กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์

Performance History31/01/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
Fund19.127.9-6.2-6.0-6.9
+/-Cat8.63.0-7.8-6.60.3
+/-Idx6.1-8.9-11.8-15.0-0.3
 
Key Stats
NAV
10/02/2016
 THB 9.06
Day Change -1.87%
Morningstar Category™ Global Equity
Fund Size (Mil)
10/02/2016
 THB 62.31
Share Class Size (Mil)
10/02/2016
 THB 62.31
Front End Load  0.25%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่ ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg
Returns
Trailing Returns10/02/2016
YTD-12.10
3 Years Annualised-2.14
5 Years Annualised1.70
10 Years Annualised-
12 Month Yield 0.00
Dividend Paying Frequency Half-yearly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World/Consumer Disc NR USDMSCI World GR USD
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์31/12/2015
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks96.950.0096.95
Bonds0.000.000.00
Cash3.490.203.28
Other0.000.23-0.23
Top 5 Regions%
United States48.21
Eurozone35.60
United Kingdom8.43
Europe - ex Euro6.28
Australasia1.47
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical70.17
Consumer Defensive21.41
Healthcare5.03
Real Estate3.39
Top 5 HoldingsSector%
Nike Inc Class BConsumer CyclicalConsumer Cyclical8.10
Diageo PLCConsumer DefensiveConsumer Defensive6.17
Essilor International SAHealthcareHealthcare4.80
Williams-Sonoma IncConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.53
Christian Dior SEConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.38
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์