หมวดคำศัพท์

Region

Geographical area of the world.