543.813.7535.33-2.9316.29-7.08
+/- Category-7.0712.393.374.61-2.980.300.58-1.92
+/- Index2.205.915.504.003.733.622.973.06
% Rank in Category9518332163483373
Trailing Returns27/11/2015
   Total Returns   +/- Category   +/- Index
1 Day-0.24   0.00-0.31
1 Week-2.57   -0.31-0.12
1 Month-5.25   -1.97-2.34
3 Months-1.06   -1.782.51
6 Months-10.61   -3.580.76
YTD-9.85   -3.202.91
1 Year-15.98   -3.772.36
3 Years Annualised3.03   -0.493.99
5 Years Annualised8.37   0.203.80
10 Years Annualised10.25   -0.373.80
 
Quarterly Returns31/10/2015
 Quarter 1Quarter 2Quarter 3Quarter 4
20150.840.02-11.00-
20146.527.566.91-5.06
20139.17-3.15-2.79-5.56
201217.88-2.269.926.85
20112.910.28-11.5413.66
20107.99-0.0524.387.12
 
 
 
Advertisement