กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy

Register to Unlock Ratings
Performance History30/11/2023
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy
Fund---8.9-16.6-15.2
+/-Cat-----
+/-Idx--5.5-15.411.5
 
Key Stats
NAV
29/11/2023
 THB 7.35
Day Change 1.13%
Morningstar Category™ Alternative Energy Equity
Fund Size (Mil)
29/11/2023
 THB 4774.10
Share Class Size (Mil)
29/11/2023
 THB 4774.10
Front End Load  1.50%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน KBI Global Energy Transition Fund Class E (USD) (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class E ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
Returns
Trailing Returns (THB)29/11/2023
YTD-15.23
3 Years Annualised-
5 Years Annualised-
10 Years Annualised-
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
WilderHill NewEnergy GLB Innovate NR USDS&P Global Clean Energy TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / Coreไม่เจาะจง
ตัวแทนไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Primary Objective
การเก็บรักษาไม่เจาะจง
Growthไม่เจาะจง
เงินได้ไม่เจาะจง
ป้องกันความเสี่ยงไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy30/09/2023
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks96.330.0096.33
Bonds0.000.000.00
Cash3.883.710.17
Other3.500.003.50
Top 5 Regions%
United States48.43
Eurozone21.55
Europe - ex Euro9.81
United Kingdom9.59
Asia - Developed4.21
Top 5 Sectors%
Technology36.75
Utilities31.67
Industrials18.55
Consumer Cyclical6.70
Basic Materials3.38
Top 5 HoldingsSector%
RWE AG Class AUtilitiesUtilities5.05
NextEra Energy IncUtilitiesUtilities3.72
Samsung SDI Co LtdTechnologyTechnology3.54
National Grid PLCUtilitiesUtilities3.44
Iberdrola SAUtilitiesUtilities3.43
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy

Related

เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากหลากหลายบริษัทจัดการกองทุนอยู่ในรูปแบบเดียวกัน การคำนวณข้อมูลทั้งหมดจะใช้หลักการคำนวณของมอร์นิ่งสตาร์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่(https://www.morningstar.com/research/signature)