ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ morningstarthailand.com ในรูปแบบใหม่ ได้ที่นี่ ซึ่งมีข้อมูลและเครื่องมือใหม่ๆที่จะช่วยให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุน
หมวดคำศัพท์

DPS growth

How much the Dividend per share (DPS) has grown when measured against the previous period. DPS growth (%)= 100 * ((This years DPS - Previous DPS) / Previous DPS). Growth in dividends is usually a signal that management has confidence in the company's continued earnings power. Dividend growth - especially growth that has been steady from year to year - s a good sign for those investing for income.