ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ morningstarthailand.com ในรูปแบบใหม่ ได้ที่นี่ ซึ่งมีข้อมูลและเครื่องมือใหม่ๆที่จะช่วยให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุน

เปรียบเทียบกลุ่มกองทุนของ Morningstar และ AIMC (2)

คราวที่แล้วได้ดูความแตกต่างระหว่างกลุ่มตราสารทุนของ Morningstar และ AIMC กันไปแล้ว วันนี้มาต่อกันที่กลุ่มตราสารหนี้กันค่ะ

Morningstar 20/02/2562

กองทุนตราสารหนี้และตราสารตลาดเงินในประเทศ

กลุ่มกองทุนตราสารหนี้ในประเทศโดย Morningstar มีอยู่ 6 กลุ่ม ได้แก่ Bond Fix Term, High Yield Bond Fix Term, Mid/Long Term Bond, Roll Over Bond, Short Term Bond และ Money Market ในขณะที่กลุ่มตราสารหนี้ในประเทศโดย AIMC นั้น แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ประกอบด้วย Short Term Bond, Mid Term Bond และ Money Market ที่สามารถแบ่งออกเป็นแบบ General สำหรับตราสารทั่วไป และ Government สำหรับกองทุนที่เน้นลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐ ทั้งหมด 6 กลุ่ม และกลุ่มสุดท้ายคือ Long Term General Bond

และสำหรับการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ นักลงทุนอาจคุ้นเคยกับ Duration ซึ่งนิยามของกลุ่มกองทุนโดย Morningstar ก็มีความแตกต่างจาก AIMC คือ

1) กลุ่ม Money Market ของ Morningstar มี duration < 1 ปี และ AIMC ที่ < 90 วัน

2) Short-Term Bond ของ Morningstar มี duration 1-2 ปี และ AIMC ที่ไม่เกิน 1 ปี

3) Mid Term Bond ของ AIMC มี duration ที่ 1-3 ปี และ Long Term Bond > 3 ปี

4) Mid/Long Term Bond ของ Morningstar มี Duration ที่ 2 ปี ขึ้นไป

เปรียบเทียบ Duration ระหว่างกลุ่มกองทุน Morningstar และ AIMC

กลุ่มตราสารหนี้แบบกำหนดระยะเวลา (Term Fund)

กลุ่มกองทุนตราสารหนี้ของ Morningstar มีการแบ่งกลุ่มสำหรับกองทุนตราสารหนี้แบบกำหนดระยะเวลาหรือ Term Fund โดยมีทั้งกองทุนตราสารหนี้ไทยเช่น Bond Fix Term, High Yield Bond Fix Term และตราสารหนี้ต่างประเทศเช่น Foreign Investment Bond Fix Term และ Global High Yield Bond Fix Term ขณะที่ AIMC category ไม่ได้มีการแบ่งกลุ่มกองทุน Term Fund โดยจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Miscellaneous แทน

กลุ่มตราสารหนี้ต่างประเทศ

Morningstar มีการแบ่งกลุ่มกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ Emerging Market Bond, Global Bond และ Global High Yield Bond ในขณะที่ AIMC มีการแบ่งกลุ่มกองทุนที่มีรายละเอียดมากกว่า โดยแบ่งตามนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

1) Emerging Market Bond Fully F/X Hedge,

2) Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge,

3) Global Bond Fully F/X Hedge,

4) Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge และ

5) High yield bond

ข้อมูลทั่วไป: กองทุนตราสารหนี้ไทย

เมื่อสิ้นปี 2008 มูลค่ากองทุนตราสารหนี้รวมอยู่ที่ 2.3 แสนล้านบาท ในขณะที่ ณ สิ้นปี 2018 มีมูลค่าอยู่ที่ 1.7 ล้านล้านบาท หรือ 44% ของมูลค่าตลาดกองทุนรวม โดยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.19% ต่อปี หากนักลงทุนลงทุนในกองทุนตราสารหนี้เมื่อ 10 ปีที่แล้ว 100,000 บาท ปัจจุบันจะมีมูลค่าราว 124,200 บาท

และในคราวหน้าเราจะมาดูต่อกันที่กลุ่มกองทุนผสมกันค่ะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่าง Morningstar กับ AIMC Category

About Author

Morningstar