ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ morningstarthailand.com ในรูปแบบใหม่ ได้ที่นี่ ซึ่งมีข้อมูลและเครื่องมือใหม่ๆที่จะช่วยให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุน

Tracking Error คืออะไร

Tracking Error คืออะไร และบอกอะไรนักลงทุนเกี่ยวกับกองทุนบ้าง มาหาคำตอบกันค่ะ

Morningstar 01/03/2562

ก่อนที่จะไปทำความรู้จัก Tracking Error (TE) จะขอพูดถึงประเภทกองทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ TE อย่างกองทุน Index Fund หรือกองทุนรวมดัชนีกันก่อน

กองทุนรวมดัชนีเติบโต 50% ในปี 2018

กองทุนรวมดัชนีคือกองทุนรวมที่มีการลงทุนเลียนแบบดัชนีอ้างอิงเพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีอ้างอิงมากที่สุด โดยเมื่อสิ้นปี 2018 กองทุนรวมดัชนีในกลุ่ม SET 50 Index Fund (AIMC Category) มีการเติบโตที่ค่อนข้างสูง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 4.6 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นราว 50% จากปี 2017 มีปริมาณเงินไหลเข้าสุทธิราว 1.8 หมื่นล้านบาท และในรอบ 5 ปีที่ผ่านมามีผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 5.9% ต่อปี ซึ่งถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเมื่อเทียบกับผลตอบแทนเฉลี่ยกลุ่มกองทุนหุ้นใหญ่อย่าง Equity Large-Cap (ไม่รวม SET 50 Index Fund) ที่ 5.7% ต่อปี

นอกจากผลตอบแทนที่เทียบเคียงได้กับกองทุนหุ้นใหญ่แล้ว โดยทั่วไปกองทุนดัชนียังมีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่ากองทุนที่บริหารแบบ Active strategy ทำให้ในปัจจุบันกองทุนดัชนีได้รับความนิยมมากขึ้น และด้วยการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สิน ผลตอบแทน และค่าธรรมเนียมที่ต่ำ อาจทำให้นักลงทุนที่สนใจเกิดคำถามว่า กองทุนดัชนีแต่ละกองที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือการเลียนแบบดัชนีให้มากที่สุด แล้วถ้าจะซื้อกองทุนรวมดัชนีควรดูปัจจัยใด หนึ่งในคำตอบนั้นก็คือค่า Tracking Error นั่นเอง

ความหมายของ Tracking Error

Tracking Error (TE) คือค่าที่ใช้ดูว่ากองทุนสามารถลงทุนใกล้เคียงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้มากน้อยเพียงใด นั่นหมายความว่า หากกองทุนรวมดัชนีใดมีค่า TE ต่ำ แปลว่ากองทุนนั้นสามารถลงทุนเลียนแบบดัชนีอ้างอิงได้มาก ยกตัวอย่างเช่น ดัชนี SET 50 มีผลตอบแทนที่ 10% ในขณะเดียวกันกองทุน A มีผลตอบแทน 12% และกองทุน B ให้ผลตอบแทน 20% เมื่อเทียบกันแล้วกองทุน A จะมีค่า TE ที่ต่ำกว่าเนื่องจากให้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีมากกว่ากองทุน B

Tracking Error ต่างกับ Standard Deviation อย่างไร

จากคำอธิบายข้างต้นจะเห็นได้ว่า Tracking Error เป็นค่าที่คำนวณจากการเปรียบเทียบการลงทุนของกองทุนรวมกับดัชนีอ้างอิง ในขณะที่ Standard Deviation เป็นค่าที่บอกถึงความเสี่ยงของกองทุนนั้น ๆ ว่ามีความผันผวนของผลตอบแทนมากน้อยเพียงใด ดังนั้นกองทุนที่มีค่า TE ต่ำกว่าไม่ได้หมายความว่ากองทุนนั้นจะมีความเสี่ยงต่ำกว่ากองทุนที่มีค่า TE สูงกว่า ดังเช่นตารางด้านล่าง กองทุน Krungsri SET50 LTF มีค่า TE ที่ต่ำที่สุด แต่มีค่า SD ที่สูงกว่าบางกองทุน

Tracking Error และ Standard Deviation รอบ 1 ปีของกองทุน SET 50 Index Fund

 

ได้รู้ความหมายของ Tracking Error กันไปแล้ว ลองเอาไปปรับใช้ร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ ในการพิจารณาเลือกซื้อกองทุนรวมดัชนีกันดูนะคะ

About Author

Morningstar