5 ตัวเลขกับกองทุนรวมไทยปี 2018

ผ่านไปอีกปีแล้วนะคะกับการลงทุนกองทุนรวม วันนี้เรามาดูกันค่ะว่า 2018 ที่ผ่านมามีตัวเลขอะไรน่าสนใจบ้าง

Morningstar 10/01/2562

5.1 ล้านล้านบาท

อุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นปี 2018 รวมทั้งสิ้น 5.1 ล้านล้านบาท (รวมมูลค่ากองทุนประเภทอื่นนอกจากกลุ่มของมอร์นิ่งสตาร์ เช่น กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน REIT และ อื่น ๆ) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2017 เล็กน้อย ราว 0.8% โดยกองทุนตราสารหนี้ยังคงมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสูงสุดที่ 2.5 ล้านล้านบาท ลดลง -7.5% จากปี 2017 ทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 49.6% ของตลาด สำหรับกองทุนหุ้นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 1.4 ล้านล้านบาท สูงขึ้น 4.4% จากปี 2017 ทำให้มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 28.4% ของมูลค่าตลาด

7.0 พันล้านบาท

กองทุนรวมตามกลุ่มของมอร์นิ่งสตาร์ในรอบปี 2018 ที่ผ่านมานั้นมีเม็ดเงินไหลเข้าสุทธิรวม 7.0 พันล้านบาท ซึ่งเป็นการไหลเข้าสุทธิในไตรมาสที่ 1 และ 4 ที่ 4.7 หมื่นล้านบาท และ 3.1 หมื่นล้านบาทตามลำดับ อย่างไรก็ตามหากดูเทียบกับปีย้อนหลังจะพบว่าปี 2018 ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปีที่มีเงินไหลเข้าสุทธิน้อยกว่าระดับหมื่นล้านบาท

161 กอง

ในปี 2018 มีการเปิดกองทุนใหม่จำนวน 161 กองทุน (ไม่รวม Term fund) รวมมูลค่าเงินไหลเข้ากองทุนใหม่สุทธิ 1 แสนล้านบาท แบ่งออกเป็นกองทุนหุ้น 104 กองทุน กอง Allocation 36 กอง ตราสารหนี้ 19 กอง และอื่น ๆ 2 กอง ในจำนวนกองทุนหุ้นนั้น มีกองทุนกลุ่ม Global Equity มีจำนวนกองออกใหม่มากที่สุด 25 กอง ตามมาด้วยกลุ่ม Equity Large-Cap 22 กอง รวมมูลค่าเงินไหลเข้ากองทุนใหม่ประเภทกองหุ้นสุทธิเกือบ 5 หมื่นล้านบาท

9 ต่อ 29

สำหรับปี 2018 นั้นเรียกได้ว่าเป็นอีกปีที่นักลงทุนหลายท่านอาจได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่น่าพอใจนัก หากมาดูรายกลุ่ม Morningstar category พบว่ามีเพียง 9 กลุ่มที่มีผลตอบแทนเป็นบวก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินประเภทกองทุนตราสารหนี้หรือตราสารตลาดเงิน ยกเว้น Property Indirect ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดในรอบปี 2018 ที่ 8.0% ในส่วนของอีก 29 กลุ่มนั้นให้ผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบ โดยกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบมากที่สุดคือกลุ่ม Commodities energy ที่ -19.5% เป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงโดยเฉพาะไตรมาสสุดท้ายของปี 2018

3.82 แสนล้านบาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน LTF ณ สิ้นปี 2018 อยู่ที่ 3.82 แสนล้านบาท หรือลดลง -3.8% จากสิ้นปี 2017 ซึ่งเป็นการลดลงตามตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลงในปี 2018 แม้ว่าจะยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุน LTF ซึ่งหมายความว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ LTF นั้นจะหมดลงในปี 2019 แต่กองทุน LTF ยังคงได้รับความสนใจต่อเนื่อง โดยทั้งปี 2018 มีเงินไหลเข้าสุทธิ 3.1 หมื่นล้านบาท และเป็นการไหลเข้าสูงสุดในไตรมาสที่ 4 เช่นเคย

สำหรับสัปดาห์หน้าเราจะมาดูภาพรวมอุตสาหกรรมกองทุนรวมในประเทศไทยฉบับเต็มซึ่งจะมีรายละเอียดและประเด็นอื่น ๆ  ที่น่าสนใจให้ติดตามกันค่ะ

About Author

Morningstar