ทำความรู้จักกองทุน ETF

ETF เป็นอีกประเภทกองทุนที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันมากนัก วันนี้เราจะมาดูกันว่า ETF คืออะไร มีลักษณะอย่างไร

Morningstar 24/04/2562

ETF คืออะไร

ETF หรือ Exchange Traded Fund เป็นกองทุนที่มีลักษณะคล้ายกับกองทุนรวม แต่จะรวมจุดเด่นของหุ้นและกองทุนรวมเข้าด้วยกันคือ มีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นผู้ถือหน่วยสามารถซื้อขายได้โดยทราบราคาซื้อขาย ณ ขณะใด ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการซื้อขายที่เป็นลักษณะเดียวกันกับซื้อขายหุ้น (ต่างกับกองทุนรวมที่นักลงทุนจะทราบราคาซื้อขาย ณ สิ้นวันทำการ) และเป็นการลงทุนในกลุ่มหุ้น พันธบัตร หรือทองคำ ที่คล้ายกับการลงทุนผ่านกองทุนรวม

ผู้ลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ETF จากกำไรส่วนต่างราคา (Capital gain) ที่ได้รับยกเว้นภาษี และเงินปันผลในกรณีที่กองทุนมีนโยบายจ่ายปันผล (หักภาษี ณ ที่จ่าย 10% กรณีบุคคลธรรมดา)

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

To view this article, become a Morningstar Basic member.

Register For Free

About Author

Morningstar