กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

Growth Of 1000 (THB) 30/09/2014
Fund:  กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล
Category:  Equity Large Cap
Index:  SET 50 PR THB
Growth of 1,000 THB
Annual Returns30/09/2014
 200720082009201020112012201330/09
Total Return37.67-47.6370.4543.813.7535.33-2.9322.49
+/- Category0.08-7.0712.393.374.61-2.980.300.99
+/- Index4.402.205.915.504.003.733.622.81
% Rank in Category5195183321634835
Trailing Returns24/10/2014
   Total Returns   +/- Category   +/- Index
1 Day0.41   -0.140.02
1 Week0.78   0.250.01
1 Month-3.66   -0.360.14
3 Months-0.03   -0.721.19
6 Months7.14   -0.331.18
YTD18.63   0.642.90
1 Year5.38   1.463.28
3 Years Annualised20.37   -0.223.76
5 Years Annualised19.17   1.263.95
10 Years Annualised12.30   0.054.05
 
Quarterly Returns30/09/2014
 Quarter 1Quarter 2Quarter 3Quarter 4
20146.527.566.91-
20139.17-3.15-2.79-5.56
201217.88-2.269.926.85
20112.910.28-11.5413.66
20107.99-0.0524.387.12
2009-3.9945.4719.991.71
 
 
 
Advertisement