ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ morningstarthailand.com ในรูปแบบใหม่ ได้ที่นี่ ซึ่งมีข้อมูลและเครื่องมือใหม่ๆที่จะช่วยให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุน

ผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุนรวม

ในช่วงตลาดผันผวนเช่นนี้มาดูกันว่า 7 เดือนที่ผ่านมาแต่ละกลุ่มกองทุนรวมให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นอย่างไรกันบ้าง

Morningstar 15/08/2562

ตลอดปีที่ผ่านมานี้มีปัจจัยที่ส่งผลให้สภาวะการลงทุนผันผวนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น trade war ที่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจโลก นำไปสู่ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย การปรับลดดอกเบี้ย นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์ประท้วงในฮ่องกง ความขัดแย้งระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนทั้งสิ้น และวันนี้ทางมอร์นิ่งสตาร์ได้สรุปข้อมูลผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุนกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

กองทุนรวมตราสารทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารทุนส่วนใหญ่ในปีนี้ให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูง นำโดยกลุ่ม Global Technology หรือกองทุนหุ้นต่างประเทศที่ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมีผลตอบแทนเฉลี่ย 7 เดือนที่ 21.1% อีกกลุ่มหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่นถึง 20.4% คือกลุ่ม Property Indirect หรือกองทุนที่ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่นิยมลงทุนในหน่วยลงทุนทรัสต์หรือที่เรียกกันว่ากองรีท (REIT) ที่มีการจ่ายเงินปันผลต่อกองทุน โดยผลตอบแทนกองทุนจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก ๆ เช่นอัตราการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น สำหรับผลตอบแทนกลุ่มกองทุนในอันดับรองลงมาได้แก่กลุ่ม US Equity, Europe Equity, Property - Indirect Global, Global Infrastructure, China Equity ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสะสม 7 เดือนที่ 14%-17% ทางด้านกองทุนหุ้นไทยในปีนี้กลุ่ม Equity Small/Mid-Cap ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสะสม 11.7% สูงกว่ากองทุนหุ้นขนาดใหญ่หรือ Equity Large-Cap ที่ 9.0% และยังสูงกว่ากองทุนหุ้นในเอเชียกลุ่มอื่นเช่น Japan Equity, Asia Pacific ex-Japan Equity, ASEAN Equity, และ India equity

ที่มา: Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2019, ผลตอบแทน 3 ปีและ 5 ปีเป็น %ต่อปี

กองทุนรวมตราสารหนี้

ทางด้านกองทุนกลุ่มตราสารหนี้ในรอบปีนี้มีกลุ่ม Emerging Market Bond ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสะสมสูงสุด 8.4% ตามมาด้วยกลุ่ม Global High Yield Bond 5.5% และ Global Bond ที่ 5.1% ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มมีความเสี่ยงสูงกว่าโดยหากดูค่า Standard Deviation (SD) จะพบว่ามีค่าสูงกว่ากองทุนกลุ่มอื่น ๆ ในขณะที่กองทุนตราสารหนี้ไทยเช่น Short Term Bond หรือ Mid/Long Term Bond ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 1.3% และ 2.0% ตามลำดับ

ที่มา: Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2019, ผลตอบแทน 3 ปีและ 5 ปีเป็น %ต่อปี, SD ต่อปี

กองทุนผสม

กองทุนผสมเป็นประเภทกองทุนที่สะท้อนภาวะการลงทุนในเป็นอย่างดี เห็นได้จากในช่วง 7 เดือนทีผ่านมานี้กลุ่ม Aggressive Allocation มีผลตอบแทนเฉลี่ย 7.0% สูงกว่าผลตอบแทนกลุ่ม Moderate Allocation (6.3%) และ Conservative Allocation (3.8%) ที่มีสัดส่วนการลงทุนตราสารทุนที่น้อยกว่า ในขณะเดียวกันหากมองรอบ 1 ปีกลุ่ม Aggressive Allocation ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสะสม 0.5% สะท้อนภาวะตลาดหุ้นปรับตัวลงช่วงปี 2018 ทางด้านกองทุนผสมต่างประเทศ Global Allocation ให้ผลตอบแทนที่ 8.9% สูงกว่ากองทุนผสมไทยจากการปรับตัวขึ้นของตลาดต่างประเทศที่สูงกว่านั่นเอง

ที่มา: Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2019, ผลตอบแทน 3 ปีและ 5 ปีเป็น %ต่อปี

ปัจจุบันทางมอร์นิ่งสตาร์มีการอัพเดทข้อมูล 10 อันดับกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในรอบ 3 ปีในแต่ละกลุ่มหมุนเวียนกันไปเป็นประจำทุกวัน กลุ่มที่มีการจัดอันดับได้แก่ กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น กองทุนโกลบอลอิควิตี้ กองทุนผสมต่างประเทศ กองทุนโกลบอลบอนด์ โดยท่านนักลงทุนสามารถติดตามได้ในส่วนของ Market Update บนหน้าหลักของเว็บไซต์ morningstarthailand.com

About Author

Morningstar