ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ morningstarthailand.com ในรูปแบบใหม่ ได้ที่นี่ ซึ่งมีข้อมูลและเครื่องมือใหม่ๆที่จะช่วยให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุน
หมวดคำศัพท์

ROE

Return on Equity is a measure of the profitability of a company expressed as the return achieved on invested equity capital (shareholders funds attributable to equity interests i.e. ordinary capital reserves + provisions).ROE (%) = 100 * return (i.e. normalised earnings)/ invested equity capital.