สรุปภาพรวมกองทุนรวมไตรมาสที่ 1 ปี 2019 (3)

มาต่อกันผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุนรวมและภาพรวมกองทุนหุ้นไทยที่ไม่รวม LTF และ RMF กันค่ะ

Morningstar 12/04/2562

ผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุนรวมไทยในไตรมาสที่ผ่านมานั้นแสดงให้เห็นภาพการฟื้นตัวของตลาด ซึ่งต่างจากไตรมาสที่ 4 ปี 2018 ที่กลุ่มกองทุนส่วนใหญ่จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบ โดยเกือบทุกกลุ่มให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นบวกยกเว้นกลุ่มกองทุนทองคำ  -0.6% ส่วนกลุ่มที่มีผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดคือกลุ่มกองทุนน้ำมัน ที่ให้ผลตอบแทน 24.0% ตรงข้ามกับไตรมาสที่แล้วที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบสูงสุดที่ -37.0% สะท้อนความผันผวนของราคาน้ำมันในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มกองทุนที่มีอันดับผลตอบแทนเฉลี่ยรองลงมาได้แก่กลุ่ม China Equity 18.3%, Global Technology 16.9%, Europe Equity 12.6%, US Equity 12.3% เป็นไปตามการฟื้นตัวของตลาดหุ้นโดยเฉพาะหุ้นสหรัฐฯ และจีนจากหลายปัจจัยเช่น การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และจีนเรื่องการใช้ภาษีกับสินค้าของทั้ง 2 ประเทศ หรือการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed

หากดูผลตอบแทนเฉลี่ยสะสม 1 ปี กลุ่มกองทุน Property Indirect ให้ผลตอบแทนสูงสุดที่ 17.1% ตามมาด้วยกลุ่มที่ลงทุนในต่างประเทศเช่น Property - Indirect Global 11.2%, Global Infrastructure 9.2%, Global Health Care 9.1%, US Equity 5.7% ในทางตรงกันข้ามกองทุนกลุ่มที่ลงทุนในหุ้นภูมิภาคเอเชียให้กลับผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบสูงสุด เช่น ASEAN Equity -13.3%, Equity Small/Mid-Cap -10.2%, Asia Pacific ex-Japan equity -9.3%, Emerging Market Equity -9.2%

สำหรับกองทุนหุ้นไทยกลุ่ม Equity Large-Cap แม้จะมีผลตอบแทนเฉลี่ย 3 เดือนที่ 4.4% (SET TR 5.8%) แต่ยังให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 1 ปี ติดลบที่ -7.4% (SET TR -4.8%)

กองทุนหุ้นไทย (ไม่รวม LTF และRMF)

กองทุนหุ้นไทย (ไม่รวม LTF, RMF) มีมูลค่าทรัพย์สินรวมเกือบ 3 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.2% จากสิ้นปีที่แล้ว โดยกองทุนหุ้นใหญ่กลุ่ม Equity Large-Cap (ไม่รวม LTF - RMF) มีมูลค่าทรัพย์สิน 2.6 แสนล้านบาท เติบโต 5.8% และกองทุนกลุ่ม Equity Small/Mid-Cap 4.1 หมื่นล้านบาทเติบโต 1.9%

ด้านทิศทางเงินไหลเข้า-ออกสุทธิ กลุ่ม Equity Large-Cap มีเงินไหลเข้าสุทธิ 2.5 พันล้านบาท ต่างกับปีที่แล้วที่มีเงินไหลเข้าสูงจากสภาวะตลาดขาขึ้นในไตรมาสแรก แต่หากดูที่กลุ่ม Equity Small/Mid-Cap จะพบว่าไม่มีความแตกต่างกันมากนักจากปีที่ผ่านมา โดยมีเงินไหลออกสุทธิ -1.1 พันล้านบาท

ผลตอบแทนกองทุนหุ้นไทยกลุ่ม Equity Large-Cap ให้ผลตอบแทนสูงสุด 9.4% และ ต่ำสุดที่ 0.7% (เฉลี่ย 4.4%) คล้ายกับกลุ่ม Equity Small/Mid-Cap (เฉลี่ย 4.8%) ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 10.0% และต่ำสุด 0.5% หากดูในอดีตพบว่าผลตอบแทนกลุ่มหุ้นขนาดกลาง-เล็กจะมีค่าผลตอบแทนสูงสุดที่สูงกว่ากลุ่มหุ้นใหญ่ อย่างไรก็ตามกลุ่มหุ้นกลาง-เล็ก มี Range หรือความต่างระหว่างผลตอบแทนต่ำสุด-สูงสุด และ Standard deviation ที่มากกว่ากลุ่ม Equity Large-Cap ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สะท้อนความเสี่ยงและความผันผวนของการลงทุนที่มากกว่า

**ที่มา: บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด www.morningstarthailand.com

***ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆในเอกสารฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียนแบบ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎอยู่นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา

About Author

Morningstar