กองทุนหุ้นไทย (ไม่รวม LTF RMF SSF) รอบครึ่งปีแรก

กองทุนหุ้นไทย (ไม่รวม LTF RMF SSF) มีมูลค่าทรัพย์สินรวม 2.3 แสนล้านบาท ลดลง 2.9% จากไตรมาสแรกแต่ยังสูงกว่าสิ้นปี 2020 อยู่ 2.0%

Morningstar 08/07/2564
Facebook Twitter LinkedIn

กองทุนหุ้นไทย (ไม่รวม LTF RMF SSF) มีมูลค่าทรัพย์สินรวม 2.3 แสนล้านบาท ลดลง 2.9% จากไตรมาสแรกแต่ยังสูงกว่าสิ้นปี 2020 อยู่ 2.0% หากดูในรายกลุ่มจะพบว่ากลุ่มกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large-Cap) ที่เป็นกลุ่มหลักมีมูลค่าทรัพยสินสุทธิลดลง 3.7% จากไตรมาสแรก ในขณะที่กลุ่มหุ้นขนาดกลาง-เล็กมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเติบโตที่ 5.2% ทำให้กองทุนหุ้นขนาดกลาง-เล็กมีการเติบโตรอบ 6 เดือนที่ 10.4%

เม็ดเงินกองทุนหุ้นไทย (ไม่รวม LTF RMF SSF) ยังคงเป็นเงินไหลออกที่ 1.5 พันล้านบาท (ในจำนวนนี้เป็นเงินไหลออกสุทธิจากกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ 1.3 พันล้านบาท) หากมองย้อนกลับไปไตรมาสแรกที่มีเงินไหลออกสุทธิ 1.3 หมื่นล้านบาท จะพบว่าเป็นการไหลออกต่อเนื่อง รวมครึ่งปีแรกเป็นเงินไหลออกสุทธิรวมราว 1.4 หมื่นล้านบาท

tt eq ex tax

tt eq ex tax

ในรอบครึ่งปีแรกบลจ.หลายแห่งยังมีเงินไหลออกสุทธิจากกองทุนหุ้นไทย (ไม่รวม LTF RMF SSF) นำโดยบลจ.ไทยพาณิชย์มีเงินไหลออกสุทธิ 4.6 พันล้านบาท โดยไตรมาสล่าสุดเป็นเงินไหลออก 8 ร้อยกว่าล้านบาท แต่บลจ.ไทยพาณิชย์ยังคงมีมูลค่าทรัพย์สินสูงสุดที่ 3.9 หมื่นล้านบาท หรือเท่ากับส่วนแบ่งตลาดที่ 17%

eq ex tax by firm

กองทุนจากบลจ.บัวหลวงมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมากอันดับสองที่สัดส่วน 15% ของตลาดด้วยมูลค่า 3.6 หมื่นล้านบาท โดยในครึ่งปีแรกมีเงินไหลออกสุทธิเกือบ 3 พันล้านบาท เป็นเงินไหลออกจากกองทุนบัวหลวงทศพลสูงสุดราว 1.5 พันล้านบาทหรือมากที่สุดในรอบครึ่งปีแรกสำหรับกองทุนประเภทนี้ บลจ.กสิกรไทย มีเงินไหลออกสุทธิในครึ่งปีแรกรวม 1.3 พันล้านบาท มีมูลค่าทรัพย์สินเกือบ 2.7 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 12% ของตลาด รวม 3 บลจ.แรกมีส่วนแบ่งตลาดรวม 44%

กองทุน TISCO Strategic A เป็นกองทุนที่มีเงินไหลเข้าสุทธิสูงสุดในรอบครึ่งปีแรก หรือรวม 1.3 พันล้านบาทและเป็นเพียงกองทุนเดียวที่มีเงินไหลเข้าสูงกว่า 1 พันล้านบาท โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิล่าสุดอยู่ที่ 3.3 พันล้านบาท ให้ผลตอบแทนรอบ 1 ปีที่ 52.3% และสะสมตั้งแต่ต้นปีที่ 23.0% ปัจจุบันมีการเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่ 1.77% ต่อปี (รวมค่าใช้จ่ายที่ 1.82% ต่อปี)

10 อันดับกองทุนหุ้นไทย (ไม่รวม LTF RMF SSF) ผลตอบแทนสูงสุดรอบ 6 เดือนแรก

top10

ที่มา: Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2021

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar