ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ morningstarthailand.com ในรูปแบบใหม่ ได้ที่นี่ ซึ่งมีข้อมูลและเครื่องมือใหม่ๆที่จะช่วยให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุน

Awards Winner – Short Term Bond

Morningstar Awards 2019 กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น (Short Term Bond) ได้แก่ กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ มาติดตามบทสัมภาษณ์จากทีมผู้จัดการกองทุนกันค่ะ

Morningstar 27/03/2562

นับเป็นครั้งแรกของกองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ จาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ที่สามารถคว้ารางวัลกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นยอดเยี่ยมปี 2019 โดยกองทุนนี้มี Morningstar Rating 5 ดาว ซึ่งเกิดจากกระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกตราสารหนี้ที่มีคุณภาพสูง สามารถปรับอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ได้อย่างเหมาะสมกับภาวะตลาดตราสารหนี้ในปัจจุบัน ซึ่งทำให้ กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ ยังสามารถให้ผลตอบแทนชนะค่าเฉลี่ยของกลุ่มได้ในตลอด 5 ปีที่ผ่านมา

เรามาทำความรู้จักกองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ ให้มากขึ้นจากบทสัมภาษณ์ทีมผู้จัดการกองทุนกันเลยค่ะ

คำถาม: ท่านคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่ส่งผลให้กองทุนประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมา และอะไรเป็นปัจจัยที่ท้าทายต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

คำตอบ: ถึงแม้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นและภาวะตลาดตราสารหนี้จะมีความผันผวนอย่างมาก แต่กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ (TFIF) ยังสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีในปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจัยที่ทำให้กองทุนประสบความสำเร็จมี 2 ปัจจัยหลักคือ 1. ทีมผู้จัดการกองทุนได้มีการคัดเลือกเฉพาะตราสารหนี้ที่มีคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และคัดกรองตราสารหนี้เอกชนที่มีความเข้มข้น 2.การบริหารกองทุนในเชิงรุก (Active Management) ถึงแม้ตลาดตราสารหนี้ในปีที่ผ่านมาจะมีความผันผวนสูง แต่ทีมผู้จัดการกองทุนได้มีการปรับเปลี่ยนอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายหลักในการบริหารกองทุนในปีนี้ มาจากความไม่แน่นอนและการคาดการณ์ได้ยากทางด้านการเมืองและการดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจหลัก เช่นสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่นและประเทศทางแถบยุโรป ซึ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดทุนรวมไปถึงตลาดตราสารหนี้ และอาจทำให้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้อาจไม่ได้ปรับตัวไปในทิศทางที่คาด

คำถาม: ท่านมีมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้อย่างไรในปี 2019 และท่านมีกลยุทธ์อย่างไรกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

คำตอบ: บลจ. ยูโอบี มีมุมมองว่าในปี 2019 ตลาดตราสารหนี้จะยังคงมีความผันผวนอยู่ จากสภาพคล่องที่ลดน้อยลงและการดำเนินนโยบายการเงินของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นในทิศทางที่ผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยผู้จัดการกองทุนมีกลยุทธ์ที่จะเพิ่มอายุเฉลี่ยของตราสารเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอาจมีการปรับตัวลดลงตามทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย รวมทั้งยังคงเน้นลงทุนในตราสารหนี้เอกชนที่ให้ผลตอบแทนในระดับที่น่าสนใจและมีความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อช่วยลดความผันผวนโดยรวมของพอร์ตการลงทุนลง

ซึ่งจากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจและนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าดังกล่าวนี้ บลจ. ยูโอบี มองว่าเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนในการลงทุนตราสารหนี้ในปี 2019

คำถาม: ท่านคิดว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในตลาดตราสารหนี้อย่างไรบ้าง

คำตอบ: การปรับขึ้นดอกเบี้ยจะส่งผลให้นักลงทุนเลือกที่จะลงทุนในตราสารที่อายุสั้นลงและให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้น

คำถาม: หากมีการเก็บภาษีจากกองทุนตราสารหนี้ ท่านคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อกองทุนรวมตราสารหนี้มากน้อยเพียงใด

คำตอบ: ผลกระทบต่อกองทุนรวมตราสารหนี้นั้นคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะกองทุนตลาดเงิน เนื่องจากอัตราผลตอบแทนอาจไม่จูงใจให้ลงทุนเมื่อเทียบกับการฝากเงิน และอาจทำให้นักลงทุนรู้สึกว่าผลตอบแทนที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

แต่บลจ. เชื่อว่ากองทุนตราสารหนี้จะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก โดยเฉพาะกองทุน TFIF เพราะหากกองทุนสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนหลังหักภาษีได้ดีกว่าการฝากเงิน กองทุนตราสารหนี้จึงยังสามารถดึงดูดนักลงทุนได้ แต่ในภาพรวมแนวโน้มการลงทุนของนักลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง นอกจากเงินฝากนักลงทุนอาจจะมีการเปลี่ยนประเภททรัพย์สินการลงทุนโดยหันไปลงทุนในกองทุนรวมหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์มากขึ้น

คำถาม: ท่านคิดว่าอะไรคือจุดแข็งของทีมงานที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของกองทุน

คำตอบ: ทีมผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนมายาวนาน บริหารกองทุนภายใต้กระบวนการลงทุนและการควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังมี ความร่วมมือในระหว่างภายในเครือบลจ. ยูโอบี ในแต่ละประเทศเช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน เป็นต้น ส่งผลให้ผู้จัดการกองทุนมีการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากผลการดำเนินงานของกองทุนที่ดีสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง

About Author

Morningstar