กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์ (THB)

Performance History31/03/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์ (THB)
Fund27.9-6.2-6.0-12.28.1
+/-Cat3.0-7.8-6.6-14.43.6
+/-Idx-8.9-11.8-15.0-19.85.9
 
Key Stats
NAV
24/04/2017
 THB 9.96
Day Change 1.90%
Morningstar Category™ Global Equity
Fund Size (Mil)
24/04/2017
 THB 51.87
Share Class Size (Mil)
24/04/2017
 THB 51.87
Front End Load  1.00%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์ (THB)
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่ ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg
Returns
Trailing Returns24/04/2017
YTD10.12
3 Years Annualised-4.29
5 Years Annualised2.30
10 Years Annualised-
12 Month Yield 0.00
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World/Consumer Disc NR USDMSCI World GR USD
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์ (THB)31/03/2017
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks91.030.0091.03
Bonds0.000.000.00
Cash9.420.009.42
Other0.000.45-0.45
Top 5 Regions%
United States48.26
Eurozone31.03
Europe - ex Euro5.05
Australasia4.56
United Kingdom4.14
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical71.30
Consumer Defensive17.53
Technology5.06
Financial Services3.70
Healthcare2.41
Top 5 HoldingsSector%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.74
Cie Financiere Richemont SAConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.60
Las Vegas Sands CorpConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.24
Diageo PLCConsumer DefensiveConsumer Defensive3.77
Visa Inc Class AFinancial ServicesFinancial Services3.37
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์ (THB)