กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์

Performance History31/07/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
Fund27.9-6.2-6.0-12.217.9
+/-Cat3.0-7.8-6.6-14.48.1
+/-Idx-8.9-11.8-15.0-19.812.2
 
Key Stats
NAV
16/08/2017
 THB 10.69
Day Change 0.96%
Morningstar Category™ Global Equity
Fund Size (Mil)
11/08/2017
 THB 45.78
Share Class Size (Mil)
11/08/2017
 THB 45.78
Front End Load  1.00%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่ ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg
Returns
Trailing Returns16/08/2017
YTD18.21
3 Years Annualised-0.15
5 Years Annualised4.39
10 Years Annualised-
12 Month Yield 0.00
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World/Consumer Disc NR USDMSCI World GR USD
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์30/06/2017
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks92.690.0092.69
Bonds0.000.000.00
Cash13.750.3813.37
Other0.006.06-6.06
Top 5 Regions%
United States53.12
Eurozone29.63
Australasia3.77
Europe - ex Euro3.50
United Kingdom3.49
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical67.43
Consumer Defensive15.69
Technology6.75
Financial Services5.72
Healthcare4.40
Top 5 HoldingsSector%
Diageo PLCConsumer DefensiveConsumer Defensive4.14
The Priceline Group IncConsumer CyclicalConsumer Cyclical3.97
Visa Inc Class AFinancial ServicesFinancial Services3.87
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEConsumer CyclicalConsumer Cyclical3.81
Walt Disney CoConsumer CyclicalConsumer Cyclical3.72
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์