บทสัมภาษณ์ Award Winners : Retirement Mutual Fund Awards

หลังจากได้รับทราบรายชื่อผู้ชนะรางวัลไปแล้ว เรามาทำความรู้จักกับแต่ละกองทุนในกลุ่มรางวัล กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผ่านบทสัมภาษณ์พิเศษกันค่ะ

Morningstar 31/03/2564

FA 2021

Morningstar Awards 2021 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งทุน (Retirement Mutual Fund – Equity)

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

Fund name: K Global Healthcare Equity RMF

Fund Code: KGHRMF

Morningstar Rating: 5 ดาว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020)

Link บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม K Global Healthcare Equity RMF 

Morningstar Awards 2021 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งหนี้ (Retirement Mutual Fund – Fixed-Income)

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ

Fund name: Krungsri Long Term Government Bond RMF

Fund Code: KFLTGOVRMF

Morningstar Rating: 4 ดาว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020)

Link บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม: Krungsri Long Term Government Bond RMF

 

About Author

Morningstar