สิทธิประโยชน์ - สมาชิก vs บุคคลทั่วไป

img table 4 img table 5 img table 6
สิทธิประโยชน์สมาชิกบุคคลทั่วไป
รับข่าวสารทางอีเมล
Feature AvailableFeature Available
บทความ และวีดีโอเกี่ยวกับการลงทุน
Feature Available Feature Available
ข่าวสารตลาด และข่าวประกาศ
Feature Available Feature Available
Portfolio Manager - ติดตาม และวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอเบื่องต้น
  Feature Available   Feature Not Available
Portfolio Manager - ติดตาม และวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโออย่างละเอียดได้ถึง 10 พอร์ตโฟลิโอโดยใช้เครื่องมือ เช่น Portfolio X-Ray
  Feature Available   Feature Not Available
X-Ray ลักษณะการลงทุนของพอร์ตโฟลิโอได้อย่างรวดเร็ว เช่น การจัดสรรสินทรัพย์ และรูปแบบการลงทุน
  Feature Available   Feature Not Available
คำนวณ และติดตามเป้าหมายการลงทุน หรือทดสอบผลของการลงทุนในสถานการณ์ต่างๆ
  Feature Available   Feature Not Available
คำนวณผลการดำเนินงานกองทุน และแสดงผลตอบแทนในช่วงเวลาต่างๆ
  Feature Available   Feature Not Available
ดูข้อมูลทางการเงินที่ครอบคลุมกว่า 13,000 กองทุน
  Feature Available   Feature Not Available
img table 7 img table 8 img table 9
 
  สมัครสมาชิก