ภาพรวมกองทุน RMF

มาตรการลดหย่อนภาษีจากกองทุน LTF กำลังจะหมดไป ถ้าเริ่มหันมาซื้อ RMF แล้วผลตอบแทนคุ้มที่จะถือยาวๆ มั้ย? วันนี้ลองมาดูข้อมูลกันค่ะ

Morningstar 08/11/2561

หากถามนักลงทุนทั่วไปว่าใช้ทางเลือกใดในการลดหย่อนภาษีเงินได้ หนึ่งในคำตอบของหลายๆ คนมักจะเป็นการซื้อกองทุน LTF ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก แต่เมื่อมีแนวทางจากกระทรวงการคลังว่าอาจจะไม่ขยายเวลามาตรการสำหรับกองทุน LTF ออกไป ทำให้หลายคนอาจต้องมองหาทางเลือกอื่นที่จะมาทดแทนกองทุน LTF หรือสนใจที่จะลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF อาจต้องการทราบว่ากองทุน RMF มีลักษณะอย่างไรเมื่อเทียบกับ LTF

ขนาดของกองทุน

เมื่อสิ้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมามูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LTF รวมอยู่ที่ 3.8 แสนล้านบาท รวมเงินไหลเข้าสุทธิช่วงมกราคมถึงตุลาคมที่ 6.2 พันล้านบาท ในขณะที่ RMF มีมูลค่าทรัพย์สินรวมที่ 2.6 แสนล้านบาท โดยแบ่งเป็นประเภท RMF - Equity 101 กองรวมมูลค่าที่ 1.2 แสนล้านบาท, RMF - Fixed Income 48 กอง มูลค่า 7.3 หมื่นล้านบาท, RMF - Allocation 39 กอง มูลค่า 5.1 หมื่นล้านบาท และ RMF - Other 14 กอง มูลค่า 7.9 พันล้านบาท และมีเงินไหลเข้าสุทธิในช่วงเดียวกันรวมทุกประเภททรัพย์สินที่ 1.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งการไหลเข้าที่มากกว่าเป็นผลจากเงื่อนไขการถือครองที่ต่างกับกองทุน LTF

ที่มา : Morningstar Direct ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2018

ผลตอบแทนเฉลี่ย

ผลตอบแทนยังคงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการลงทุนสำหรับนักลงทุน โดยจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุน RMF – Equity (รวมหุ้นทั้งในและต่างประเทศ) สามารถเทียบเคียงได้กับกองทุน LTF ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยในช่วง 1 ปีให้ผลตอบแทนเฉลี่ย -3.45% ซึ่งดีกว่า LTF เล็กน้อยที่ -3.88% และในช่วง 10 ปี RMF ก็ยังให้ผลตอบแทนเฉลี่ยดีกว่าเช่นเดียวกันที่ 15.07% ต่อปี

ที่มา : Morningstar Direct ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2018

ความหลายหลายของประเภททรัพย์สิน

กองทุน RMF สามารถแบ่งตามประเภททรัพย์สิน ได้แก่ Equity, Fixed Income, Allocation และ Other นักลงทุนจึงมีทางเลือกในการลงทุนมากกว่ากองทุน LTF ซึ่งเป็นการลงทุนในหุ้นไทยเป็นหลัก ซึ่งหากตลาดหุ้นอยู่ในช่วงผันผวน การลงทุนกับ RMF จะทำให้นักลงทุนสามารถสับเปลี่ยนโยกย้ายเงินจากกองทุนประเภทหุ้นไปยังกองทุน RMF ประเภทอื่นได้โดยไม่ผิดเงื่อนไข

โดยในแต่ละประเภททรัพย์สินของกองทุน RMF นั้นมีการแบ่งเป็นการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งในบางกลุ่มอาจให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ากองทุน LTF ในบางช่วงเวลาเช่น ในช่วง 5 ปี US Equity ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 9.05% หรือกลุ่ม Property - Indirect Global และ Property Indirect ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 7.45% และ 7.53% ต่อปีตามลำดับ

ที่มา : Morningstar Direct ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2018, แบ่งตาม Morningstar Category

ระยะเวลาในการลงทุน

สาเหตุหลักที่ทำให้กองทุน RMF ไม่เป็นที่นิยมเท่ากับ LTF นั้นมาจากระยะเวลาในการลงทุน ซึ่งกองทุน RMF มีเงื่อนไขที่นักลงทุนต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี (เว้นได้ไม่เกิน 1 ปี) และจะขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ผิดเงื่อนไขหากขายคืนเมื่ออายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์และลงทุนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี ในขณะที่ LTF ที่มีเงื่อนไขในการถือครองอย่างน้อย 7 ปีปฏิทิน ระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนี้ทำให้กองทุน LTF เป็นที่นิยมมากกว่า RMF เมื่อนึกถึงการลงทุนเพื่อประโยชน์ทางภาษี

อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์สำคัญของกองทุน RMF นั้นเพื่อเป็นการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ และสร้างวินัยการออมในระยะยาว นอกจากนี้ความหลากหลายของประเภททรัพย์สินจะช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน และผลตอบแทนเฉลี่ยจากข้อมูลข้างต้นก็ยังทำให้กองทุน RMF เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจในการลงทุนเพื่อประโยชน์ทางภาษีค่ะ

About Author

Morningstar