หมวดคำศัพท์

Manager information

Details on the fund´s manager.