หมวดคำศัพท์

Date

Date refers to the latest reported NAV