กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy

Register to Unlock Ratings
Growth Of 1000 (THB) 31/01/2023
Fund:  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy
Category:  Global Sector Focus Equity
Category Index: 
Growth of 1,000 THB
Annual Returns (THB)31/01/2023
 2021202231/01
Total Return-8.89-16.603.43
+/- Category---
+/- Category Index---
% Rank in Category-
Trailing Returns (THB)01/02/2023
   Total Returns   +/- Category   +/- Category Index
1 Day1.55   --
1 Week2.60   --
1 Month5.03   --
3 Months8.92   --
6 Months-2.85   --
YTD5.03   --
1 Year-4.77   --
3 Years Annualised-   --
5 Years Annualised-   --
10 Years Annualised-   --
 
Quarterly Returns (THB)31/01/2023
 Quarter 1Quarter 2Quarter 3Quarter 4
2022-2.60-11.06-10.537.60
2021-7.79-1.36-4.604.99
 
 
 
Advertisement
เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากหลากหลายบริษัทจัดการกองทุนอยู่ในรูปแบบเดียวกัน การคำนวณข้อมูลทั้งหมดจะใช้หลักการคำนวณของมอร์นิ่งสตาร์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่(https://www.morningstar.com/research/signature)