ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ morningstarthailand.com ในรูปแบบใหม่ ได้ที่นี่ ซึ่งมีข้อมูลและเครื่องมือใหม่ๆที่จะช่วยให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุน

เปรียบเทียบกลุ่มกองทุนของ Morningstar และ AIMC

Morningstar Category กับ AIMC Category มีความเหมือนและต่างกันอย่างไร วันนี้ลองมาดูกันค่ะ

Morningstar 15/02/2562

ในเว็บไซต์ของมอร์นิ่งสตาร์มีตัวกรองให้นักลงทุนสามารถเลือกได้ว่าจะแบ่งตามมอร์นิ่งสตาร์หรือแบ่งตาม AIMC ซึ่งจัดตั้งโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทำให้ท่านนักลงทุนบางท่านอาจสงสัยว่าการแบ่งประเภททั้ง 2 แบบนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร โดยวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่กลุ่มหุ้นกันก่อน

กลุ่มกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนในประเทศ

สำหรับกลุ่มกองทุนหุ้นไทยของทาง Morningstar นั้นประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ Equity Large-Cap และ Equity Small/Mid-Cap ทางด้านของ AIMC Category นั้นมี 4 กลุ่ม Equity Large Cap, Equity Small-Mid Cap, Equity General และมีกลุ่มกองทุนดัชนี SET 50 Index Fund อีกด้วย และแม้ว่าชื่อกลุ่มจะมีความคล้ายคลึงกันแต่มีความต่างกันดังนี้

นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างด้านการจัดกลุ่มสำหรับกองทุนที่เป็นกองทุนหมวดอุตสาหกรรม (Sector fund) โดยทาง AIMC ได้รวมกองทุนหุ้นไทยที่เป็น Sector fund ไว้ใน 1 ใน 4 กลุ่มข้างต้น ขณะที่ทางมอร์นิ่งสตาร์ได้นำกองทุน Sector fund ไปอยู่ในกลุ่ม Miscellaneous เพื่อให้กลุ่ม Equity Large-cap Equity Small/Mid-Cap สามารถคำนวณ Morningstar rating ได้จากกองทุนที่มีลักษณะการลงทุนและความเสี่ยงใกล้เคียงกัน

อย่างไรก็ตามนักลงทุนอาจมองว่าหากต้องการจะลงทุนใน Sector Fund แล้วจะหากองทุนได้ยากหรือไม่ ทางมอร์นิ่งสตาร์ได้มีการคำนึงถึงข้อนี้เช่นกัน ซึ่งจะมีการจัดกลุ่มกองทุนใหม่สำหรับ Sector fund ในช่วงเดือนเมษายนนี้ที่จะทำให้นักลงทุนสามารถหากองทุนได้ง่ายขึ้น

กลุ่มกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ

สำหรับกลุ่มกองทุนหุ้นต่างประเทศนั้นมีความคล้ายคลึงกันระหว่างกลุ่มของ Morningstar และ AIMC ในด้านของนิยาม แต่ก็ยังมีความแตกต่างด้านน้ำหนักของมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนโดยมอร์นิ่งสตาร์จะใช้เกณฑ์ 75% และ 80% สำหรับกลุ่มของ AIMC และมอร์นิ่งสตาร์ได้มีการจัดตั้งกลุ่ม Global Infrastructure และ Global Technology เมื่อเดือนตุลาคม 2018 เพื่อรับกับปริมาณกองทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างที่สำคัญคือกลุ่มกองทุน AIMC มีการแยกกลุ่มสำหรับการลงทุนในประเทศเวียดนาม (Vietnam Equity) ซึ่งทางมอร์นิ่งสตาร์ยังคงรวมหุ้นที่เน้นลงทุนในประเทศเวียดนามไว้ในกลุ่ม ASEAN Equity ซึ่งในเดือนเมษายนนี้ทางมอร์นิ่งสตาร์มีแนวทางในการตั้งกลุ่มสำหรับกองทุนที่มีการลงทุนในประเทศใดเป็นการเฉพาะเจาะจง (country-focus fund) เพื่อให้นักลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบเจาะจงประเทศสามารถค้นหากองทุนได้เช่นเดียวกับแนวทางของ sector fund

ในคราวหน้าเราจะมาต่อกันที่การเปรียบเทียบกลุ่มมอร์นิ่งสตาร์และ AIMC ในกลุ่มที่ลงทุนในตราสารหนี้และแบบกองทุนผสม (Allocation) กันค่ะ

About Author

Morningstar