กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy

Register to Unlock Ratings
Performance History30/11/2022
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy
Fund----8.9-14.3
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Key Stats
NAV
01/12/2022
 THB 8.97
Day Change 0.66%
Morningstar Category™ Global Sector Focus Equity
Fund Size (Mil)
01/12/2022
 THB 7058.42
Share Class Size (Mil)
01/12/2022
 THB 7058.42
Front End Load  1.50%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class E ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
Returns
Trailing Returns (THB)01/12/2022
YTD-13.73
3 Years Annualised-
5 Years Annualised-
10 Years Annualised-
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World NR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / Coreไม่เจาะจง
ตัวแทนไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Primary Objective
การเก็บรักษาไม่เจาะจง
Growthไม่เจาะจง
เงินได้ไม่เจาะจง
ป้องกันความเสี่ยงไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy30/09/2022
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks95.220.0095.22
Bonds0.000.000.00
Cash9.714.615.10
Other0.000.32-0.32
Top 5 Regions%
United States43.73
Eurozone22.80
United Kingdom18.49
Europe - ex Euro6.23
Latin America2.84
Top 5 Sectors%
Utilities71.94
Industrials18.66
Technology9.40
Top 5 HoldingsSector%
NextEra Energy IncUtilitiesUtilities6.31
Iberdrola SAUtilitiesUtilities5.09
Clearway Energy Inc Class CUtilitiesUtilities5.07
SSE PLCUtilitiesUtilities4.92
Exelon CorpUtilitiesUtilities4.25
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy

Related

เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากหลากหลายบริษัทจัดการกองทุนอยู่ในรูปแบบเดียวกัน การคำนวณข้อมูลทั้งหมดจะใช้หลักการคำนวณของมอร์นิ่งสตาร์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่(https://www.morningstar.com/research/signature)