กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

Growth Of 1000 (THB) 31/08/2014
Fund:  กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล
Category:  Equity Large Cap
Index:  SET 50 PR THB
Growth of 1,000 THB
Annual Returns31/08/2014
 200720082009201020112012201331/08
Total Return37.67-47.6370.4543.813.7535.33-2.9320.50
+/- Category0.08-7.0712.393.374.61-2.980.301.00
+/- Index4.402.205.915.504.003.733.622.29
% Rank in Category5195183321634841
Trailing Returns18/09/2014
   Total Returns   +/- Category   +/- Index
1 Day0.88   -0.140.08
1 Week0.42   -0.250.35
1 Month2.79   -0.590.74
3 Months9.46   -0.011.05
6 Months15.85   1.602.07
YTD22.43   1.302.80
1 Year10.69   2.013.12
3 Years Annualised17.46   0.243.74
5 Years Annualised19.58   1.293.93
10 Years Annualised12.68   0.094.06
 
Quarterly Returns31/08/2014
 Quarter 1Quarter 2Quarter 3Quarter 4
20146.527.56--
20139.17-3.15-2.79-5.56
201217.88-2.269.926.85
20112.910.28-11.5413.66
20107.99-0.0524.387.12
2009-3.9945.4719.991.71
 
 
 
Advertisement