ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ morningstarthailand.com ในรูปแบบใหม่ ได้ที่นี่ ซึ่งมีข้อมูลและเครื่องมือใหม่ๆที่จะช่วยให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุน

10 อันดับกองทุน LTF ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

เหลือเวลาอีกเพียงเดือนเดียวที่จะซื้อกองทุน LTF สำหรับปีภาษีนี้แล้วนะคะ มาดูกันค่ะว่ามีกองใดน่าสนใจบ้าง

Morningstar 03/12/2561

ผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลังประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

เหลือเวลาอีกเพียงเดือนเดียวที่จะซื้อกองทุน LTF สำหรับปีภาษีนี้แล้วนะคะ มาดูกันค่ะว่ามีกองใดน่าสนใจบ้าง

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 1 ปี

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 3 ปี (%ต่อปี)

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 5 ปี (%ต่อปี)

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 7 ปี (%ต่อปี)

ทั้งนี้ท่านนนักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลกองทุน LTF เพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/0svF00

ที่มา: Morningstar Direct

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียนแบบ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงายหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้นหากผู้ลงทุนจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา

About Author

Morningstar