กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy

Register to Unlock Ratings
Growth Of 1000 (THB) 30/04/2023
Fund:  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy
Category:  Alternative Energy Equity
Category Index:  S&P Global Clean Energy TR USD
Growth of 1,000 THB
Annual Returns (THB)30/04/2023
 2021202230/04
Total Return-8.89-16.60-1.40
+/- Category---
+/- Category Index5.46-15.365.79
% Rank in Category59
Trailing Returns (THB)25/05/2023
   Total Returns   +/- Category   +/- Category Index
1 Day-0.37   --1.09
1 Week-1.50   --0.99
1 Month-2.21   --3.38
3 Months-2.03   -2.31
6 Months-6.48   -6.11
YTD-3.33   -2.78
1 Year-12.86   --8.12
3 Years Annualised-   --
5 Years Annualised-   --
10 Years Annualised-   --
 
Quarterly Returns (THB)30/04/2023
 Quarter 1Quarter 2Quarter 3Quarter 4
20231.20---
2022-2.60-11.06-10.537.60
2021-7.79-1.36-4.604.99
 
 
 
Advertisement
เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากหลากหลายบริษัทจัดการกองทุนอยู่ในรูปแบบเดียวกัน การคำนวณข้อมูลทั้งหมดจะใช้หลักการคำนวณของมอร์นิ่งสตาร์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่(https://www.morningstar.com/research/signature)