สรุปภาพรวมอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทย

ข้อมูลอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยในแต่ละปีเป็นอย่างไร มอร์นิ่งสตาร์รวบรวมความเปลี่ยนแปลงนี้ไว้ให้ศึกษาได้ในหน้าเดียว

  Desk paper 630x360

  • ีืunsplash

   สรุปภาพรวมกองทุนรวมปี 2022

   กองทุนรวมไทย (เฉพาะกองทุนเปิด ไม่รวมกองทุนปิด, ETF, REIT, Infrastructure fund) มีมูลค่าทรัพย์สินรวม 3.8 ล้านล้านบาท หดตัว 11.1% จากสิ้นปี 2021 แต่เพิ่มขึ้น 2.4%  จากไตรมาสก่อนหน้า

  • lightbulb

   สรุปภาพรวมกองทุนรวมปี 2021

   กองทุนรวมไทย (เฉพาะกองทุนเปิด ไม่รวมกองทุนปิด, ETF, REIT, Infrastructure fund) มีมูลค่าทรัพย์สินรวม 4.3 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.7% จากสิ้นปี 2020 ในไตรมาสสุดท้ายมีเงินไหลเข้าสุทธิ 7.2 หมื่นล้านบาท รวมทั้งปีเป็นเงินไหลเข้าสุทธิ 2.0 แสนล้านบาท

  • fif

   สรุปกองทุนรวมต่างประเทศ 2020

   กองทุนรวมต่างประเทศ (ไม่รวม Term Fund) มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญจากปีที่แล้ว โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 8.4 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.5% จากปี 2019 

  • bucket

   สรุปภาพรวมกองทุนรวมปี 2020

   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวมไทย (เฉพาะกองทุนเปิด ไม่รวมกองทุนปิด, ETF, REIT, Infrastructure fund) ปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า 5.8% ไปอยู่ที่ 4.0 ล้านล้านบาท แต่ยังต่ำกว่าสิ้นปี 2019 ราว 7.3% และมีเงินไหลออกสุทธิทั้งปีรวมทั้งสิ้น 2.8 แสนล้านบาท โดยในไตรมาสสุดท้ายมีเงินไหลเข้าสุทธิรวม 7.7 หมื่นล้านบาท 

  • Compass

   สรุปภาพรวมกองทุนรวมปี 2019

   ปี 2019 อาจเรียกได้ว่าเป็นปีที่ไม่ค่อยสดใสนักสำหรับตลาดหุ้นไทย แล้วมีผลกระทบกับภาพรวมกองทุนรวมไทยอย่างไรบ้าง วันนี้มอร์นิ่งสตาร์ได้สรุปข้อมูลมาให้ติดตามกันค่ะ

  • Research 3

   สรุปภาพรวมกองทุนรวมปี 2018 (1)

   จากคราวที่แล้วได้เกริ่นถึงภาพรวมกองทุนรวมไทยปี 2018 กันไปบ้างแล้ว วันนี้มาดูในรายละเอียดของส่วนแรกที่จะพูดถึงภาพรวมอุตสาหกรรม การเติบโตของกลุ่มกองทุนและปริมาณเงินไหลเข้า-ออกสุทธิกันก่อนค่ะ