กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์

Register to Unlock Ratings
Management
Name of Companyบลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย)
Phone+662-786-2000
Websitewww.uobamth.co.th
Address23A, 25th floor - Asia Center Building,
 Bangkok   10120
 Thailand
Other Share Classes
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
DomicileThailand
Legal StructureOpen Ended Investment Company
Inception Date16/03/2021
Fund Advisor(s)
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย)
Advertisement
เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากหลากหลายบริษัทจัดการกองทุนอยู่ในรูปแบบเดียวกัน การคำนวณข้อมูลทั้งหมดจะใช้หลักการคำนวณของมอร์นิ่งสตาร์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่(https://www.morningstar.com/research/signature)