Morningstar Indexes

ในการลงทุนของกองทุนรวม หนึ่งในสิ่งสำคัญสำหรับทุก ๆ กองทุนคือดัชนีอ้างอิง ซึ่งปัจจุบันมอร์นิ่งสตาร์มี Index ที่หลากหลายครอบคลุมการลงทุนทั่วโลก

Morningstar 30/05/2562

นอกจากกลุ่มกองทุนรวมของมอร์นิ่งสตาร์แล้ว Morningstar Indexes เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่หลายคนอาจยังไม่คุ้นเคย ซึ่งในปัจจุบันมีกองทุนที่ใช้ Morningstar Indexes มากกว่า 500 กองทุนทั่วโลกรวมมูลค่าทรัพย์สินราว 4.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ มอร์นิ่งสตาร์จัดทำดัชนีขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับโอกาสการลงทุนแบบเชิงรับ (Passive) ที่ครอบคลุมหลากหลายกลุ่มสินทรัพย์ เช่น ดัชนีตราสารทุน ที่มีดัชนีหลายรูปแบบซึ่งมีเกณฑ์การคัดเลือกส่วนผสมของดัชนีที่ต่างกันเช่น เลือกจากสไตล์ (เช่น เน้นมูลค่า-เติบโต ขนาดเล็ก-ใหญ่) กลุ่มธุรกิจ การจ่ายปันผล เป็นต้น

สำหรับดัชนีตราสารหนี้ที่จัดทำขึ้นโดยมอร์นิ่งสตาร์แบ่งออกได้หลายภูมิภาคเช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป ตลาดเกิดใหม่ หรือแบ่งตามชนิดตราสาร เช่นตราสารภาครัฐหรือตราสารภาคเอกชนทั่วโลก เป็นต้น โดยทางมอร์นิ่งสตาร์มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลน้ำหนักของตราสารของแต่ละดัชนีที่สามารถดูได้จากเว็บไซต์ ซึ่งมีความโปร่งใสและช่วยให้ผู้ลงทุนมีความเข้าใจมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีดัชนีทรัพย์สินทางเลือกเช่น ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ไปจนถึงการลงทุนแบบยั่งยืนที่เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมาอย่างต่อเนื่อง โดยนักลงทุนสามารถดูข้อมูลดัชนี ผลตอบแทนและสถิติต่าง ๆ เพิ่มเติมได้จาก https://indexes.morningstar.com/indexdata

สำหรับนักลงทุนทั่วไปก็สามารถใช้ประโยชน์จาก Morningstar Indexes ผ่านเว็บไซต์มอร์นิ่งสตาร์ได้เช่นกัน โดยสามารถดูได้ที่ Morningstar Market Barometer http://www.morningstarthailand.com/th/Markets/global-market-barometer.aspx ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหุ้นประเทศต่าง ๆ โดยใช้ดัชนีรายประเทศในการอ้างอิง โดยคลิกไปที่แผนที่ประเทศนั้น ๆ เพื่อดูข้อมูล Real time หรือดูข้อมูลจากตาราง (Grid) เพื่อดูข้อมูลหลายช่วงเวลาตั้งแต่แบบรายวันไปจนถึง 10 ปี นอกจากข้อมูลรายประเทศแล้วยังมีข้อมูลดัชนีกลุ่มธุรกิจ US Sector Indexes หรือ Global Sector Indexes เพื่อดูภาวะผลตอบแทนแต่ละกลุ่มธุรกิจทั่วโลก

Morningstar Open Indexes

ในปัจจุบันค่าธรรมเนียมกองทุนมีแนวโน้มที่จะลดลงจากทางเลือกการลงทุนที่มากขึ้น การเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายขึ้นหรือจากความต้องการของผู้ลงทุนเอง แต่ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายใบอนุญาต (License) การใช้ดัชนีอ้างอิงสำหรับกองทุนยังไม่ได้ลดลงเช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ดังนั้น Morningstar Open Indexes Project จึงเกิดขึ้นในปี 2016 โดยทางมอร์นิ่งสตาร์เปิดให้ บลจ. นำดัชนีหุ้นทั่วโลกที่อยู่ใน Morningstar Open Indexes Project มากกว่า 100 ดัชนีไปใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะลดต้นทุนของดัชนีที่ใช้อ้างอิงของ บลจ. และจะเป็นส่วนช่วยให้นักลงทุนมีผลตอบแทนที่ดีขึ้นด้วย โดยสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับ Morningstar Open Indexes ได้ที่ https://www.morningstar.com/products/indexes/open-indexes

About Author

Morningstar