Awards Winner – Retirement Mutual Fund - Equity

บทสัมภาษณ์ Morningstar Awards for Investing Excellence 2024 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารทุนยอดเยี่ยม - กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  

Morningstar 17/03/2567
Facebook Twitter LinkedIn

1

เรามาทำความรู้จักกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารทุนยอดเยี่ยม - กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผ่านบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะ

คุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้กองทุนของคุณมีผลการดำเนินงานที่ดีในปี 2023

การบริหารกองทุนแบบ Active และให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ลงลึกรายบริษัท (Bottom-up approach) โดยผู้จัดการกองทุนคัดเลือกหุ้นที่มีคุณภาพของกำไรที่ดี โดยให้ความสำคัญกับหุ้นที่จ่ายเงินปันผลที่ดีสม่ำเสมอ คัดเลือกหุ้นที่มีมูลค่าที่ดีที่มีราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงและเหมาะสมกับศักยภาพในการเติบโต  โดยหลีกเลี่ยงการไล่ซื้อหุ้นที่ราคาได้สะท้อนความคาดหวังที่สูงมาก ขณะเดียวกันผู้จัดการกองทุน มีการติดตามสถานการณ์ต่างๆและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุนอย่างใกล้ชิด และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหลักทรัพย์เมื่อสถานการณ์และข้อมูลของหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ กลยุทธ์การบริหารกองทุนดังกล่าวช่วยให้กองทุนมีผลการดำเนินงานที่ดีในปีที่ผ่านมา

คุณมีวิธีรับมือกับการผันผวนของตลาดในปี 2023 อย่างไร

ในภาวะที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนสูง การคัดเลือกหุ้นเป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งผู้จัดการกองทุนได้ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ติดตามและใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อทำการประเมินมูลค่าหุ้น และค้นหาหุ้นที่ราคาตลาดยังต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กองทุน และการวิเคราะห์เชิงลึกยังช่วยหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสพลาดเป้าประมาณการผลการดำเนินกิจการ ทั้งนี้การประเมินสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและทบทวนพอร์ตการลงทุนอย่างต่อเนื่องของผู้จัดการกองทุนจะทำให้สามารถปรับพอร์ตการลงทุนได้ทันต่อสถานการณ์ ช่วยลดความเสี่ยงที่กระทบต่อพอร์ตการลงทุน และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้อย่างสม่ำเสมอ ขณะเดียวกัน การให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลการดำเนินงาน และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอของบริษัท ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยรับมือกับการผันผวนของตลาดในปี 2023

คุณมองเห็นโอกาสในการลงทุนสำหรับปี 2024 อย่างไรบ้าง

การลงทุนในตลาดหุ้นไทยในปีนี้  แม้ว่าจะมีความกังวลจากเศรษฐกิจโลกชลอตัวจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง ปัญหาความตึงเครียดจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และการค้าที่ต่อเนื่อง และการชะลอตัวของการบริโภคของไทยจากหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง แต่ปัจจัยที่ช่วยหนุนตลาดหุ้นไทยในปีนี้จะมาจากความคืบหน้าโครงการลงทุนภาครัฐฯ หลังผ่านงบประมาณเบิกจ่ายฯ ปี 67 และต่อเนื่องถึงงบประมาณปี 68 ความชัดเจนของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ การเริ่มลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั้งในสหรัฐฯ และยุโรป คาดหนุนภาพเศรษฐกิจโดยรวม และสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก ทำให้กระแสเงินลงทุนต่างชาติอาจไหลกลับหุ้นไทย ประกอบกับเมื่อพิจารณา Equity yield gap ของระดับดัชนีหุ้นไทย เทียบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะกลางของไทย อยู่ในระดับที่ไม่แพง ดังนั้นคาดว่าการลงทุนในหุ้นไทยในปีนี้จะสามารถให้ผลตอบแทนที่ดี โดยเฉพาะการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพของผลกำไรที่ดี มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลที่สูงสม่ำเสมอ จะทยอยสร้างกระแสรายได้สะสมในการลงทุน ถือเป็นโอกาสในการลงทุนที่ดีสำหรับปี 2024 ภายใต้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว

ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้กองทุนนี้แตกต่างจากกองทุนหุ้นอื่นๆ

การเน้นคัดกรองและจัดสรรน้ำหนักลงทุนที่สูงในหุ้นที่ไม่เพียงแต่จ่ายเงินปันผลสูงสม่ำเสมอ แต่จะต้องมี Valuation ที่เหมาะสมกับศักยภาพ จะช่วยให้กองทุนได้รับกระแสรายได้ที่สม่ำเสมอสะสมในกองทุนและช่วยจำกัด downside risks ผสมกับการคัดสรรหุ้นที่จ่ายเงินปันผลที่มีศักยภาพในการเติบโต เพื่อที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นในอนาคต  จะช่วยให้ได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันกองทุนพร้อมที่จะลดน้ำหนักและปรับเปลี่ยนหลักทรัพย์ เมื่อการวิเคราะห์ผลประกอบการของหลักทรัพย์นั้นมีแนวโน้มลดลง ซึ่งจะนำไปสู่การลดลงของอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลได้ ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวทำให้กองทุนนี้แตกต่างจากกองทุนหุ้นอื่นๆ

คุณมีคำแนะนำต่อนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนหุ้นเพื่อการเกษียณอายุอย่างไรบ้าง

สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนหุ้นเพื่อการเกษียณอายุนั้น ทาง บลจ กรุงไทยขอแนะนำ กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KT-HiDiV RMF) ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีที่มี Valuation เหมาะสมกับศักยภาพในการเติบโต  โดยจะคัดเลือกหุ้นที่มีคุณภาพของกำไรที่ดีที่สามารถจ่ายเงินปันผลสูง สม่ำเสมอ เป็น Core Portfolio และให้ความสำคัญกับสภาวะการลงทุนและแนวโน้มเศรษฐกิจ เพื่อคัดเลือกหุ้นที่จ่ายเงินปันผล มีศักยภาพในการเติบโต เพื่อที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นในอนาคต (Satellite Portfolio) สำหรับผสมในพอร์ตการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น แนวการลงทุนนี้จะช่วยสะสมให้ได้ผลตอบแทนที่ดี และมีความผันผวนที่น้อยกว่าความผันผวนของตลาดหุ้นในภาพรวม ซึ่งเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในระยะยาวเพื่อการเกษียณอายุ

 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar  Morningstar