กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์

Performance History31/10/2014
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
Fund28.5-4.619.127.9-9.0
+/-Cat26.21.58.63.0-9.7
+/-Idx26.9-4.06.1-8.9-13.1
 
Key Stats
NAV
24/11/2014
 THB 11.04
Day Change 0.84%
Morningstar Category™ Global Equity
Fund Size (Mil)
21/11/2014
 THB 155.34
Share Class Size (Mil)
21/11/2014
 THB 155.34
Front End Load  0.25%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่ ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg
Returns
Trailing Returns24/11/2014
YTD-5.54
3 Years Annualised13.68
5 Years Annualised12.70
10 Years Annualised-
12 Month Yield 9.40
Dividend Paying Frequency Half-yearly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World/Consumer Disc NR USDMSCI World GR USD
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์28/02/2014
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks94.740.0094.74
Bonds0.000.000.00
Cash6.860.016.85
Other0.001.60-1.60
Top 5 Regions%
United States41.62
Eurozone33.20
Europe - ex Euro12.55
United Kingdom7.00
Asia - Developed5.62
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical78.47
Consumer Defensive17.43
Real Estate2.17
Healthcare1.94
Top 5 HoldingsSector%
Swatch Group AGConsumer CyclicalConsumer Cyclical5.40
Nike, Inc. Class BConsumer CyclicalConsumer Cyclical5.32
CIE FINANCIERE RICHEMONT SAConsumer CyclicalConsumer Cyclical5.19
Burberry Group PLCConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.70
L'Oreal SAConsumer DefensiveConsumer Defensive4.41
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์