กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์

Performance History31/05/2017
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
Fund27.9-6.2-6.0-12.215.6
+/-Cat3.0-7.8-6.6-14.47.1
+/-Idx-8.9-11.8-15.0-19.810.4
 
Key Stats
NAV
27/06/2017
 THB 10.52
Day Change -0.12%
Morningstar Category™ Global Equity
Fund Size (Mil)
22/06/2017
 THB 50.10
Share Class Size (Mil)
22/06/2017
 THB 50.10
Front End Load  1.00%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่ ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg
Returns
Trailing Returns27/06/2017
YTD16.33
3 Years Annualised-2.77
5 Years Annualised5.55
10 Years Annualised-
12 Month Yield 0.00
Dividend Paying Frequency Monthly
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World/Consumer Disc NR USDMSCI World GR USD
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์31/03/2017
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks92.220.0092.22
Bonds0.000.000.00
Cash14.406.188.23
Other0.000.45-0.45
Top 5 Regions%
United States48.19
Eurozone31.10
Europe - ex Euro5.11
Australasia4.54
United Kingdom4.10
Top 5 Sectors%
Consumer Cyclical71.10
Consumer Defensive17.46
Technology5.32
Financial Services3.70
Healthcare2.42
Top 5 HoldingsSector%
Marriott International Inc Class AConsumer CyclicalConsumer Cyclical3.90
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEConsumer CyclicalConsumer Cyclical3.61
Visa Inc Class AFinancial ServicesFinancial Services3.49
Walt Disney CoConsumer CyclicalConsumer Cyclical3.49
Las Vegas Sands CorpConsumer CyclicalConsumer Cyclical3.39
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์