10 อันดับกองทุนหุ้นไทย (Apr 2017)

ผ่าไป 4 เดือนหุ้นไทยยังไม่ไปไหน แล้วกองทุนไหนทำผลงานได้ดีในช่วงตลาดผันผวนแบบนี้ ไปดูกัน...

ผลตอบแทนกองทุนกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ Equity Large Cap ไม่นับรวม LTF&RMF ย้อนหลังประจำเดือนเมษนายน 2560

10 อันดับผลตอบแทนกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ Equity Large Cap ไม่นับรวม LTF&RMF ย้อนหลัง 1ปี

 EqLarge1

 

10 อันดับผลตอบแทนกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ Equity Large Cap ไม่นับรวม LTF&RMF ย้อนหลัง 3ปี (%ต่อปี)

 EqLarge3

 

10 อันดับผลตอบแทนกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ Equity Large Cap ไม่นับรวม LTF&RMF ย้อนหลัง 5ปี (%ต่อปี)

 Eqlarge5

 

ผลตอบแทนกองทุนกองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก Equity Small/Mid Cap ไม่นับรวม LTF&RMF ย้อนหลังประจำเดือนเมษนายน 2560

10 อันดับผลตอบแทนกองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก Equity Small/Mid Cap ไม่นับรวม LTF&RMF ย้อนหลัง 1ปี

 EqSmall1

 

10 อันดับผลตอบแทนกองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก Equity Small/Mid Cap ไม่นับรวม LTF&RMF ย้อนหลัง 3ปี (%ต่อปี)

 EqSmall3

 

10 อันดับผลตอบแทนกองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก Equity Small/Mid Cap ไม่นับรวม LTF&RMF ย้อนหลัง 5ปี (%ต่อปี)

 EqSmall5

ทั้งนี้นักลงทุนสามารถศึกษาหาข้อมูลลงทุน LTF เพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/0svF00 

ที่มา: Morningstar Direct

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มษนายน 2560

ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆในเอกสารฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียนแบบ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎอยู่นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา

 • เทคนิคเลือกกองทุนหุ้นไทย เทคนิคเลือกกองทุนหุ้นไทย

  กองทุนหุ้นไทย (ไม่นับรวมกองทุน LTF และ RMF) กว่า 160 กองทุนนั้นจะมีหลักการและเทคนิคในการเลือกลงทุ...

 • 10 อันดับกองทุน RMF Equity (Apr 2017) 10 อันดับกองทุน RMF Equity (Apr 2017)

  ปีนี้หุ้นไทยผันผวน ใครกำลังจะลงทุน RMF กระจายไปลงทุนในต่างประเทศก็ช่วยลดความเสี่ยงได้นะครับ ตามไป...

 • 10 อันดับกองทุน LTF (Apr 2017) 10 อันดับกองทุน LTF (Apr 2017)

  ถึงแม้หุ้นไทยจะผันผวนแต่กองทุน LTF ที่ดีก็ยังสามารถทำผลตอบแทนได้ดีเช่นเดียวกัน มีกองทุนไหนบ้างมาด...

 • 10 อันดับกองทุนหุ้นไทย (Apr 2017) 10 อันดับกองทุนหุ้นไทย (Apr 2017)

  ผ่านไป 4 เดือนหุ้นไทยยังไม่ไปไหน แล้วกองทุนไหนทำผลงานได้ดีในช่วงตลาดผันผวนแบบนี้ ไปดูกัน...

 • วิ่งวิ่งวิ่ง...ไล่ตามผลตอบแทน วิ่งวิ่งวิ่ง...ไล่ตามผลตอบแทน

  กองทุนหุ้นไทยกลับมาคึกคักอีกหลังทำสถิติเงินไหลเข้ามากที่สุดในรอบ 2ปี เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น นักลงท...

 • เทคนิคเลือกกองทุนหุ้นไทย เทคนิคเลือกกองทุนหุ้นไทย

  กองทุนหุ้นไทย (ไม่นับรวมกองทุน LTF และ RMF) กว่า 160 กองทุนนั้นจะมีหลักการและเทคนิคในการเลือกลงทุ...

 • 10 อันดับกองทุน RMF Equity (Apr 2017) 10 อันดับกองทุน RMF Equity (Apr 2017)

  ปีนี้หุ้นไทยผันผวน ใครกำลังจะลงทุน RMF กระจายไปลงทุนในต่างประเทศก็ช่วยลดความเสี่ยงได้นะครับ ตามไป...

 • 10 อันดับกองทุน LTF (Apr 2017) 10 อันดับกองทุน LTF (Apr 2017)

  ถึงแม้หุ้นไทยจะผันผวนแต่กองทุน LTF ที่ดีก็ยังสามารถทำผลตอบแทนได้ดีเช่นเดียวกัน มีกองทุนไหนบ้างมาด...

 • 10 อันดับกองทุนหุ้นไทย (Apr 2017) 10 อันดับกองทุนหุ้นไทย (Apr 2017)

  ผ่านไป 4 เดือนหุ้นไทยยังไม่ไปไหน แล้วกองทุนไหนทำผลงานได้ดีในช่วงตลาดผันผวนแบบนี้ ไปดูกัน...

 • วิ่งวิ่งวิ่ง...ไล่ตามผลตอบแทน วิ่งวิ่งวิ่ง...ไล่ตามผลตอบแทน

  กองทุนหุ้นไทยกลับมาคึกคักอีกหลังทำสถิติเงินไหลเข้ามากที่สุดในรอบ 2ปี เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น นักลงท...

About Author Kittikun Tanaratpattanakit

Kittikun Tanaratpattanakit  Senior Research Analyst