ลงทุน ETF ต่างประเทศผ่านกองทุนรวม

ดูภาพรวม ETF ของไทยกันไปแล้ว วันนี้มาดูกันว่ามีกองทุน ETF ต่างประเทศกองใดที่นักลงทุนสามารถลงทุนผ่านกองทุนรวมไทยได้บ้าง

Morningstar 26/04/2562

เมื่อสิ้นไตรมาสแรกที่ผ่านมามีกองทุนไทย 48 กองที่มีนโยบายลงทุนในอีทีเอฟ รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิราว 2.4 หมื่นล้านบาท (แบ่งออกไปลงทุนกองทุนอีทีเอฟจำนวน 24 กอง) เพิ่มขึ้น 7.3% จากสิ้นปี 2018 โดยมี Hang Seng China Enterprises ETF เป็นอีทีเอฟที่มีกองทุนรวมไทยไปลงทุนสูงสุด หรือ 30% ของมูลค่ากองทุนรวมไทยทั้งหมดที่ลงทุนอีทีเอฟ และในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (สิ้นสุดมีนาคม 2019) กองทุนรวมไทยกลุ่มนี้มีผลตอบแทนเฉลี่ย 7.3% ต่อปี โดย 5 อันดับกองทุนอีทีเอฟที่มีกองทุนรวมไทยเข้าลงทุนสูงสุดมีดังนี้

1 Hang Seng China Enterprises ETF (Ticker: 2828)

Morningstar Rating: 2 ดาว

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

To view this article, become a Morningstar Basic member.

Register For Free

About Author

Morningstar