เตรียมพบกับการประกาศรางวัล Morningstar Fund Award 2020

รางวัลมอร์นิ่งสตาร์ ฟันด์ อวอร์ด เป็นการมอบรางวัลสำหรับกองทุนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในแต่ละกลุ่มกองทุน และในปีนี้ทางมอร์นิ่งสตาร์จะมีการประกาศรางวัลทั้งหมด 9 รางวัลอีกเช่นเคย

Morningstar 20/03/2563

การประกาศรางวัลมอร์นิ่งสตาร์ ฟันด์ อวอร์ด ถือเป็นการประกาศรางวัลสำคัญประจำปีเพื่อเป็นรางวัลสำหรับกองทุนที่มีผลงานโดดเด่นเมื่อเทียบกับกลุ่ม แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ของ COVID-19 ทำให้ต้องมีการงดการจัดงานเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดจึงทำให้งานมอร์นิ่งสตาร์ ฟันด์ อวอร์ด ต้องมีการยกเลิกการจัดพิธีมอบรางวัลในหลายประเทศเช่นกัน อย่างไรก็ตามทางมอร์นิ่งสตาร์จะยังคงประกาศรางวัลให้นักลงทุนได้รับทราบถึงรายชื่อผู้ชนะรางวัล เพื่อจะได้เป็นตัวช่วยให้นักลงทุนเลือกกองทุนที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับนักลงทุนอีกเช่นเคย โดยจะมีการประกาศรางวัลในวันที่ 23 มีนาคมนี้ เวลา 9.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์ www.morningstarthailand.com

ก่อนจะไปทราบผลการประกาศรางวัล เรามาทำความรู้จักกับรางวัล Morningstar Fund Award และวิธีการพิจารณากันซักเล็กน้อยค่ะ

รางวัลมอร์นิ่งสตาร์ ฟันด์ อวอร์ด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

1 Morningstar Category Awards แบ่งออกเป็น 4 รางวัล ได้แก่ 1) กองทุนหุ้นขนาดใหญ่, 2) กองทุนหุ้นขนาดกลาง-เล็ก, 3) กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น, และ 4) กองทุนตราสารหนี้ระยะปานกลางถึงยาว

2 Long Term Equity and Retirement Mutual Fund Awards หรือรางวัลสำหรับกองทุน LTF และ RMF นั่นเอง โดยมีทั้งหมด 3 รางวัลคือ 1) กองทุนหุ้นระยะยาว, 2) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งทุน และ 3) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งหนี้

3 Morningstar Fund House Awards หรือรางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม มีทั้งหมด 2 รางวัลคือ 1) ประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ และ 2) ประเภทการลงทุนตราสารหนี้ภายในประเทศ

เกณฑ์การตัดสิน

รางวัล Morningstar Category Awards และกองทุนประหยัดภาษี

เกณฑ์การตัดสินผู้ชนะสำหรับรางวัล 2 กลุ่มแรกจะมาจาก 2 ส่วน คือผลตอบแทนและความเสี่ยง โดยผลตอบแทนจะมีน้ำหนักอยู่ที่ 80% แบ่งออกเป็น 1 ปี 30%, 3 ปี 20%, และ 5 ปี 30% ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ จะคำนวณโดยการนำผลตอบแทนมาคำนวณหา Percentile rank ในช่วง 1, 3, 5 ปีของแต่ละกองทุนคูณด้วยน้ำหนักดังกล่าว ส่วนด้านความเสี่ยงจะมีน้ำหนัก 20% โดยคิดจาก Morningstar Risk ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณ Morningstar Rating แบ่งเป็น 3 ปี 8% และ 5 ปี 12% ซึ่งก็จะเกิดจากการนำ percentile rank มาคูณด้วยน้ำหนักเช่นกัน

นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาเชิงคุณภาพด้วยเช่น ต้องเป็นกองทุนที่มีสไตล์การลงทุนที่ชัดเจน มีการเปิดขายให้นักลงทุนเป็นการทั่วไป หรือขนาดกองทุนไม่เล็กจนเกินไป เป็นต้น หลังจากนั้นเราจะประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ชนะในแต่ละรางวัล

รางวัล Morningstar Fund House Awards

เกณฑ์การพิจารณาสำหรับ Fund House Awards รางวัล การลงทุนตราสารหนี้ภายในประเทศ จะคัดเลือกเฉพาะ บลจ. ที่มีกองทุนตราสารหนี้ไทย (กลุ่ม Short Term Bond และ Mid/Long Term Bond) รวมกันอย่างน้อย 3 กองทุน และต้องเป็นกองทุนที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป รางวัลประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศก็มีเกณฑ์ลักษณะเดียวกันคือจะคัดเลือกเฉพาะบลจ. ที่มีกองทุนหุ้นไทย (Equity Large-Cap และ Equity Small/Mid Cap) รวมกันอย่างน้อย 5 กองทุนและมีอายุ 5 ปีขึ้นไปเช่นกัน โดยเกณฑ์ที่ใช้คือ Morningstar Risk-Adjusted Return (MRAR) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ Morningstar Rating นั่นเอง

วิธีการใช้ MRAR ในการพิจารณารางวัล Fund House Awards คือนำ MRAR ของแต่ละกองทุนมาหา percentile rank หากมีหลาย share class ก็นำมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อเป็น MRAR rank สำหรับกองทุน เมื่อได้อันดับทั้งหมดของบลจ. นั้น ๆ แล้วจึงนำมาหาค่าเฉลี่ยของแต่ละบลจ. ว่ามีค่าเท่าใด โดย บลจ. ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (หมายความว่ามีอันดับโดยเฉลี่ยดีที่สุด) จะเป็นผู้ชนะรางวัลนั่นเอง

ท้ายนี้ขอฝากลงทุนให้ติดตามผลการประกาศรางวัล Morningstar Fund Award 2020 ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคมนี้ เวลา 9.00 น. ผ่านทาง www.morningstarthailand.com นะคะ นอกจากกาประกาศรางวัลแล้วยังมีรายละเอียดบทสัมภาษณ์ให้ติดตามกันอีกเช่นเคยค่ะ

About Author

Morningstar