กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์

Performance History31/03/2014
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
Fund28.5-4.619.127.9-3.9
+/-Cat26.21.58.63.0-3.1
+/-Idx26.9-4.06.1-8.9-4.0
 
Key Stats
NAV
16/04/2014
 THB 12.37
Day Change 1.89%
Morningstar Category™ Global Equity
Fund Size (Mil)
16/04/2014
 THB 185.40
Share Class Size (Mil)
16/04/2014
 THB 185.40
Front End Load  0.25%
Total Expense Ratio
31/08/2013
  1.84%
Investment Objective: กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่ ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg
Returns
Trailing Returns16/04/2014
YTD-3.54
3 Years Annualised10.07
5 Years Annualised21.58
10 Years Annualised-
12 Month Yield 8.11
Dividend Paying Frequency 
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World/Consumer Disc NR USDMSCI World GR USD
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์31/08/2013
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks95.220.0095.22
Bonds0.000.000.00
Cash6.500.805.70
Other0.000.92-0.92
Top 5 Regions%
United States42.43
Eurozone31.23
Europe - ex Euro12.39
United Kingdom9.04
Asia - Developed4.92
Top 5 Sectors%
No Data Available
Top 5 HoldingsSector%
Swatch Group AGConsumer CyclicalConsumer Cyclical5.40
Nike, Inc. Class BConsumer CyclicalConsumer Cyclical5.32
CIE FINANCIERE RICHEMONT SAConsumer CyclicalConsumer Cyclical5.19
Burberry Group PLCConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.69
L'Oreal SAConsumer DefensiveConsumer Defensive4.40
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์