กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy

Register to Unlock Ratings
Growth Of 1000 (THB) 30/04/2024
Fund:  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy
Category:  Alternative Energy Equity
Category Index:  S&P Global Clean Energy TR USD
Growth of 1,000 THB
Annual Returns (THB)30/04/2024
 20212022202330/04
Total Return-8.89-16.60-5.07-10.71
+/- Category----
+/- Category Index5.46-15.3616.20-3.11
% Rank in Category5664
Trailing Returns (THB)17/05/2024
   Total Returns   +/- Category   +/- Category Index
1 Day-0.70   --2.38
1 Week1.22   -0.78
1 Month11.65   -3.55
3 Months4.94   -2.51
6 Months9.19   -2.97
YTD-3.99   --1.48
1 Year-7.42   -10.11
3 Years Annualised-7.67   -0.73
5 Years Annualised-   --
10 Years Annualised-   --
 
Quarterly Returns (THB)30/04/2024
 Quarter 1Quarter 2Quarter 3Quarter 4
2024-7.30---
20231.20-0.21-15.3111.00
2022-2.60-11.06-10.537.60
2021-7.79-1.36-4.604.99
 
 
 
Advertisement
เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากหลากหลายบริษัทจัดการกองทุนอยู่ในรูปแบบเดียวกัน การคำนวณข้อมูลทั้งหมดจะใช้หลักการคำนวณของมอร์นิ่งสตาร์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่(https://www.morningstar.com/research/signature)