กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี

Register to Unlock Ratings
Performance History30/11/2022
Growth of 1,000 (THB) Advanced Graph
กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี
Fund-----27.8
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Key Stats
NAV
30/11/2022
 THB 6.02
Day Change 4.07%
Morningstar Category™ Global Sector Focus Equity
Fund Size (Mil)
30/11/2022
 THB 183.96
Share Class Size (Mil)
30/11/2022
 THB 183.96
Front End Load  2.14%
Ongoing Charge
-
  -%
Investment Objective: กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี
กองทุนเปิด วี นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ BNP Paribas Funds Energy Transition (กองทุนหลัก) Class I CAP (EUR) ในสกุลเงินยูโร เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
Returns
Trailing Returns (THB)30/11/2022
YTD-27.80
3 Years Annualised-
5 Years Annualised-
10 Years Annualised-
12 Month Yield 0.00
Management
Advertisement
Benchmarks
Fund BenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI ACWI NR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / Coreไม่เจาะจง
ตัวแทนไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Primary Objective
การเก็บรักษาไม่เจาะจง
Growthไม่เจาะจง
เงินได้ไม่เจาะจง
ป้องกันความเสี่ยงไม่เจาะจง
Otherไม่เจาะจง
Portfolio Profile for  กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี30/09/2022
Morningstar Style Box®
Equity Style
Asset Allocation
  % Long% Short% Net Assets
Stocks100.540.00100.54
Bonds0.290.200.09
Cash187.59176.5411.05
Other1.1812.86-11.68
Top 5 Regions%
United States68.08
Europe - ex Euro7.06
Asia - Developed5.74
Asia - Emerging4.77
Eurozone4.28
Top 5 Sectors%
Industrials28.31
Technology27.73
Basic Materials17.50
Utilities12.21
Consumer Cyclical11.85
Top 5 HoldingsSector%
Sunnova Energy International IncTechnologyTechnology10.23
Plug Power IncIndustrialsIndustrials9.36
Sunrun IncTechnologyTechnology8.70
SolarEdge Technologies IncTechnologyTechnology4.82
Fluence Energy IncUtilitiesUtilities4.60
กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี
เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากหลากหลายบริษัทจัดการกองทุนอยู่ในรูปแบบเดียวกัน การคำนวณข้อมูลทั้งหมดจะใช้หลักการคำนวณของมอร์นิ่งสตาร์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่(https://www.morningstar.com/research/signature)