ผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุนรวม

อัพเดทผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุนรวมแบ่งตาม Morningstar Category ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนตุลาคม 2018

Morningstar 15/11/2561

ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมาผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุนรวมมีการปรับตัวลดลงในหลายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มกองทุนหุ้นซึ่งเกิดจากความผันผวนของตลาดหุ้นทั่วโลก ทำให้กลุ่มกองทุนหุ้นส่วนใหญ่มีผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบ ในขณะที่กลุ่มกองทุนรวมตลาดเงินและตราสารหนี้ส่วนใหญ่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นบวก

ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุด - ถึงแม้ว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวลงแต่กองทุนกลุ่ม Commodities Energy ยังให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดปีนี้ โดยอยู่ที่ 16.10% ในขณะที่ผลตอบแทนเฉลี่ยช่วง 3 ปีและ 5 ปีให้ผลตอบแทนติดลบที่ -2.02% และ -15.30% ต่อปีตามลำดับ

กองทุนรวมตราสารหนี้ - จากที่กล่าวไปข้างต้นว่าผลตอบแทนในกองทุนรวมตลาดเงินและตราสารหนี้ส่วนใหญ่ให้ผลตอบแทนเป็นบวก นำโดย Global High Yield Bond Fix Term ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย YTD ที่ 2.28% และกลุ่มกองทุนรวมตลาดเงินและตราสารหนี้ในประเทศจำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) High Yield Bond Fix Term (2.19%), 2) Bond Fix Term (1.84%), 3) Roll Over Bond (1.05%), 4) Money Market (0.75%), 5) Short Term Bond (0.68%) และ 6) Mid/Long Term Bond (0.43%)  

กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ - กลุ่ม US Equity เป็นกลุ่มหุ้นต่างประเทศเพียงกลุ่มเดียวที่ยังให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นบวกที่ 0.40% ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการปรับตัวลดลงในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาถึง -5.35% ในขณะที่กองทุนหุ้นต่างประเทศอื่นๆ ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย (YTD) ติดลบที่ -5.10% ถึง -19.11%

กองทุนหุ้นไทย - กลุ่ม Equity Large-Cap ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ -4.83% ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลกและ SET TR ที่ -2.10% เช่นเดียวกับกลุ่ม Equity Small/Mid-Cap ที่ -9.55%

แม้ว่าผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุ่มกองทุนส่วนใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาอาจไม่เป็นที่น่าพอใจนัก แต่กลุ่มกองทุนรวมส่วนใหญ่ยังให้ผลตอบแทนเป็นบวกสำหรับการลงทุนในระยะ 3-10 ปี (เช่นกลุ่ม Equity Large-Cap ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 16.34% ต่อปีสำหรับการลงทุนในช่วง 10 ปี) ฉะนั้นนักลงทุนจึงควรให้ความสำคัญกับการวางแผนการลงทุนในระยะยาว คำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงหรือความผันผวน พร้อมทั้งทำความเข้าใจนโยบายการลงทุนของกองทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามวัตถุประสงค์การลงทุนนะคะ

ที่มา : Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2018

About Author

Morningstar