กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์

Performance History31/12/2016
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
Fund19.127.9-6.2-6.0-12.2
+/-Cat8.63.0-7.8-6.6-14.4
+/-Idx6.1-8.9-11.8-15.0-19.8
 
Key Stats
NAV
13/01/2017
 THB 9.23
Day Change 0.41%
Morningstar Category™ Global Equity
Fund Size (Mil)
13/01/2017
 THB 51.57
Share Class Size (Mil)
13/01/2017
 THB 51.57
Front End Load  1.00%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่ ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg
Returns
Trailing Returns13/01/2017
YTD2.02
3 Years Annualised-6.72
5 Years Annualised3.59
10 Years Annualised-
12 Month Yield 0.00
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World/Consumer Disc NR USDMSCI World GR USD
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์31/12/2016
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks91.130.0091.13
Bonds0.000.000.00
Cash9.380.448.94
Other0.110.18-0.07
Top 5 Regions%
United States44.27
Eurozone36.90
Europe - ex Euro5.40
United Kingdom4.60
Australasia4.55
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical72.14
Consumer Defensive21.34
Healthcare3.45
Technology3.07
Top 5 HoldingsSector%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEConsumer CyclicalConsumer Cyclical6.84
Royal Caribbean Cruises LtdConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.62
Nike Inc BConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.27
Diageo PLCConsumer DefensiveConsumer Defensive4.19
Las Vegas Sands CorpConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.11
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์