กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

Growth Of 1000 (THB) 31/10/2014
Fund:  กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล
Category:  Equity Large-Cap
Index:  SET 50 PR THB
Growth of 1,000 THB
Annual Returns31/10/2014
 200720082009201020112012201331/10
Total Return37.67-47.6370.4543.813.7535.33-2.9322.04
+/- Category0.08-7.0712.393.374.61-2.980.301.01
+/- Index4.402.205.915.504.003.733.622.81
% Rank in Category5195183321634833
Trailing Returns21/11/2014
   Total Returns   +/- Category   +/- Index
1 Day1.02   0.120.15
1 Week0.51   -0.120.14
1 Month4.07   0.32-0.07
3 Months2.37   -0.200.93
6 Months12.00   0.450.92
YTD22.59   1.333.08
1 Year15.88   1.673.61
3 Years Annualised19.92   0.223.83
5 Years Annualised20.76   1.704.02
10 Years Annualised12.77   0.144.07
 
Quarterly Returns31/10/2014
 Quarter 1Quarter 2Quarter 3Quarter 4
20146.527.566.91-
20139.17-3.15-2.79-5.56
201217.88-2.269.926.85
20112.910.28-11.5413.66
20107.99-0.0524.387.12
2009-3.9945.4719.991.71
 
 
 
Advertisement