ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ morningstarthailand.com ในรูปแบบใหม่ ได้ที่นี่ ซึ่งมีข้อมูลและเครื่องมือใหม่ๆที่จะช่วยให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุน

Awards Winner – Mid/Long Term Bond

Morningstar Awards 2019 กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะปานกลางถึงยาว (Mid/Long Term Bond Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล มาฟังบทสัมภาษณ์จากทีมผู้จัดการกองทุนกันเลยค่ะ

Morningstar 27/03/2562

นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ของกองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล จาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัดที่ได้รับรางวัล Morningstar Awards 2019 ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาว (Mid/Long Term Bond) จุดเด่นที่สำคัญคือการสร้างผลตอบแทนเอาชนะค่าเฉลี่ยได้อย่างสม่ำเสมอโดยกองทุนมีผลตอบแทน 5 ปีย้อนหลังอยู่ที่ 2.9 % ต่อปี และกองทุนยังคงได้ Morningstar Rating 5 ดาว ด้วยการบริหารงานที่สร้างผลตอบแทนที่โดดเด่น จึงทำให้กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ในวันนี้เราจะมารู้จัก กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล กันให้มากขึ้นผ่านบทสัมภาษณ์จากทีมผู้จัดการกองทุน บลจ. วรรณ กันค่ะ

คำถาม: ท่านคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่ส่งผลให้กองทุนประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมา และอะไรเป็นปัจจัยที่ท้าทายต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

คำตอบ: กลยุทธ์การลงทุนในปี 2561 ที่ทำให้ผลตอบแทนของกองทุนเพิ่มขึ้นมาจาก การเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพสูง ซึ่งช่วยเพิ่ม Carry yield ให้กับพอร์ต นอกจากนี้ผลตอบแทนของกองทุนยังมาจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกในสกุลเงินดอลลาร์ และกองทุนได้ทำ Hedging ปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้เต็มจำนวน จึงเป็นประโยชน์ต่อกองทุนเนื่องจากในปี 2561 เงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์

ปัจจัยที่ท้าทายต่อผลการดำเนินงานของกองทุนคือความผันผวนของค่าเงินบาทซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางของประเทศหลัก เช่นสหรัฐ ยุโรป เป็นต้น และความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน

คำถาม: ท่านมีมุมมองต่อตลาดตราสารหนี้ไทยอย่างไรในปี 2019 และท่านจะมีการปรับกลยุทธ์อย่างไรกับภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

คำตอบ: ในปี 2562 จากการรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจล่าสุด เริ่มมีสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นว่าการขยายตัวเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังคงปรับตัวขึ้นในระดับต่ำ ทำให้ตลาดปรับเปลี่ยนคาดการณ์ว่า Fed อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2562 เพียง 1 ครั้ง หรือไม่ปรับขึ้นเลย ขณะที่คาดการณ์ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2562 เพียง 1 ครั้ง หรือไม่ปรับขึ้นเลยเช่นกัน ความเสี่ยงหลักของการลงทุนในปีนี้คือความไม่แน่นอนทางการเมืองและความผันผวนของค่าเงินบาท ซึ่งอาจทำให้กระแสเงินทุนไหลออก ดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนที่จะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวคือ Short duration และกระจายการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มี Credit Rating ที่ดีเพิ่มขึ้น

คำถาม: ท่านคิดว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนตราสารหนี้ไทยอย่างไรบ้าง

คำตอบ: การปรับขึ้นดอกเบี้ยส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนตราสารหนี้ไทย โดยจะทำให้นักลงทุนชะลอการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวและพักเงินไว้ในตราสารหนี้ระยะสั้นก่อน

คำถาม: หากมีการเก็บภาษีจากกองทุนตราสารหนี้ ท่านคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อกองทุนรวมตราสารหนี้ มากน้อยเพียงใด

คำตอบ: การเก็บภาษีจากกองทุนตราสารหนี้ จะส่งผลกระทบต่อกองทุนรวมตราสารหนี้ โดยนักลงทุนอาจชะลอการลงทุนในกองทุนที่ออกใหม่หลังการเก็บภาษีมีผลบังคับใช้แล้วและไปแสวงหาการลงทุนอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เช่นการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนโดยตรงซึ่งดอกเบี้ยโดนหักภาษี ณ ที่จ่ายอยู่แล้ว ขณะเดียวกันกองทุนอาจกระจายการลงทุนไปยังตราสารที่ไม่โดนเก็บภาษี เช่น กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนชดเชยกับภาษีที่โดนเรียกเก็บ

คำถาม: ท่านคิดว่าอะไรคือจุดแข็งของทีมงานที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของกองทุน

คำตอบ: ทีมผู้จัดการกองทุนของ บลจ. วรรณ มีประสบการณ์ในตลาดตราสารหนี้มากกว่า 20 ปี ด้วยแนวทางการบริหารพอร์ตโดยเน้นการวิเคราะห์ ประสานกับประสบการณ์ และความสามารถในด้านการวิเคราะห์ของผู้จัดการกองทุน เป็นแรงขับเคลื่อนหลักของผลตอบแทนที่มีความสม่ำเสมอต่อเนื่องของกองทุน

About Author

Morningstar