กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ

Register to Unlock Ratings
Growth Of 1000 (THB) 31/08/2023
Fund:  กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ
Category:  Asia Pacific ex-Japan Equity
Category Index:  MSCI AC Asia Pac Ex JPN GR USD
Growth of 1,000 THB
Annual Returns (THB)31/08/2023
 31/08
Total Return-2.28
+/- Category-1.04
+/- Category Index-5.96
% Rank in Category50
Trailing Returns (THB)25/09/2023
   Total Returns   +/- Category   +/- Category Index
1 Day-0.82   -0.14-0.45
1 Week-1.84   0.64-0.11
1 Month-0.56   0.47-2.70
3 Months-3.49   1.38-3.26
6 Months-4.41   1.56-7.73
YTD-4.42   -0.84-8.44
1 Year-3.04   -5.91-7.52
3 Years Annualised-   --
5 Years Annualised-   --
10 Years Annualised-   --
 
Quarterly Returns (THB)31/08/2023
 Quarter 1Quarter 2Quarter 3Quarter 4
20231.91-2.64--
2022---10.544.91
 
 
 
Advertisement
เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากหลากหลายบริษัทจัดการกองทุนอยู่ในรูปแบบเดียวกัน การคำนวณข้อมูลทั้งหมดจะใช้หลักการคำนวณของมอร์นิ่งสตาร์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่(https://www.morningstar.com/research/signature)