ESG Funds Perform Better

ลองมาฟังบทสัมภาษณ์บางส่วนจากผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยความยั่งยืนของ Morningstar เกี่ยวกับการลงทุนใน ESG Funds กันคะ

Morningstar 06/06/2561

หากนักลงทุนต้องการผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในการลงทุน เราควรตรวจสอบดูให้แน่ใจว่ากองทุนที่เราลงทุนอยู่นั้น ได้ให้ความสำคัญกับหลักการ ESG รวมทั้งต้องมีการจัดการที่ดีในด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม เศรฐกิจ และการเงิน อีกด้วย

การลงทุนอย่างยั่งยืน เป็นการประเมินบริษัทบนพื้นฐานของ ESG ซึ่งได้แก่ E (Environmental) = สิ่งแวดล้อม S (Social) = สังคม และ G (Governance) = ธรรมาภิบาล) นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ แนวความคิดในการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคมมีขึ้นตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 และเป็นเวลากว่าสองปีมาแล้วที่ Morningstar เริ่มจัดอันดับความยั่งยืนของกองทุนรวม โดยใช้ข้อมูล ESG จากบริษัท Sustainalytics ในการจัดทำ Morningstar sustainability rating ซึ่งมีอันดับตั้งแต่ 1 (ต่ำสุด) ถึง 5 (สูงสุด) ซึ่งใช้สัญลักษณ์เป็นรูปลูกโลก (globes) 

เรามาลองฟังความคิดเห็น Jon Hale ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยความยั่งยืนของ Morningstar ในหัวข้อนี้กัน

คำถาม : หลายคนเข้าใจว่าการลงทุนอย่างยั่งยืนนั้นคือการหลีกเลี่ยงการลงทุนในบาง sector หรือบางกลุ่มอุตสากรรม ซึ่งแท้จริงแล้วไม่เสมอไป วิธีที่ Morningstar ใช้ คือเราจะประเมินแต่ละบริษัท โดยดูว่าบริษัทนั้นๆมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดีแค่ไหน ถูกต้องไหมครับ?

คำตอบ: ใช่ครับ หากให้พูดถึง ESG มันก็คือการนำเอาปัจจัยเกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม หรือธรรมาภิบาลมาพิจารณา ว่าบริษัทมีการจัดการในด้านต่างๆเหล่านั้นดีขนาดไหน

คำถาม : ตามวิธีคิดของ Morningstar คือคุณจะไม่หักคะแนนบริษัทในบาง sector หรือบางกลุ่มอุตสาหกรรมใช่ไหมครับ ?

คำตอบ: เราใช้วิธีเปรียบเทียบเป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเราจะแบ่งภาคอุตสหกรรมย่อยออกเป็นประมาณ 150 กลุ่ม และจึงมาประเมินปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมมาภิบาล ของกลุ่มนั้นๆ โดยส่วนใหญ่แล้วปัจจัยด้านธรรมมาภิบาลจะมีความคล้ายคลึงกันในหลายอุตสาหกรรม  แต่ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม โดยทั่วไปมักมีความเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไปตามแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

คำถาม : บางคนตั้งคำถามว่าการจ่ายเงินเพิ่มเพื่อลงทุนตามแนวทาง ESG นั้นเป็นการใช้เงินโดยเปล่าประโยชน์หรือไม่ ? ตัวอย่างเช่นในการตีพิมพ์ Wall Street Journal เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ได้เขียนว่าการลงทุนตามแนวทางนี้คล้ายๆกับว่า "เหมือนโยนเงินทิ้งไป" แต่เชื่อว่ามีงานวิจัยที่จะมาแสดงให้เห็นว่าแนวทางของ ESG นั้นมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับผลตอบแทนที่ดีกว่าของกองทุน

คำตอบ: เราพบว่ากองทุนที่มีการคำนึงถึง ESG ในการลงทุน หรือที่เรียกว่ากองทุน ESG นั้นมีแนวโน้มที่จะได้รับการจัดอันดับที่ดีกว่า (ได้ดาวมากกว่า) นั่นหมายความว่าผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงแล้วมีแนวโน้มที่ดีกว่ากองทุนทั่วไป จริงๆแล้วมีหลายวิธีในการนำเอา ESG มาปรับใช้ในการลงทุน ดังนั้นการที่ ESG ส่งผลกับผลตอบแทนที่ดีนั้น คิดว่าน่าจะเป็นเพราะบริษัทมีการวิเคราะห์ด้านการเงินที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ไม่ใช่มาจากการลงทุนตามหลักการเพียงอย่างเดียว

แนวคิดเริ่มแรกเกี่ยวกับการลงทุนที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม (socially responsible investing) คือคุณสามารถเลือกลงทุนอย่างมีหลักการ ต่อมาได้มีการนำเอาหลัก ESG มาวิเคราะห์ ทำให้พบว่ายังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุอยู่ในงบการเงิน ปัจจัยเหล่านี้มักมาจากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคมที่บริษัทเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาสูบ การพนัน หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ หรือวิธีการจัดการกระบวนการผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ว่าดีหรือไม่ สิ่งต่างๆ เหล่านั้น รวมไปถึงการมีธรรมาภิบาลที่ดี  ล้วนแต่เป็นประเด็นที่เราให้ความสำคัญ ซึ่งจริงๆ แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องยึดถือหลักการอะไรมากไปกว่า การบอกตัวเองว่า "เราอยากลงทุนในบริษัทที่ดีมีคุณภาพ”

ในปัจจุบัน ทั้งนักลงทุนและผู้บริโภคเรียกร้องให้บริษัทผู้ผลิตสนใจในผลกระทบที่จะตามมามากขึ้น ซึ่งตรงกับที่ Larry Fink ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของบลจ BlackRock กล่าวไว้ว่าหากคุณอยากได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาว คุณควรตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าบริษัทที่คุณลงทุนอยู่นั้นมีการจัดการที่ดีในด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม เศรฐกิจ และการเงิน 

(อ่านย้อนหลัง Morningstar จัดอันดับ ESG https://bit.ly/2HpNDqD)

 

About Author

Morningstar