Morningstar Rating มีวิธีคำนวณอย่างไร

ดาวมอร์นิ่งสตาร์คำนวณอย่างไร ทำไมใครๆก็ได้ 5 ดาว ชวนนักลงทุนทุกท่านมาดูวิธีการคิด Rating แบบเจาะลึกแต่เข้าใจง่าย   

Morningstar 28/06/2561

ชวนนักลงทุนทุกท่านมาดูวิธีการคิด Rating แบบเจาะลึกแต่เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างประกอบ

เชื่อว่านักลงทุนหลายคนคงต้องเคยได้ยินหรือแม้กระทั่งได้ใช้ Morningstar Rating กันมาบ้างแล้วนะคะ รวมถึงมีบทความที่เขียนเกี่ยวกับ Morningstar Rating ในลักษณะที่เน้นสรุปเชิง Concept มาพอสมควร แต่ในวันนี้ลองมาทบทวนวิธีการคิด (Calculation methodology) กันแบบเจาะลึก Step-by-Step กันอีกซักครั้งหนึ่ง

อย่างที่ทุกท่านพอทราบกันบ้างแล้วว่าการจัด Rating นั้น จะเปรียบเทียบภายในกลุ่มกองทุนที่มีประเภทการลงทุนเหมือนกัน (Morningstar category) โดยกองทุนที่จะได้รับการจัดอันดับนั้นต้องมีผลตอบแทนอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป และที่สำคัญวิธีการจัดอันดับนั้นใช้วิธีคำนวณเดียวกันทั่วโลก โดยวิธีการคำนวณนั้นคิดมาจากค่าที่เรียกว่า Morningstar Risk Adjusted Return (MRAR) โดยเป็นค่าที่ถูกปรับด้วยความเสี่ยงจากการใช้ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Investor Utility Curve) นั้นเอง ง่ายๆก็คือ นักลงทุนไม่ชอบความเสี่ยง และไม่ชอบความผันผวนที่เป็นลบ ดังนั้นกองทุนที่มีความเสี่ยงมากหรือมีความผันผวนมากจะโดนตัดคะแนนมากกว่ากองทุนที่มีผลตอบแทนสม่ำเสมอหรือมีความผันผวนน้อยกว่า จากนั้นจะนำผลตอบแทน (MRAR) มาจัดอันดับ (Ranking) เพื่อให้นักลงทุนได้เห็นภาพง่ายขึ้นลองดูตัวอย่างข้างล่าง

rating11

จากตัวอย่างเราสามารถสรุปวิธีคิดแต่ละขั้นตอนได้ดังนี้

  1. หา Total Return รายเดือนของกองทุน
  2. หา Morningstar Return รายเดือนของกองทุน โดยนำ Total Return มาหักออกจาก Risk Free Rate
  3. หา MRAR โดยนำ Morningstar Return มาปรับความเสี่ยงด้วยการใช้ทฤษฎีอรรถประโยชน์

หลังจากนั้นคำนวณ Percentile Ranks ใน Categoryนั้นๆ ทุกค่าคะแนนดังนี้

rating2

หลังจากที่เราเข้าใจวิธีการหาค่า MRAR แล้วเรามาดูเกณฑ์การจัดอันดับตามแผนภาพข้างล่างกันคะ

rating 3

โดยกองทุนที่ได้ค่า MRAR มากที่สุด 10% แรกในกลุ่ม จะได้รับ 5 ดาว, 22.5% ถัดไปได้รับ 4 ดาว, 35% ถัดไปได้รับ 3 ดาว , 22.5% ถัดไปได้รับ 2 ดาว และ 10% ที่เหลือในกลุ่มได้รับ 1 ดาวตามลำดับ

ดังนั้นในแต่ละกลุ่มมอร์นิ่งสตาร์อาจจะมี 5 ดาวมากกว่า 1 กองทุนก็เป็นได้ ยกตัวอย่าง ในกลุ่มกองทุนหุ้นไทยขนาดใหญ่ มีกองทุนที่ได้ 5 ดาว ทั้งหมด 11 กอง (จากกองทุนทั้งหมดในกลุ่ม 181 กอง) จึงไม่ต้องแปลกใจหากหลากหลาย บลจ จะออกมาโปรโมทว่ากองทุนได้ 5 ดาว ที่สำคัญ Morningstar Rating มีการคำนวณใหม่ทุกสิ้นเดือน ดังนั้น นักลงทุนควรสังเกตด้วยว่า แต่ละกองทุนที่ได้ดาวนั้น เป็นของเดือนไหน และอยู่ใน Morningstar Category กลุ่มใด

rating 4

นอกจากนี้หากกองทุนนั้นมีอายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป Morningstar มีการให้น้ำหนักดังนี้

rating 5

สุดท้ายนี้ Morningstar Rating นั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการเลือกซื้อกองทุน โดยวิธีการวัดผลเป็นการใช้ข้อมูลในอดีตแล้วมาจัดอันดับ รวมถึงเป็นการคำนวณโดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) มาคำนวณเท่านั้น ในการเลือกซื้อกองทุนเพื่อการลงทุนนั้นผู้ลงทุนควรนำข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative) ในมิติอื่นๆมาร่วมตัดสินใจด้วย เช่น ประเภทของกองทุน สไตล์การลงทุน พอร์ตโฟลิโอ และ ค่าใช้จ่ายของกองทุน เพื่อให้การตัดสินใจในการลงทุนมีประสิทธิภาพมากที่สุดกันคะ

About Author

Morningstar