เงินลงทุนในสหรัฐช่วงเดือนพฤศจิกายน

เม็ดเงินยังคงไหลเข้ากองทุนรวมและ ETF 81 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งใกล้เคียงกับเดือนตุลาคมที่มีเงินไหลเข้าเฉลี่ย 84 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ถือว่าลดลงจากค่าเฉลี่ยรอบ 10 เดือนแรก

Morningstar 20/12/2564
Facebook Twitter LinkedIn

ภาพรวมเงินลงทุนในสหรัฐช่วงเดือนพฤศจิกายน เงินลงทุนยังคงไหลเข้าในกลุ่มกองทุน Long-term mutual funds และกอง ETFs ประมาณ 81 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งใกล้เคียงกับเดือนตุลาคมที่มีเงินไหลเข้าเฉลี่ย 84 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตามเม็ดเงินลดลงจากช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ที่ไหลเข้าเฉลี่ยเดือนละ  100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนผ่านกองทุน ETFs กว่า 78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีลักษณะการลงทุนแบบ Passive strategy

exh1

ขณะที่เงินลงทุนในกอง Active funds ปรับลดลงอย่างมากหลังจากที่มีเงินไหลเข้าสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ประมาณ 56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนับเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2013 โดยเงินลงทุนเฉลี่ยเหลือเพียง 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนในช่วงเดือนกรกฏาคมถึงพฤศจิกายน ซึ่งหลักๆมาจากการลดลงของเงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ เช่น Taxable-bond funds และกองทุนประเภท Short-term bond funds ที่เงินลงทุนไหลเข้าลดลงในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา

exh2

ขณะที่กองทุนตราสารหนี้ที่นักลงทุนยังให้ความสนใจลงทุนต่อเนื่อง ได้แก่  Inflation-protected bond funds ซึ่งตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันมีเงินไหลเข้าสุทธิ 69.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้กองทุนประเภท Long government funds ยังมีเงินไหลเข้าประมาณ 16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงมิถุนายนถึงพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งมากกว่าครึ่งปีแรกที่เงินลงทุนยังไม่สูงมาก

exh3

U.S. equity funds มีเงินไหลเข้า 19.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนพฤศจิกายน ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่มีเงินไหลเข้า 29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในกลุ่ม Large-blend funds ที่เป็น Passive funds เช่นกลุ่มที่อิงตาม S&P500 รวมถึงกองทุนอย่าง iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV และ iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL ก็เป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้กลุ่ม Small-blend funds ก็ยังคงมีเงินไหลเข้าต่อเนื่องในปีนี้ ซึ่งยังคงเน้นกลุ่มที่เป็น Passive funds เช่นกัน เช่น Vanguard Small Cap Index NAESX และ iShares Russell 2000 ETF IWM

exh4

สำหรับการลงทุนใน International-equity funds นั้นไม่ได้รับความสนใจมากเมื่อเทียบกับ U.S. equity funds โดยกลุ่มที่เงินลงทุนไหลเข้ามากได้แก่ Foreign-large blend funds และ Diversified emerging-markets funds โดยเฉพาะ China-region funds ที่ยังเป็นที่นิยมของนักลงทุนแม้ว่าจะมีความกังวลทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองของจีนก็ตาม

exh5

สำหรับกองทุนประเภท ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) นั้นยังคงเป็นที่นิยม โดยเดือนพฤศจิกายนมีเงินไหลเข้า 6.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะ IShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU ที่มีเงินไหลเข้าสูงถึง 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนดังกล่าว

exh6

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar