กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์

Performance History31/12/2014
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
Fund28.5-4.619.127.9-6.2
+/-Cat26.21.58.63.0-7.8
+/-Idx26.9-4.06.1-8.9-11.8
 
Key Stats
NAV
26/01/2015
 THB 10.95
Day Change 0.71%
Morningstar Category™ Global Equity
Fund Size (Mil)
26/01/2015
 THB 155.19
Share Class Size (Mil)
26/01/2015
 THB 155.19
Front End Load  0.25%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่ ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg
Returns
Trailing Returns26/01/2015
YTD-0.09
3 Years Annualised9.61
5 Years Annualised12.23
10 Years Annualised-
12 Month Yield 9.12
Dividend Paying Frequency Half-yearly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World/Consumer Disc NR USDMSCI World GR USD
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์31/08/2014
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks127.150.00127.15
Bonds0.000.000.00
Cash3.1229.57-26.44
Other0.010.72-0.71
Top 5 Regions%
United States46.08
Eurozone34.92
Europe - ex Euro11.45
United Kingdom4.84
Asia - Developed2.71
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical78.65
Consumer Defensive15.33
Healthcare3.25
Real Estate2.77
Top 5 HoldingsSector%
Nike Inc Class BConsumer CyclicalConsumer Cyclical6.86
Macy's IncConsumer CyclicalConsumer Cyclical6.01
L'Oreal SAConsumer DefensiveConsumer Defensive5.55
Christian Dior SAConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.65
Burberry Group PLCConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.55
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์