ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ morningstarthailand.com ในรูปแบบใหม่ ได้ที่นี่ ซึ่งมีข้อมูลและเครื่องมือใหม่ๆที่จะช่วยให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุน
หมวดคำศัพท์

Risk Profile - This Fund

The arrow on this risk profile bar shows the risk of the fund as measured by standard deviation. Standard deviation measures the risk of a fund by telling you how, on average, the performance of the fund moves away from the mean. A high standard deviation indicates that the performance varies a lot, whereas a low standard deviation tells you that the performance has been more stable. The funds falling in the Low range have standard deviations between 0 and 13.34, in the Moderate range between 13.34 and 26.67, and in the High range above 26.67.