หมวดคำศัพท์

Bears

Market pessimists. The opposite of bulls.