10 อันดับกองทุน LTF (Nov 2016)

มาแล้วครับ!!! สำหรับผลตอบแทนกองทุน LTF ประจำเดือนล่าสุด ก่อนเข้าสู่ 4 สัปดาห์สุดท้ายของการลงทุนประจำปีนี้ ใครยังไม่ได้ตัดสินใจ มาหาข้อมูลกันครับ

ผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลังประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 1ปี

LTF1Nov

 

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 3ปี (%ต่อปี)

LTF3Nov

 

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 5ปี (%ต่อปี)

LTF5Nov

ทั้งนี้นักลงทุนสามารถศึกษาหาข้อมูลลงทุน LTF เพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/0svF00 

ที่มา: Morningstar Direct

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆในเอกสารฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียนแบบ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎอยู่นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา

About Author Kittikun Tanaratpattanakit

Kittikun Tanaratpattanakit  Senior Research Analyst