กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้

Register to Unlock Ratings
Performance History31/08/2021
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้
Fund34.6-14.514.818.93.6
+/-Cat8.23.63.4-4.6-4.0
+/-Idx9.6-0.84.8-3.8-6.2
 
Key Stats
NAV
23/09/2021
 THB 22.82
Day Change 0.91%
Morningstar Category™ Asia Pacific ex-Japan Equity
Fund Size (Mil)
22/09/2021
 THB 2068.59
Share Class Size (Mil)
22/09/2021
 THB 2068.59
Front End Load  2.14%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย เพียงกองทุนเดียวซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) มีนโยบายจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการผลตอบแทนของกองทุนให้มีเสถียรภาพและเชิงบวกจากการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) กองทุนจะลงทุนในบริษัทจัดตั้ง, จดทะเบียน, และ/หรือ มีการดำเนินการส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ในส่วนของบริษัทจดทะเบียน จะต้องมีการซื้อขายในต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE ด้วยเช่นกัน โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงและให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ มีการจ่ายเงินปันผลสมํ่าเสมอ มีแนวโน้มในการเติบโตสูงเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตที่ดี และผู้จัดการกองทุนได้เล็งเห็นถึงการจ่ายเงินปันผล/ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต
Returns
Trailing Returns (THB)23/09/2021
YTD3.21
3 Years Annualised8.66
5 Years Annualised8.37
10 Years Annualised-
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USDMSCI AC Asia Pac Ex JPN GR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / Coreไม่เจาะจง
ตัวแทนไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Primary Objective
การเก็บรักษาไม่เจาะจง
Growthไม่เจาะจง
เงินได้ไม่เจาะจง
ป้องกันความเสี่ยงไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้30/06/2021
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks95.340.0095.34
Bonds0.000.000.00
Cash8.830.967.87
Other0.623.83-3.21
Top 5 Regions%
Asia - Developed42.00
Asia - Emerging39.28
Australasia10.51
Eurozone5.16
Japan3.05
Top 5 Sectors%
Technology27.94
Financial Services16.41
Industrials13.73
Basic Materials11.33
Consumer Cyclical10.78
Top 5 HoldingsSector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologyTechnology6.12
Samsung Electronics Co LtdTechnologyTechnology6.10
Tencent Holdings LtdCommunication ServicesCommunication Services4.40
LG Chem LtdBasic MaterialsBasic Materials4.35
Volkswagen AGConsumer CyclicalConsumer Cyclical3.37
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้

Related

เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากหลากหลายบริษัทจัดการกองทุนอยู่ในรูปแบบเดียวกัน การคำนวณข้อมูลทั้งหมดจะใช้หลักการคำนวณของมอร์นิ่งสตาร์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่(https://www.morningstar.com/research/signature)