มอร์นิ่งสตาร์เพิ่ม 3 กลุ่มกองทุนใหม่

ในเดือนตุลาคมนี้ทางมอร์นิ่งสตาร์จะเพิ่มประเภทกองทุน (Morningstar Category) อีก 3 กลุ่ม มาดูกันเลยค่ะว่ามีกลุ่มอะไรบ้าง

Morningstar 27/09/2561

ในช่วงที่ผ่านมานี้อุตสาหกรรมกองทุนรวมของประเทศไทยมีการขยายตัวและมีการออกผลิตภัณฑ์กองทุนรวมประเภทใหม่ๆ มากขึ้น ทางบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) เล็งเห็นว่าการเพิ่มประเภทกองทุนขึ้นมาใหม่อีก 3 ประเภท จะช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบข้อมูลกองทุนในประเภทนั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้น โดยจะมีการเพิ่ม 3 กลุ่มกองทุนใหม่ และเริ่มใช้อย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้

การจัดประเภทกลุ่มกองทุนของมอร์นิ่งสตาร์ยังคงวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดกลุ่มกองทุนที่มีการลงทุนเหมือนกัน และมีสินทรัพย์ที่มีลักษณะเหมือนกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งการจัดประเภทกองทุนจะพิจารณาจากพอร์ตการลงทุนจริงของกองทุนนั้นๆ เพื่อให้กองทุนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันสามารถเปรียบเทียบกันได้ทั้งด้านผลการดำเนินงาน การลงทุน การจัดอันดับกองทุน (Morningstar Rating) รวมถึงการพิจารณา Morningstar Fund Award อีกด้วย

กลุ่มกองทุน 3 กลุ่มใหม่มีดังนี้

1)    Global High Yield Bond เป็นกลุ่มกองทุนประเภทตราสารหนี้ ที่เน้นลงทุนในตราสารต่างประเทศที่มีเครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment grade โดยเน้นลงทุนในตราสารที่ผู้ออกมีธุรกิจหลักอยู่ต่างประเทศ โดยในปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 11 กอง

ท่านนักลงทุนจะเห็นได้ว่ากองทุนกลุ่มใหม่นี้มีลักษณะเดียวกันกับ Global High Yield Bond Fixed Term แต่ต่างกันเพียง Global High Yield Bond จะไม่ได้กำหนดอายุของกองทุน

2)    Global Infrastructure เป็นกลุ่มกองทุนประเภทตราสารทุนต่างประเทศ ที่เน้นลงทุนในกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานเช่น ไฟฟ้า ประปา การขนส่งทางถนน ระบบราง ทางอากาศ รวมทั้งเครือข่ายการสื่อสาร โดยในปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 7 กอง

3)    Global Technology เป็นกลุ่มกองทุนประเภทตราสารทุนต่างประเทศ ที่เน้นลงทุนในกลุ่มธุรกิจด้านเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ สารกึ่งตัวนำ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต โดยในปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 12 กอง

โดยมอร์นิ่งสตาร์จะเริ่มเปลี่ยนกลุ่มกองทุนที่เข้าเกณฑ์ไปยังกลุ่มที่เพิ่มขึ้นใหม่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ เพื่อให้นักลงทุนที่สนใจในกองทุนประเภทดังกล่าวสามารถเลือกพิจารณาเปรียบเทียบกองทุนที่มีลักษณะเดียวกันได้ง่ายขึ้นค่ะ

About Author

Morningstar