กองทุนรวมต่างประเทศ (ไม่รวม term fund)

กองทุนรวมต่างประเทศ (ไม่รวม term fund)

Morningstar 14/04/2563

กองทุนรวมต่างประเทศ (ไม่รวม Term Fund) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 5.3 แสนล้านบาท ลดลงราว 1 แสนล้านบาท หรือ -16.1% จากสิ้นปี 2019 กลุ่มที่มีมูลค่าทรัพย์สินสูงสุด 5 อันดับแรกมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงเกือบทุกกลุ่มยกเว้น China Equity โดยกลุ่ม Property - Indirect Global ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงเกือบ 30% ต่างจากปี 2019 ที่มีการเติบโตสูง ทำให้มีขนาดลดลงมาใกล้เคียงกับกลุ่มกองทุนผสม Global Allocation ที่เป็นอันดับสองที่มีมูลค่าทรัพย์สินลดลง -10.3% จากสิ้นปีที่แล้ว โดยเกิดจากผลตอบแทนติดลบในขณะที่ยังมีเงินไหลเข้าสุทธิระดับพันล้านบาท

แม้กลุ่ม Global Bond จะมีเงินไหลเข้าสุทธิแต่มีผลตอบแทนเฉลี่ยช่วง 3 เดือนแรกติดลบเกือบ 6% ทำให้มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลง -9.4% มาอยู่ที่ 7.3 หมื่นล้านบาท กองทุนขนาดใหญ่สุดในกลุ่มนี้ยังคงเป็นกองทุน TMB Global Income (TMBGINCOME) ด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1.8 หมื่นล้านบาท

กลุ่ม China Equity เป็น 1 ใน 3 กลุ่มกองทุนต่างประเทศที่มีมูลค่าทรัพย์สินเติบโตด้วยเงินไหลเข้าสุทธิ 4.2 พันล้านบาท โดยเป็นเงินไหลเข้ากองทุนเปิดใหม่ราว 2.5 พันล้านบาท ทำให้มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 4.2 หมื่นล้านบาท และขึ้นเป็นอันดับที่ 4 แทนกลุ่ม Global Equity ซึ่งมีขนาดลดลง -19.6% จากเงินไหลออกสุทธิและผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบกว่า -15%

กองทุนต่างประเทศ (ไม่รวม Term Fund) มีเงินไหลออกสุทธิไตรมาสแรกราว -1.2 หมื่นล้านบาท โดยกลุ่ม Property - Indirect Global เป็นกลุ่มที่มีเงินไหลออกสูงสุด -1.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งเกิดจากแรงขายในเดือนมีนาคมเป็นหลักราว -9 พันล้านบาทเนื่องจากเป็นช่วงที่ผลตอบแทนปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เป็นเพียงกลุ่มกองทุนต่างประเทศกลุ่มเดียวที่มีเงินไหลออกสุทธิระดับหมื่นล้านบาท 

กองทุนตราสารทุนต่างประเทศมีเพียงกลุ่ม Global Technology, China Equity, และ US Equity ที่มีเงินไหลเข้าสุทธิ โดยในกลุ่ม Global Technology และ China Equity มีเงินไหลเข้าสุทธิเนื่องจากมีกองทุนเปิดใหม่ที่ค่อนข้างได้รับความสนใจจากตลาด ทำให้ทั้ง 2 กลุ่มนี้มีมูลค่าทรัพย์สินเติบโตราว 21.0% และ 0.8% ตามลำดับ ในขณะที่กลุ่มหุ้นสหรัฐฯ ไม่มีกองทุนเปิดใหม่ในไตรมาสแรกจึงเป็นเงินไหลเข้าในกองทุนที่มีอยู่เดิมทั้งหมด

 

About Author

Morningstar