กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์

Performance History30/09/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
Fund27.9-6.2-6.0-12.219.2
+/-Cat3.0-7.8-6.6-14.47.6
+/-Idx-8.9-11.8-15.0-19.810.6
 
Key Stats
NAV
17/10/2017
 THB 9.94
Day Change -0.21%
Morningstar Category™ Global Equity
Fund Size (Mil)
17/10/2017
 THB 48.75
Share Class Size (Mil)
17/10/2017
 THB 48.75
Front End Load  1.00%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่ ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg
Returns
Trailing Returns17/10/2017
YTD19.91
3 Years Annualised2.34
5 Years Annualised4.11
10 Years Annualised3.26
12 Month Yield 10.12
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World/Consumer Disc NR USDMSCI World GR USD
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์30/09/2017
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks94.640.0094.64
Bonds0.000.000.00
Cash11.601.689.92
Other0.234.79-4.56
Top 5 Regions%
United States54.05
Eurozone30.15
United Kingdom4.55
Asia - Developed3.18
Asia - Emerging3.13
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical66.93
Consumer Defensive15.58
Financial Services7.35
Technology5.89
Healthcare4.25
Top 5 HoldingsSector%
Diageo PLCConsumer DefensiveConsumer Defensive4.17
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEConsumer CyclicalConsumer Cyclical4.14
Visa Inc Class AFinancial ServicesFinancial Services4.03
Kering SAConsumer CyclicalConsumer Cyclical3.85
Walt Disney CoConsumer CyclicalConsumer Cyclical3.56
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์