กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy

Register to Unlock Ratings
Morningstar Rating™(Relative to Category)30/04/2024
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3-Year--Not Rated
5-Year--Not Rated
10-Year--Not Rated
Overall--Not Rated
 
Click here to see our Methodology
Volatility Measurements30/04/2024
 
3-Yr Std Dev20.87 %
3-Yr Mean Return-9.33 %
 
3-Yr Sharpe Ratio-0.52
 
Modern Portfolio Statistics30/04/202430/04/2024
 Standard IndexBest Fit Index
 S&P Global Clean Energy TR USD  S&P Global Clean Energy TR USD
3-Yr Beta0.610.61
3-Yr Alpha-5.37-5.37
 
Return/Risk Analysis-
Risk Measurement1 Year3 Years5 Years
Standard Deviation27.0320.87-
 
 
Sharpe Ratio-0.51-0.52-
 
 
Positive Months61922
Negative Months61718
Worst Month-10.94-12.38-12.38
 
Advertisement
เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากหลากหลายบริษัทจัดการกองทุนอยู่ในรูปแบบเดียวกัน การคำนวณข้อมูลทั้งหมดจะใช้หลักการคำนวณของมอร์นิ่งสตาร์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่(https://www.morningstar.com/research/signature)