กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy

Register to Unlock Ratings
Performance History30/04/2024
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy
Fund--8.9-16.6-5.1-10.7
+/-Cat-----
+/-Idx-5.5-15.416.2-3.1
 
Key Stats
NAV
17/05/2024
 THB 7.90
Day Change -0.70%
Morningstar Category™ Alternative Energy Equity
Fund Size (Mil)
17/05/2024
 THB 4444.29
Share Class Size (Mil)
17/05/2024
 THB 4444.29
Front End Load  1.50%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน KBI Global Energy Transition Fund Class E (USD) (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class E ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
Returns
Trailing Returns (THB)17/05/2024
YTD-3.99
3 Years Annualised-7.67
5 Years Annualised-
10 Years Annualised-
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
WilderHill NewEnergy GLB Innovate NR USDS&P Global Clean Energy TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / Coreไม่เจาะจง
ตัวแทนไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Primary Objective
การเก็บรักษาไม่เจาะจง
Growthไม่เจาะจง
เงินได้ไม่เจาะจง
ป้องกันความเสี่ยงไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Portfolio Profile for  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy31/12/2023
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks92.830.0092.83
Bonds0.000.000.00
Cash4.630.004.63
Other2.940.402.54
Top 5 Regions%
United States47.41
Eurozone22.84
Europe - ex Euro10.67
United Kingdom8.91
Asia - Developed3.95
Top 5 Sectors%
Technology35.05
Utilities30.97
Industrials20.46
Consumer Cyclical6.48
Real Estate3.65
Top 5 HoldingsSector%
Samsung SDI Co LtdTechnologyTechnology4.55
RWE AG Class AUtilitiesUtilities4.17
First Solar IncTechnologyTechnology3.89
Vestas Wind Systems A/SIndustrialsIndustrials3.70
ASML Holding NVTechnologyTechnology3.48
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy

Related

เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากหลากหลายบริษัทจัดการกองทุนอยู่ในรูปแบบเดียวกัน การคำนวณข้อมูลทั้งหมดจะใช้หลักการคำนวณของมอร์นิ่งสตาร์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่(https://www.morningstar.com/research/signature)