หมวดคำศัพท์

Bulls

Market optimists. The opposite of bears.