มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ-net flow ตาม Morningstar category

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ-เงินไหลเข้า-ออกตาม Morningstar category 

Morningstar 20/01/2564
Facebook Twitter LinkedIn

tna by cat

กองทุนรวมกลุ่ม Money Market มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสูงสุดรวม 7.5 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.4% จากปี 2019 แต่ลดลง 1.1% จากไตรมาสที่ 3 โดยกองทุนตราสารตลาดเงินมีเม็ดเงินไหลออกสุทธิในช่วงไตรมาสล่าสุดรวม 9.2 พันล้านบาท อย่างไรก็ตามกองทุนกลุ่มนี้มีเม็ดเงินไหลเข้าสุทธิที่ค่อนข้างสูงในช่วงต้นปี ทำให้มีมูลค่าเงินไหลเข้าสุทธิของปี 2020 ที่ 1.6 แสนล้านบาท

flow by cat FY20

ในช่วงไตรมาสที่สุดท้ายของปีมีการปรับตัวขึ้นของ SET Index แต่ถือว่ายังไม่ทำให้นักลงทุนสนใจกองทุนหุ้นไทยมากนัก เช่น กลุ่มกองทุน Equity Large-Cap มีเงินไหลออกสุทธิ 7.2 พันล้านบาท รวมเป็นเงินไหลออกสุทธิทั้งปีที่ 2.1 หมื่นล้านบาท มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 6.2 แสนล้านบาท สูงขึ้น 11.3% จากไตรมาสที่ 3 อย่างไรก็ตามดัชนี SET Index ณ สิ้นปี 2020 อยู่ที่ระดับ 1400 จุด ซึ่งยังอยู่ในระดับต่ำกว่าปีที่แล้วที่สูงกว่า 1500 จุด ทำให้มูลค่ากองทุนกลุ่มนี้ยังหดตัวจากปีที่แล้วราว 15.4%

หากเทียบกับทิศทางเม็ดเงินกองทุนกลุ่ม Equity Large-Cap ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจะพบว่า ไม่ว่าผลตอบแทนกองทุนกลุ่มนี้จะเป็นบวกหรือติดลบก็จะยังมีเงินไหลเข้าสุทธิระดับหมื่นล้านบาทในไตรมาสสุดท้ายของทุกปี แต่ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2020 ถือเป็นปีแรกที่มีเงินไหลออกสุทธิ ซึ่งเป็นผลจากการขาดเงินลงทุน LTF ในขณะที่กองทุน SSF ที่มาแทนที่นั้นยังไม่ถือว่าได้รับความสนใจเท่าในอดีต บวกกับมีทางเลือกให้ผู้ลงทุนไปลงทุนต่างประเทศได้ในขณะที่ LTF เน้นลงทุนในหุ้นไทย

EQL flow qtrly

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น (Short Term Bond) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5.6 แสนล้านบาท ต่ำกว่าปี 2019 ราว 6.5% แต่ปรับตัวขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า 11.4% เป็นผลมาจากไตรมาสล่าสุดมีเงินไหลเข้าสุทธิ 5.5 หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ตามกองทุนกลุ่มนี้ยังมีเงินไหลออกสุทธิรวม 4.5 หมื่นล้านบาทเนื่องจากมีเงินไหลออกสุทธิในช่วงครึ่งปีแรกสูงถึงระดับ 1 แสนล้านบาท

แม้ว่ากลุ่ม Flexible Bond จะมีเงินไหลเข้าสุทธิมาต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 2-4 แต่ยังไม่มากพอที่จะหักล้างเม็ดเงินไหลออกสุทธิในไตรมาสแรกได้ จึงทำให้รอบปี 2020 เป็นเงินไหลออกสุทธิรวม 1.8 แสนล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินลดลง 33.2% จากปี 2019 มาอยู่ที่ 3.6 แสนล้านบาท

จากผลตอบแทนหุ้นไทยที่ไม่สดใส กองทุนกลุ่ม Aggressive Allocation มีเงินไหลออกต่อเนื่องเกือบตลอดทั้งปี โดยไตรมาสสุดท้ายมีเงินไหลออกสุทธิ 9.2 พันล้านบาท รวม 12 เดือนที่ 4.3 หมื่นล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลง 27.7% จากปี 2019

flow by cat Q4-20

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar