กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

Growth Of 1000 (THB) 31/03/2014
Fund:  กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล
Category:  Equity Large Cap
Index:  SET 50 PR THB
Growth of 1,000 THB
Annual Returns31/03/2014
 200720082009201020112012201331/03
Total Return37.67-47.6370.4543.813.7535.33-2.936.52
+/- Category0.08-7.0712.393.374.61-2.980.300.49
+/- Index4.402.205.915.504.003.733.620.59
% Rank in Category5195183321634846
Trailing Returns23/04/2014
   Total Returns   +/- Category   +/- Index
1 Day0.56   0.070.56
1 Week1.90   0.100.93
1 Month6.05   1.390.11
3 Months9.52   -0.112.00
6 Months-0.80   1.742.68
YTD10.94   1.021.54
1 Year-1.69   6.484.01
3 Years Annualised11.19   0.373.90
5 Years Annualised28.49   3.134.72
10 Years Annualised-   --
 
Quarterly Returns31/03/2014
 Quarter 1Quarter 2Quarter 3Quarter 4
20146.52---
20139.17-3.15-2.79-5.56
201217.88-2.269.926.85
20112.910.28-11.5413.66
20107.99-0.0524.387.12
2009-3.9945.4719.991.71
 
 
 
Advertisement