กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy

Register to Unlock Ratings
Morningstar Rating™(Relative to Category)-
 Morningstar ReturnMorningstar RiskMorningstar Rating™
3-Year--Not Rated
5-Year--Not Rated
10-Year--Not Rated
Overall--Not Rated
 
Click here to see our Methodology
Volatility Measurements30/11/2023
 
3-Yr Std Dev -
3-Yr Mean Return -
 
3-Yr Sharpe Ratio -
 
Modern Portfolio Statistics30/11/2023-
 Standard IndexBest Fit Index
 S&P Global Clean Energy TR USD  
3-Yr Beta--
3-Yr Alpha--
 
Return/Risk Analysis-
Risk Measurement1 Year3 Years5 Years
Standard Deviation21.02--
 
 
Sharpe Ratio-0.89--
 
 
Positive Months51919
Negative Months71616
Worst Month-10.47-12.38-12.38
 
Advertisement
เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากหลากหลายบริษัทจัดการกองทุนอยู่ในรูปแบบเดียวกัน การคำนวณข้อมูลทั้งหมดจะใช้หลักการคำนวณของมอร์นิ่งสตาร์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่(https://www.morningstar.com/research/signature)