หมวดคำศัพท์

3 Months

The return over three months.