กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy

Register to Unlock Ratings
Performance History28/02/2023
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy
Fund---8.9-16.60.1
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Key Stats
NAV
29/03/2023
 THB 8.53
Day Change 1.96%
Morningstar Category™ Global Sector Focus Equity
Fund Size (Mil)
27/03/2023
 THB 6303.06
Share Class Size (Mil)
27/03/2023
 THB 6303.06
Front End Load  1.50%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน KBI Global Energy Transition Fund Class E (USD) (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class E ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
Returns
Trailing Returns (THB)29/03/2023
YTD-1.62
3 Years Annualised-
5 Years Annualised-
10 Years Annualised-
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
WilderHill NewEnergy GLB Innovate NR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / Coreไม่เจาะจง
ตัวแทนไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Primary Objective
การเก็บรักษาไม่เจาะจง
Growthไม่เจาะจง
เงินได้ไม่เจาะจง
ป้องกันความเสี่ยงไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy31/12/2022
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks89.930.0089.93
Bonds0.000.000.00
Cash10.270.0010.27
Other0.000.20-0.20
Top 5 Regions%
United States46.86
Eurozone21.83
United Kingdom19.39
Europe - ex Euro4.84
Canada4.00
Top 5 Sectors%
Utilities69.02
Industrials22.00
Technology8.98
Top 5 HoldingsSector%
Iberdrola SAUtilitiesUtilities5.08
NextEra Energy IncUtilitiesUtilities4.96
SSE PLCUtilitiesUtilities4.86
Veolia Environnement SAIndustrialsIndustrials4.38
Clearway Energy Inc Class CUtilitiesUtilities3.97
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy

Related

เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากหลากหลายบริษัทจัดการกองทุนอยู่ในรูปแบบเดียวกัน การคำนวณข้อมูลทั้งหมดจะใช้หลักการคำนวณของมอร์นิ่งสตาร์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่(https://www.morningstar.com/research/signature)