สรุปภาพรวมกองทุนรวมไตรมาสที่ 1 ปี 2019 (1)

  ตลาดกองทุนรวมไทยในไตรมาสแรกปีนี้เป็นอย่างไร วันนี้อัพเดทกันโดยเริ่มที่ภาพรวมกลุ่มประเภททรัพย์สินและข้อมูลกองทุนเปิดใหม่กันค่ะ

Morningstar 12/04/2562

ภาพรวมการลงทุนในไตรมาสแรกนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากการฟื้นตัวของตลาด โดยในต่างประเทศมีปัจจัยบวกจากความคืบหน้าในการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่มีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งท่าทีการชะลอตัวของการขึ้นดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ในปีนี้ ทำให้คลายแรงกดดันที่มีต่อตลาดหุ้นลงไปได้บ้าง อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามการเติบโตเศรษฐกิจโลกที่ล่าสุดมีการปรับลดคาดการณ์โดย IMF ลงอีกครั้งเหลือ 3.3% จาก 3.5% สำหรับตลาดหุ้นไทยก็มีการปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดย SET Index ปิดที่ 1,638.65 จุด ณ สิ้นไตรมาส 1 หรือเพิ่มขึ้น +4.8%, และ SET TR +5.8% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2018

อุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิปิดที่ 5.2 ล้านล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 3.5% โดยมีเงินไหลเข้าสุทธิรวม 3.9 หมื่นล้านบาท เป็นเงินไหลเข้าสุทธิในประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ 7.1 หมื่นล้านบาท และไหลออกจากกองทุนรวมหุ้น -1.4 หมื่นล้านบาท

อุตสาหกรรมกองทุนรวมในประเทศไทย

หลังจากที่ตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวลงมาตลอดทั้งปี 2018 ดัชนี SET Index เริ่มมีการฟื้นตัวใน 3 เดือนที่ผ่านมา เช่นเดียวกับทิศทางการลงทุนต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม SET Index กลับมาเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างทรงตัวในเดือนมีนาคม โดยอาจเกิดจากปัจจัยในประเทศด้านสถานการณ์การเลือกตั้งที่นักลงทุนอาจรอความชัดเจนของทิศทางการจัดตั้งรัฐบาล  

ในส่วนของแต่ละประเภทสินทรัพย์นั้น กองทุนตราสารหนี้มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกือบ 2.0 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.4% จากปีที่แล้ว ทำให้ยังคงมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดที่ 47.5% ตามมาด้วยกองทุนประเภทตราสารทุนมีมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 5.1% มาอยู่ที่ 1.2 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 28.2% ของมูลค่าตลาด ตามด้วยกลุ่มตราสารตลาดเงินที่มูลค่า 5.7 แสนล้านบาท ลดลง -3.4%

ปริมาณเงินไหลเข้า-ออกของกองทุน

ในไตรมาสแรกนี้ มีเงินไหลเข้าสุทธิรวม 3.9 หมื่นล้านบาท ซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจกับกองทุนตราสารหนี้ค่อนข้างมากโดยเฉพาะกองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดระยะเวลา (Term fund) ซึ่งกองทุนรวมตราสารหนี้ทั้งหมดมีเงินไหลเข้าสุทธิ 7.1 หมื่นล้านบาท โดยไหลเข้าสุทธิสูงสุดที่ 1.1 แสนล้านบาท ไปในกลุ่มกองทุน Foreign Investment Bond Fix Term ในขณะที่เป็นเงินไหลออกสุทธิจากตราสารทุน -1.4 หมื่นล้านบาท และถือว่าลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ในปีที่แล้วที่มีเงินไหลเข้าสูงกว่า 8 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้หากแบ่งตามกลุ่ม Morningstar Category จะมีเงินไหลเข้าสุทธิเพียง 11 กลุ่ม และเงินไหลออกสุทธิในอีก 28 กลุ่ม

กองทุนเปิดใหม่

กองทุนรวมเปิดใหม่ 30 กอง (ไม่รวม Term Fund) รวมเงินไหลเข้ากองทุนใหม่ทั้งหมด 1.9 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นกองทุนหุ้น 15 กอง กองทุนผสม 11 กอง  กองทุนตราสารหนี้ 3 กอง และกองทุนตราสารตลาดเงิน 1 กอง

โดยกลุ่มกองทุนผสม แบบ Aggressive Allocation เป็นกลุ่มที่มีการเปิดกองทุนใหม่มากที่สุดจำนวน 10 กอง รวมมูลค่าเงินไหลเข้าสุทธิ 1.1 หมื่นล้านบาท ซึ่งเกิดจากเงินไหลเข้าสุทธิ 2 กองทุนเป็นหลัก รวม 8.9 พันล้านบาท ส่วนกองทุนเปิดใหม่ประเภทตราสารทุนมีเงินไหลเข้าสุทธิรวม 8.3 พันล้านบาท โดยกลุ่มที่มีเงินไหลเข้าสุทธิสูงสุดได้แก่ กลุ่ม Property Indirect – Global ซึ่งมีกองทุนเปิดใหม่เพียง 1 กองคือ TMB EASTSPRING Asia Pacific Property มีเงินไหลเข้าที่ 4.9 พันล้านบาท

**ที่มา: บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด www.morningstarthailand.com

***ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆในเอกสารฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียนแบบ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎอยู่นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา

 

About Author

Morningstar