ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ morningstarthailand.com ในรูปแบบใหม่ ได้ที่นี่ ซึ่งมีข้อมูลและเครื่องมือใหม่ๆที่จะช่วยให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุน

Awards Winner – RMF Equity

Morningstar Awards 2019 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งทุน (Retirement Mutual Fund – Equity) ได้แก่ กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A มาฟังบทสัมภาษณ์จากทีมผู้จัดการกองทุนกันค่ะ

Morningstar 28/03/2562

เป็นอีกหนึ่งกองทุนที่ได้รับรางวัล Morningstar Awards เป็นครั้งแรกสำหรับ กองทุนเปิดทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A จาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด โดยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมากองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้เฉลี่ย 7.1% ต่อปี ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทำให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนตามภาวะตลาด ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม จึงส่งผลให้กองทุนได้รับรางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารทุนไปได้ ในปีนี้

ในวันนี้เราจะมารู้จัก กองทุนเปิดทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A กันให้มากขึ้นผ่านบทสัมภาษณ์จากทีมผู้จัดการกองทุนกันค่ะ

คำถาม: ท่านคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่ส่งผลให้กองทุนประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมาและอะไรเป็นปัจจัยที่ท้าทายต่อผลการดำเนินงานกองทุน

คำตอบ: ทีมงานที่แข็งแกร่ง ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุน ทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามภาวะตลาดได้ดี ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และนั่นคือปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในปีที่ผ่านมา

ความท้าทายต่อผลการดำเนินเงินของกองทุน คือ ความผันผวน สภาวะการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการเพิ่มขึ้นของ Algorithm Trade ต่างๆ ทำให้เราต้องปรับกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมและต้องมีความรวดเร็วเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการลงทุนที่เกิดขึ้น

คำถาม: ท่านมีมุมมองต่อตลาดหุ้นอย่างไรในปี 2019 และ มีกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างไรท่ามกลางภาวะตลาดผันผวน

คำตอบ: ความผันผวนจะยังคงมาจากปัจจัยในประเทศ และ ต่างประเทศ ติดตามพัฒนาการทางการเมืองโดยเฉพาะผลการเลือกตั้งวันที่ 24 มี.ค. จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการลงทุน 

อย่างไรก็ดี ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ยังเอื้อต่อการลงทุน อาทิ อัตราดอกเบี้ยไทยน่าจะยังอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้การลงทุนในตลาดหุ้นไทยยังมีความน่าสนใจ

กลยุทธ์เรายังเน้นลงทุนในหุ้นที่มีผลการดำเนินงานที่มั่นคง อาทิ กลุ่มที่มีรายได้ภายในประเทศ (domestic play) รวมถึงบริษัทที่ได้ประโยชน์จากโครงการ โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาล

คำถาม: ท่านคิดว่าสถานการณ์/ปัจจัยภายนอกเช่น สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน การแกว่งตัวของราคาน้ำมัน และ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ส่งผลต่อการตัดสินใจการลงทุนตลาดหุ้นไทยอย่างไรบ้าง

คำตอบ: สำหรับการดำเนินนโยบายของ Fed เรามองว่าจะผ่อนคลายมากขึ้น หลังจากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้การลงทุนในตลาดหุ้นยังมีความน่าสนใจ ประเด็นการกีดกันการค้าท้ายสุดเรามองว่าขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่าง  2 ประเทศ แต่ภาพรวมไม่น่ากังวลเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้าที่ต่างฝ่ายต่างขึ้นภาษีการค้า สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบเราไม่ได้มองทิศทางราคาน้ำมันจะเป็นขาขึ้น หรือ ปรับลดลงรุนแรง ดังนั้นไม่น่าจะกระทบกับการลงทุนโดยรวม

คำถาม: ท่านคิดว่าอะไรคือจุดแข็งของทีมงานที่ส่งผลต่อการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของกองทุน

คำตอบ: การทำงานร่วมกันเป็นทีมของผู้จัดการกองทุน การนำจุดแข็ง ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่แตกต่างกันของผู้จัดการกองทุน มารวมกันเพื่อกำหนดมุมมองแนวคิดการลงทุนและวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาวะการลงทุน ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ สิ่งที่ช่วยสร้างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและมีความสม่ำเสมอในระยะยาวของกองทุน

คำถาม: ท่านมีคำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนนี้

คำตอบ: กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีและเติบโตอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น กองทุนนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอในระยะยาว

About Author

Morningstar